Crowdfunding


Crowdfunding är ett begrepp som dyker upp allt oftare (benämns även gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering).

Men vad betyder det egentligen, och vilka fördelar finns det med crowdfunding? Vad krävs för att starta en insamling och är det något du kan ha nytta av i ditt företagande?

Detta får du svar på här.

Här är en lista med crowdfundingplattformar där du kan starta projekt och söka kapital och bidrag.

Crowdfunding – nu en populär metod för finansiering

Crowdfunding är en typ av finansiering som går ut på att en grupp människor (crowd betyder folkmassa och funding betyder finansiera/samla in på engelska.) donerar en summa pengar var till ett projekt som de finner intressant. Att använda sig av denna typ av finansiering är ett sätt att skaffa sig kapital, utan att själv tvingas ta för stora finansiella risker genom exempelvis banklån. Det insamlade kapitalet kan vara av varierande storlek, och det finns de företag och privatpersoner som genom denna finansieringsform fått ihop mångmiljonbelopp till sina affärsidéer.

Musikbranschen var tidiga ut med denna form av finansiering där fansen fick betala kostnaden för inspelningen av skivan och fenomenet utvecklades till nya digitala plattformar. Intresset för denna finansieringsmetod har ökat med tiden och allt fler plattformar har etablerats för detta ändamål. Några av de största är idag Kickstarter, Indiegogo och Patreon. I Sverige finns Funded by Me men de har haft problem med att få igång verksamheten och efter sin börslansering 2019 har aktien dalat kraftigt.

Och vill du starta igång en crowdfunding-plattform – hör av dig till oss så kan vi se vad vi kan hitta på tillsammans.

Hur fungerar det? 

Först och främst behöver du som företagare eller privatperson presentera en affärsidé som du söker finansiering till, och därefter beräkna hur mycket pengar du behöver få ihop. Denna affärsidé kan sedan presenteras på valfri plattform inriktad på crowdfunding. Plattformarna i sig fungerar som en katalog där alla aktuella projekt och affärsidéer som för närvarande söker finansiering finns listade. Hur insamlingen ska se ut bestämmer du själv. Vissa företagare efterfrågar rena donationer utan något utbyte kopplat till det, andra efterfrågar återkommande summor och byter detta mot förmåner. Rör det sig om produkter som ska utvecklas kan en efterfrågan på finansiering göras i utbyte mot en förbeställning av de första färdiga varorna eller tjänsterna, ofta till ett rabatterat pris.

Det går också att erbjuda delägarskap där en grupp investerare köper mindre andelar. Det kan exempelvis vara smart inför en börsnotering då ett bolag behöver ett visst antal aktieägare (beroende på val av börs) för att kunna komma ut på börsen.

Vilka affärsidéer passar crowdfunding bäst för?

En vanlig fråga som ofta uppkommer när det gäller detta finansieringsalternativ är vilka typer av affärsidéer som lättast fångar personers intresse och genom detta intresse får ekonomiskt stöd. Svaret kan variera beroende på vem du frågar, men ett enkelt svar är att projekt gällande produktutveckling är särskilt framgångsrika inom crowdfunding-konceptet. En produktutveckling (eller produktlanseringar) har ofta tydliga projektplaner och tidsramar att följa vilket gör det konkret för investeraren. Är det dessutom en produkt som engagerar och skapar intresse är chansen för insamling av kapital stor. Men även om det sägs att detta koncept fungerar bättre för vissa typer av affärsidéer så kan det ändå vara värt att ge crowdfunding ett försök om din idé rör sig utanför ramarna.

I Sverige har en rad författare och journalister de senaste åren fått sina skrivprojekt finansierade med denna metod där fans och följare på sociala medier snabbt samlat ihop pengar till både författaren och extra researchmedarbetare. Det finns också fler exempel på grävande journalister som överlever på donationer från följare.

Crowdfunding i fem steg 

Nedan har vi sammanställt fem steg för hur du lyckas med din crowdfunding.

1. Jobba med din företagsidé. Den här punkten är så viktig att vi valt att sätta den främst. Här handlar det om att du har en tydlig bild av din affärsidé och budget. Hur kommer din affärsidé att utvecklas i framtiden och hur ser budgeten ut för utvecklingen? Möjligen är bästa vägen att skriva en affärsplan - ju mer detaljerad och genomarbetad den är desto bättre. Då blir även steg 2 enklare.

