Varje bolag som har en unik idé, en skalbar produkt och en verifierad marknad som är tillräckligt internationellt attraktiv ska söka expandera sin verksamhet för att så tidigt som möjligt etablera sig utanför Sverige. Detta är en av de grunder som STING Stockholm Innovation & Growth arbetar efter.

Vår uppgift är att möjliggöra affärsutveckling som inkluderar en internationell närvaro så snabbt som möjligt. På detta sätt minskar risken att ett annat företag eller en alternativ lösning hinner före att tillfredställa ett identifierat kundbehov innan man själv hinner nå denna marknad.

Att expandera sin verksamhet internationellt kräver dock noggranna förberedelser och val av lämplig strategi. Oftast innebär det ökade kostnader och i viss mån ett nytt risktagande, men möjligheterna är oändliga.

Genom att tidigt vara medveten om vad det innebär kan rätt förberedelser göras vare sig det gäller hur produkter utformas, vilka partner man samarbetar med och vilken affärsmodell som väljs. Det handlar också om att skydda sin affär genom att söka patent utanför Sverige, att inte ingå samarbeten som förhindrar en internationell expansion och att inhämta information om konkurrenter och köpbeteenden i andra länder.

Normalt vill man inleda sin internationella expansion baserat på en etablerad marknad på hemmaplan men det finns även situationer där en specifik marknad kan erbjuda en snabbare väg mot ökad fakturering, då denna marknad har större behov av den lösning som man erbjuder än vad som finns i den egna marknaden.

Givet att man har verifierat produktens funktionalitet, kunders behov och sin egen förmåga att leverera kvalitetssäkrade produkter bör man därför alltid inleda sin expansion utanför hemmamarknaden. I detta läge handlar det mycket om att välja vilken marknad man skall börja i, med vilken metod man attackerar denna marknad och med vilken affärsmodell man ser bäst når denna marknad. Det är inte självklart att den strategi som man lyckats med hemma är den som ska utnyttjas i nya marknader. Genom att göra en grundlig analys av konkurrenter, kunders köpbeteende och möjliga partners kan man enklare nå försäljning med minimala egna kostnader.

Valet står mellan ett antal olika vägar till marknaden. Man kan sälja direkt till utvalda slutkunder, i vissa fall kanske dessa till och med är en del av de bolag som man redan har som kunder hemma. Alternativt söker man lämpliga lokala återförsäljare som står för lokal marknadsföring. De säjer dock ofta även andra produkter och har därför inte samma fokus som det egna bolaget. I det fall det är viktigt att skapa större förtroende för sin produkt kan man välja att avstå från att marknadsföra sitt eget varumärke och istället låta redan etablerade företag sälja produkten med sitt varumärke. Och i det fall lösningen kräver mycket teknik- eller konceptförståelse kan det vara mest lämpligt att starta ett nytt eget bolag som tar hela affärsansvaret men man har då också större ekonomiskt risk men å andra sidan större marginaler.

Vi ser det som centralt att man förstår sin applikation, analyserar olika marknader och verifierar kundintresse. Genom att fråga intresserade slutkunder om vilka företag de helst köper denna produkt av skapar man en bild av lämplig go-to-market strategi och affärsmodell.

STING arbetar metodiskt i sitt Go Global program för att förbereda bolag på alla de aspekter som en internationell expansion innebär. Detta gäller marknadsval, affärsmodell, konkurrentanalys, legala aspekter och finansieringskrav. Med rätt förberedelser och rätt timing kan de flesta företag skapa en mycket snabb expansion och därmed en säkrare affärsutveckling.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.