Miljömärkningar

Miljömärkningar är till för att man ska kunna garantera att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav, däremot garanterar de inte att produkten är bra för miljön. Det gör den alltså till en mindre belastning för miljön än andra produkter som inte är märkta. Då kunderna blir allt mer miljömedvetna så kan en produktmärkning göra att en kund väljer just din produkt istället för en konkurrents.

EU Ecolabel
EcolabelEU Ecolabel är EU:s egna officiella miljömärkning. Här är kriterierna gemensamma för alla länder inom EU. För att få en EU Ecolabel måste produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv hela vägen från råvara till avfall. För att få den måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion
och kvalitet.
Produkter: EU Ecolabel finns bland annat på färg, textilier och barnskor.

Svanen
svanenSvanen är en nordisk officiell miljömärkning som tar hänsyn till produktens miljöbelastning från råvara till avfall. Den ser alltså till hela produktens livscykel. Här sätter man krav på energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar samtidigt som krav ställs på produktens kvalitet och funktion.
Produkter: Svanenmärkta produkter kan vara allt från tvättmedel till möbler, butiker, biltvättar och hotell.

Bra Miljöval
braMiljovalBra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att man ska få en Bra Miljövals märkning krävs det en hel del då kraven är hårda. Dock är de inte så hårda i början men de skärps efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.
Produkter: Märkningen kan gälla både varor och tjänster. På varusidan kan man hitta allt från papper till tvättmedel medan man på tjänstesidan finner områden såsom el, transporter och
försäljning av livsmedel i butik. Däremot gäller denna märkning inte för hela företag.

KRAV
kravKRAV-märket visar att ett livsmedel har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO samtidigt som de bara får innehålla naturliga tillsatser. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. För att man ska få en KRAV-märkning så måste hela processen, från jord till bord, vara godkänd och kontroller sker varje år.
Produkter: KRAV-märket kan sitta på såväl livsmedel som restauranger och butiker.

Ekologiskt jordbruk
EkologisktjordbrukEkologiskt jordbruk är EU:s egna logotyp för ekologisk produktion.
Produkter: Den är idag obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är den dock frivilligt att använda.

TCO Certified
tcoTCO Certified är en märkning som gör det enklare för kunderna att välja IT-utrustning. Detta då TCO Certified är till för att visa att utrustningen är utformad för både användarnas och miljöns bästa. För att få ett TCO Certified märke på sin produkt måste den klara av tester inom ergonomi (bland annat bildkvalitet), buller, strålning, energi och ekologi så att produkten ska vara redo för återvinning. Det krävs även att tillverkaren arbetar aktivt med socialt ansvarstagande för att förbättra arbetsvillkoren i tillverkningsprocessen.
Produkter: TCO Certified finns för stationära och bärbara datorer, bildskärmar, projektorer och headsets.

FSC
FSCForest Stewardship Council, FSC, är en internationell organisation som tar fram riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt skogsbruk.
Produkter: FSC-märket sätts på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk. I dag finns märket på bland annat papper, byggmaterial, grillkol och trädgårdsmöbler.

MSC
MSCMarine Stewardship Council, MSC, är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden. MSC främjar därför de miljömässigt bästa alternativen och MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem.
Produkter: Fiskar

Demeter
demeterSvenska Demeterförbundet är en kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. De kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Alla som blir godkända för Demeter är redan kontrollerade enligt EU:s förordning
för ekologisk produktion 834/2007.
Produkter: Demetermärket kan sättas på alla produkter som följer de biodynamiska odlingsmetoderna.

Andra märkningar

Här listar jag några andra märkningar som är vanliga i handeln och som många kunder tittar efter vid valet av produkt.

Fairtrade Cotton
fairtradeFairtrade Cotton är en etisk märkning för bomull odlad i utvecklingsländer. Den visar att råvaran är certifierad enligt internationella Fairtradekriterier. Dessa ställer krav på minimipris, en social premie samt miljökrav. Produkten ska också vara spårbar genom hela handelskedjan från bomullsfältet fram till slutlig produkt.
Produkter: Bomullsprodukter

GOTS
GOTSGOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber. Här regleras antalet skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. För att blir certifierad behöver man följa två huvudprinciper. Det krävs naturliga ekologiskt odlade fibrer och kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje steg i processen måste uppfylla speciella kriterier samtidigt som man tar hänsyn till miljön.
Produkter: Det finns ett märke för produkter med minst 70 % ekologisk råvara och ett för produkter med minst 95-100 % råvara.

Oeko-Tex
OekoTexOeko-Tex är en hälsomärkning som visar för kunden att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för användaren. Den har dock inga krav på ekologisk odling eller andra krav inom klimat, miljö, funktion eller kvalitet.
Produkter: Oeko-Tex kan man få på textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor.

Svenskt sigill
svensk sigillSvenskt Sigill är en kontrollmärkning som visar att råvarorna alltid kommer från svenska kontrollerade gårdar. Dessa gårdar måste följa krav på livs- medelssäkerhet, god djuromsorg, miljö- hänsyn och öppna landskap. Märkta produkter ska sedan kunna spåras tillbaka till producenterna.
Produkter: Svensk mat och blommor.

Sädesaxet
SadesaxDet överkorsade sädesaxet som kräver tillstånd från Svenska Celiakiförbundet visar att livsmedlet är lämpligt för glutenintoleranta.
Produkter: Livsmedel av olika slag

Nyckelhålet
nyckelhaletNyckelhålet är till för att visa att man väljer hälsosamma alternativ. Nyckelhålet följer ett eller flera av följande krav; mindre och nyttigare fett, mindre socker, mindre salt, mer kostfiber och fullkorn.
Produkter: Nyckelhålet finns främst på färdigförpackade mejeri-, fisk och köttprodukter, bröd, müsli, pasta men finns även på oförpackad fisk, frukt och grönt.

Rainforest Alliance
rainforest allianceRainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation. Den arbetar för att bevara
den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Certifieringen ges till den som följer reglerna som tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.
Produkter: Rainforest Alliance certifierar bland annat odlingar av kaffe, bananer, kakao och te.

Svalan
SvalanSvalan är Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Den har tagits fram för att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Därför måste produkten vara fri från allergiframkallande ämnen men ändå ses märkningen som en vägledning och inte som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem.
Produkter: Svalan kan märka många olika sorters produkter såsom bäddprodukter, hygienartiklar, hushållsmaskiner och målarfärger.

Energy Star
energy starEnergy Star är en internationellt frivillig märkning som visar energieffektivitet. Energy Star ställer krav på energisparläge och energiförbrukning under användning.
Produkter: Energy Star finns på många olika produkter, allt från skannrar till hemdatorsystem.

Oavsett vad du har att erbjuda dina kunder så kan det vara bra att se om någon av dess eller någon annan märkning kan hjälpa dig och din produkt.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.