2. Presentera din idé på bästa sätt. Det är genom din presentation som investerare lockas att bidra, så här värt att lägga lite extra krut. Du kan till exempel bifoga en intresseväckande kortfilm som beskriver vad din produkt kan lösa för problem, och varför det är viktigt, eller skapa en PDF som besökarna kan ladda ner. I vissa fall kan det räcka med en vass skriven text. Bli inte för teknisk, det gäller att du förklarar på ett enkelt sätt och använder ett språk som alla förstår. Arbeta igenom det visuella vad gäller bilder och rubriker för att skapa en så tilltalande presentation som möjligt. Be en kunnig person kolla över det. 

3. Målsättning. Innan du publicerar din presentation behöver du ha en tydlig målsättning för hur mycket pengar du vill samla in. Vilken nivå behöver du nå upp till för att det ska vara värt det? Tänk på att den gräns du sätter blir avgörande för huruvida du faktiskt får pengarna eller inte. Når inte insamlingen upp till den nivå du satt är det vanligt att pengarna återbetalas till investerarna (oftast dras inga pengar av investerarna förrän tidsfristen gått ut och kampanjen är finansierad till fullo). Ett sätt att locka till finansiering är att erbjuda vissa motgåvor till de personer som väljer att donera. Det kan vara allt från ett litet presentkort, en signerad produkt till en större upplevelse, beroende på hur mycket pengar personen skänker. Detta motiverar, samtidigt som det blir ett sätt att visa tacksamhet från din sida.

4. Sprid ordet. Nu är det dags att gå live med din crowdfunding! Fundera över vilka kanaler du har där du kan sprida information om din insamling. Sprid i dina sociala mediekanaler, prata med tidningar lokalt och nationellt för att få så mycket publicitet som möjligt för ditt projekt. Be dina vänner dela din crowdfunding i sina kanaler så når du ännu fler. Tänk på att ju fler marknadsföringskanaler du finns i, desto bättre och större publicitet får du. Detta kan göra mycket för ditt varumärke. Riktigt välgjorda kampanjer ger stora fördelar sett till marknadsföring och byggandet av varumärket. 

5. Informera investerarna hur det går. Se till att hålla kontakt med de personer som valt att donera till ditt projekt. Uppdatera dem regelbundet om hur det går i processen, hur mycket pengar som samlats in och vad som nu teoretiskt skulle kunna genomföras av affärsidén. Skapa intresse och engagemang och gör det spännande för dina följare att hänga med på crowdfunding-resan!

Att arbeta med ett crowdfunding är ett finansiellt verktyg som ligger helt rätt i tiden och som med en bra och genomtänkt presentation kan generera ett riktigt bra resultat.

12 crowdfunding-sajter 2024 för att hitta kapital och investera i andras affärsidéer

12 crowdfunding-sajter 2024 för att hitta kapital och investera i andras affärsidéer

Crowdfunding är spännande. Det är lite som att starta företag tillsammans med andra som genom sitt bidrag med pengar visar att de... Läs mer
Redaktionen | 8 minuter
Johannes Nordemar, CEO Dinghy Rings Sweden

5 fallgropar i crowdfunding-karusellen

Räkna inte med någon anstormning till din kampanj bara för att du har en bra affärsidé och förbered dig på att det är dyrt att... Läs mer
Johannes Nordemar | 4 minuter
Marcus Dahlgren, entreprenör och grundare av Devide. Text av Nina Jansdotter

Crowd marketing – marknadsföring som ligger i tiden

Entreprenören Marcus Dahlgren, grundare av Devide, lanserar ett nytt sätt för företag att få snabb spridning av sitt budskap genom... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Delningsekonomin ger dig mer, genom att äga mindre

Ifall du bekantat dig med delningsekonomin har du förmodligen bott i någon annans lägenhet eller kört någon annans bil redan. Du... Läs mer
Mats Rimton | 4 minuter
Andreas Jansson, entreprenör och privat investerare.Text av Carin Andrén

Crowdfunding – ett sätt att finansiera ditt projekt?

Andreas Jansson arbetar som privat investerare. Han undervisar också i ämnet investeringsfilosofi. Upprinnelsen till hans stora... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Tumregel för investering

Det är lätt att gå vilse i alla de investeringskalkyler som ekonomer svänger sig med och ibland kan det kännas lättare att... Läs mer
Henrik Hansson | 4 minuter

Hur kan man som företagare dra nytta av den växande delningsekonomin?

Framför allt öppnas nya möjligheter till finansiering vid sidan av banklån och andra mer traditionella... Läs mer
Maria Eriksson | 3 minuter
Finansiering med crowdlending

Crowdlending - en ny form av finansiering till företag

Är du en småföretagare i behov av finansiering? Då är du inte ensam. Fler än hälften av alla småföretagare i Sverige uppger... Läs mer
Saga Larsson | 3 minuter