De flesta svenskar uppvisar en god hälsa, men i Sverige är psykisk ohälsa ett av de vanligaste hälsoproblemen och anledning till sjukskrivningar. Siffor visar att det sker en ökning av antalet personer som uppger olika typer av besvär som kan indikera psykisk ohälsa, så som stress, oro och ångest.

Att våga fråga hur någon mår, egentligen, kan göra stor skillnad för den som inte mår bra. Att våga lyssna på svaret och även agera kan till och med rädda liv.

Att drabbas av suicidtankar ibland är inget ovanligt eller konstigt. Det är heller inte farligt att ha suicidtankar men det är viktigt att dela dessa tankar med någon så de inte övergår till suicidhandlingar. Det syns inte utanpå om någon bär på suicidtankar, därför behöver vi våga fråga om det.

Det finns flera ord för samma katastrof: självmord, suicid eller psykologiskt olycksfall. Personligen föredrar jag ordet psykologiskt olycksfall men använder även ordet suicid. I Sverige tar omkring 1500 personer sina liv varje år, en person var sjätte timme. Tillsammans med alla anhöriga och vänner som också drabbas vid dessa psykologiska olycksfall är det hundratals människor som påverkas varje dag. En effekt av all ohälsa, inte bara den psykiska. 

Tre myter vi behöver krossa

Det finns flera myter kring suicid. Den farligaste myten är att vi inte ska tala om det, inte fråga om suicidtankar för då kanske vi väcker en björn som sover. Sanningen är att det är tystnaden som dödar. Du väcker ingen björn, du ger ingen en idé om att ta sitt liv genom att prata om suicid eller ställa frågor. 

En annan myt är att det inte går att hindra någon som bestämt sig, sanningen är att så länge någon lever kan du rädda liv. Genom att till exempel ställa frågan- funderar du på att ta ditt liv? Du kan även aktivt förhindra någon genom att samtala och att sprida hopp om att det kommer bli bättre, att vara empatisk påträngande. Är det en akut situation - ring 112.

Den som talar om att ta sitt liv gör det inte. Sanningen är den att de flesta som försökt eller tagit sitt liv på något sätt har förmedlat att hen inte orkar leva men att omgivningen inte har förstått. Har du en vän, kollega eller någon annan som säger; 

”Nu skiter jag i det här", "Nu orkar jag inte längre", "Jag önskar jag vore död.”

Våga då ställ följdfrågor, visa att du bryr dig. Fråga vad personen menar när den säger - Nu skiter jag i det här. Våga fråga om personen funderar på att ta sitt liv. Eller säg - Det är inte så ovanligt att tänka på självmord ibland, tänker du så nu?

Kunskap och mod räddar liv

För att våga fråga, våga lyssna och våga agera behöver vi kunskap och mod. Jag föreläser och utbildar i psykisk livräddning. Psykisk livräddning är som hjärt-och lungräddning, det kräver kunskap, träning och det räddar liv. Psykisk livräddning handlar om att få kunskap om psykisk hälsa och att få kunskap hur du ska agera när någon mår dåligt och kanske även får suicidtankar.

Att veta hur du som chef/ledare ska ta tag i frågor kring psykisk ohälsa är en viktig arbetsmiljöfråga. Att upptäcka och våga agera tidigt är en framgångsfaktor. Det kan handla om psykisk sjukdom, ätstörningar, alkohol och drogmissbruk eller våld i nära relation. Vi behöver även ställa frågor till oss själva, våga lyssna på svaret och agera därefter. Kom ihåg att du kommer långt med att bara lyssna. Du behöver inte ha lösningen på personens problem.

Små omsorger gör stor skillnad. Våga fråga! Våga lyssna! Våga agera!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.