Det finns inga enkla svar på dessa frågor, men om vi tittar på de senaste undersökningsresultaten i rapporten Recruit, Retain & Grow ser vi att 72 procent upplevt en ökad produktivitet som följd av hybridarbetet. Så, en situation som till en början var utmanande och krävde att människor anpassade sig efter en annorlunda arbetsmiljö, en som dina föräldrar trott skulle påverkat prestandan negativt, visade sig i stället ge positiva effekter.

Glada människor leder till glada medarbetare

När vi inte pendlar eller reser till och från möten sparar vi tid. Tid som i stället kan läggas på att skapa ett meningsfullt samarbete med kollegor och kunder, planering och att driva projekt framåt. Den ökade produktiviteten kan också hänföras till känslor av välbefinnande, där vissa exempelvis ersätter tåg- eller bilresan med en springrunda eller promenad. Att vara hemma innebär också mer kvalitetstid tillsammans, människor kan sova längre, spendera mer tid med sina barn och livet blir mindre av en kapplöpning. Glada människor skapar produktiva medarbetare, men hur upprätthåller vi en företagskultur där alla är vinnare?

Nästan hälften (49%) av organisationerna anser att det virtuella arbetet skapat en ohälsosam kultur av överbelastning. För att uppnå ett välfungerande hybridarbete behövs en balans som kräver försiktighet och tydlighet, annars kan människor känna att de behöver vara ständigt uppkopplade vilket leder till utbrändhet. Trots att företag erkänner en ohälsosam överarbetskultur har endast 51 procent faktiskt vidtagit åtgärder för att undvika det. Vissa uppmanar anställda att inte läsa sin e-post utanför arbetstid, andra insisterar på regelbundna pauser, och 13 procent går så långt som att spåra eller begränsa timmarna för att förhindra överarbete.

Ett nytt sätt att arbeta

Vi ser en framtid där arbetslag kanske aldrig mer arbetar tillsammans på samma sätt och där plattare, icke-hierarkiska företagsstrukturer dominerar arbetsplatsen. Därför är det viktigt att inkludera medarbetare i beslutsfattandet som påverkar företagskulturen och välbefinnandet. Över 75 procent av företagsledarna uttryckte att pandemin tvingade dem att bli smartare kring hur de använder sina lokaler, sina människor och sin teknik. Nu samlas företagsexperter från kontorsförvaltning, HR och IT för att skapa optimala hybridarbetslösningar. De har insett att det måste finnas ett incitament för anställda att komma in på kontoret och njuta av att arbeta därifrån.

Vi är alla människor

Genom att skapa nya medarbetarupplevelser kan företag sammanföra kultur, välbefinnande och produktivitet på ett sätt som inte har funnits tidigare. Vår uppfattning av företagskultur har förändrats och det räcker inte längre med att ha en prestigefylld adress. Vi vill kunna arbeta flexibla arbetstider som passar våra personliga intressen och liv. Och vi vill kunna koppla upp oss och samarbeta med kollegor från vilken plats som helst, utan att hindras av dålig teknik och opålitliga enheter.

När arbetsgivare ger sina medarbetare möjlighet att uttrycka sina behov och arbeta efter bästa förmåga driver det djupare värden som beslutsfattande, inkludering och samarbete. Om människor känner sig uppskattade och inkluderade, på lika villkor, tror de på organisationen och tar sin roll och sitt ansvar på allvar.

I takt med att 2022 utvecklas har arbetsgivarnas roll aldrig varit mer avgörande. Vi har upplevt en aldrig tidigare skådad tid och vi är alla människor med verkliga rädslor, bekymmer, förhoppningar och förväntningar. Hur vi bygger och upprätthåller företagskulturen kommer att vara nyckeln till att skapa enastående medarbetarupplevelser som attraherar, behåller och engagerar människor.

Läs mer: Hur du bygger en bra företagskultur - 7 tips


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.