När företaget börjar växa till kanske ett trettital anställda blir det naturligt att frågor om organisation och ledarskap får större plats. Grundaren är inte längre ensam som ledare, utan arbetet måste organiseras med flera chefer som behöver förhålla sig till varandra.

För att lyckas fortsätta växa är det helt avgörande att skapa en stark ledningsgrupp som har gemensam syn på verksamheten, har gemensamma värderingar och som förmår att stötta alla anställda. Det uppstår en ledningsgrupp.

Ett sätt att bygga upp ledningsgruppen är att sätta av en heldag för en gemensam workshop för att diskutera frågor som Varför har vi en ledningsgrupp? Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp? Hur vill vi ha det i vår ledningsgrupp? Hur är ett bra ledningsmöte? Hur ska vi förhålla oss till varandra i ledningen? Vad är viktigt hos de som sitter i ledningen?
Det är viktigt att ni formulerar tillsammans hur ni ser på ledarskap och hur ni vill ha det. Om det blir ett jobb som görs bara av grundaren eller största ägaren så missar man poängen. Det viktiga är att få samsyn och komma överens om en gemensam syn.

Så här ser Juristjourens ledningsprinciper ut.

Var och en i ledningsgruppen ska:

  1. Ha en helhetsattityd snarare än fokus på detaljer
  2. Vara nyfiken och utforskande snarare än ifrågasättande
  3. Vägleda och stötta snarare än bestämma och delegera
  4. Vara handlingskraftig och personligen stå för fattade beslut snarare än hänvisa till andra
  5. Utgå från delaktighet snarare än återhållsamhet (”Do Disturb”)
  6. Bidra till välgrundade beslut snarare än företräda en ståndpunkt
  7. Identifiera systemfel snarare än utkräva personligt ansvar av andra (”No Blame”)

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.