Min erfarenhet är att nästan alla använder härskartekniker, kvinnor mot män, unga mot gamla, chefer mot medarbetare och tvärtom. Det är inte något som är enbart genusbundet eller används uppifrån i hierarkier. Jag vet att jag använder vissa av dem. Gör du?

Många av oss använder härskartekniker omedvetet och utan att inse att de tekniker och knep som vi tar till för att få vår vilja igenom faktiskt har ett namn. Men även ett sådant omedvetet användande bygger på någon slags mönster eller på att det finns ett klimat i gruppen eller på arbetsplatsen som tillåter detta. Även om användandet är omedvetet har det en effekt på den som utsätts. Kombinationen av systematik och syftet eller viljan att få en viss reaktion eller effekt är vad som definierar härskartekniker.

Det är vanligt att man säger att man har blivit utsatt för en härskarteknik. Men jag tycker det är viktigt att klargöra att alla typer av invändningar eller kommentarer som du kan få inte nödvändigtvis är härskartekniker. Att du får mothugg i en diskussion eller att din chef fattar ett beslut som du inte uppskattar och pekar med hela handen, innebär inte automatiskt att hen använder härskarteknik. Det faktum att du känner dig kränkt eller sårad är inte heller ett bevis på att du har utsatts för härskarteknik.

Missa inte: Komplimangmetoden som härskarteknik

För att något ska kunna kallas en härskarteknik krävs det, enligt mitt sätt att se, en systematik bakom, ett mönster eller en struktur, där tekniken får utrymme. Det krävs också att den som är utsatt direkt eller indirekt påverkas av härskarens teknik. Att till exempel generellt uttala sig om kvinnors mindre värde jämfört med deras manliga kollegor är inte att utöva härskarteknik. Det är enbart sexistiskt och korkat.

När man frågar människor om de blivit utsatta för härskartekniker kommer ofta osynliggörande på första plats över vilken teknik som de flesta känner igen sig i. Osynliggörande är precis som det låter när härskaren inte ser eller tar notis om det du säger eller gör. Hen visar att det du säger inte är något att bry sig om, eller att det inte är lika viktigt som andras åsikter.

Osynliggörande kan vara väldigt direkt och tydligt, men också mer subtilt och indirekt. Resultatet är att du blir osäker, tvivlar på din egen roll och känner dig mindre viktig. Det kan handla om att en chef som stjäl din idé och lägger fram den som sin egen, eller att kollegorna helt ignorerar ditt förslag om kanelbullar till fikat på fredag.

Tänk dig ett säljmöte där du som företagare jobbar hårt för att sälja in din produkt till en ny kund, och kunden gäspar och tar upp sin smartphone under din presentation. Du tappar antagligen motivationen totalt och det kommer knappast att bli någon affär. Kunden har utan att egentligen säga något på ett tydligt sätt visat sitt ointresse för dig och det du säljer.

Hur kan man arbeta förebyggande då? Nyckeln till att förebygga härskartekniker är att lyssna. Lyssna på dina kollegor och medarbetare, dina styrelsekamrater och din partner, bekräfta dem och ge dem konstruktiv kritik. Släpp in alla i samtalet, var lyhörd för om någon ofta avbryter och se till att alla får komma till tals på sina villkor. Var tydlig med att du är intresserad av allas åsikter, inte bara de som hörs mest. På så sätt kan du minska riskerna för att osynliggörande tekniker ska kunna användas.

Och för din egen del, se till att ta plats, ställ en fråga till kunden om hen verkar ointresserad. Kanske är det lika bra att du inte fullföljer din presentation, det är kanske bortkastad tid för dig och även för kunden?

3 kommentarer
ahmad
2014-05-08 08:41
Viktigt att bryta ner de diskriminerande strukturerna som utesluter människor från makten och utvecklingsmöjligheter och inte lägga för mycket fokus på individuellt plan som leder till att människorna bara spela s ut mot varandra.
0
Camilla Ländin
2014-05-06 06:11
Jag instämmer helt i det du skriver Samira, visst är en chef som använder härskartekniker förödande för sina medarbetare.
Och jag tänker att man inte ska underskatta skadan som även en person i underdogposition kan orsaka, det kan ske i det dolda med också öppet mot en chef eller en kollega.
0
Samira Y
2014-05-06 05:59
Även om alla använder härskartekniker ibland så får de helt olika betydelser beroende på var i maktstrukturen den som använder den befinner sig mot den som utsätts.
Skadan för den som är i underordnad ställning blir mycket större. En chef som använder härskartekniker mot sin medarbetare orsakar större skada hos medarbetaren än när en enskild medarbetare skulle utöva härskarteknik på sin chef. En i underordnad ställning är mer beroende av den överordnade än vad en överordnad är av en enskild underordnad.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.