Vad är då psykisk livräddning?

Jo, det handlar om att öka kunskapen om psykisk hälsa. Vilka våra skyddsfaktorer är och vilka riskfaktorer vi bör känna till för att ha en god psykisk hälsa. Det handlar om att lära sig se tidiga signaler på psykisk ohälsa, såsom bland annat depression, ångest, stress, suicid och missbruk samt veta vad en ska göra. Att öka kunskapen kring de vanligaste sjukdomarna, depression, utmattning och ångest. Det handlar om att träna på att våga fråga hur någon mår egentligen.

Utbildning i Psykisk livräddning kan se ut på olika sätt, det kan vara en traditionell föreläsning eller en utbildning där det varvas föreläsningssessioner, fakta och statistik, diskussioner och samtal. Om det är en grupp chef/ledare kan det även byggas på med  metoder och verktyg i ledarrollen samt även rehabiliteringsfrågor.

Våga lyssna, fråga och agera

Att rusta sig med kunskap och mod i att våga fråga, våga lyssna och våga agera. Oavsett ämne. Att en chef/ledare vågar ställa frågor till sin medarbetare när han eller hon känner att något inte är som vanligt, att personen till och med vågar ställa frågan - Funderar du på att ta ditt liv? Det är psykisk livräddning.

Ämnen som suicid, alkohol, ätstörning och våld i nära relation uppfattas ofta som svåra men med ökad kunskap kan vi tillsammans rädda liv och minska lidande - det gör ämnena livsviktiga.

Oavsett om du arbetar som chef/ledare, är anställd eller egenföretagare, arbetar inom offentlig eller privat sektor kommer du ha nytta av psykisk livräddning även utanför arbetet.

Små gester gör stor skillnad

Du kan göra skillnad för ditt barn, din partner, din vän, barnet eller ungdomen du kanske är ledare för, din bror eller syster, grannen eller någon annan i din närhet. Genom att våga fråga hur personen mår egentligen, genom att våga lyssna- du kommer långt med att bara lyssna! Och genom att våga agera om det behövs. Du kanske behöver hjälpa din vän till professionell vård?

Vad kan du göra?

  • Våga fråga hur någon mår, egentligen?
  • Våga lyssna- ofta räcker det med att BARA lyssna.
  • Våga agera- hjälp någon att tex söka hjälp eller att andas.

Små omsorger gör stor skillnad- oavsett var i livet vi befinner oss!

Läs även: Våga fråga, våga lyssna, våga agera - för att rädda liv


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.