Varje gång du själv ringer en kund eller ett kundämne öppnar sig samma möjligheter.

På samma sätt som marknadsföringsmetoder och försäljningstekniken har förfinats beroende på den allt mer hårdnande konkurrensen, har metoder för telemarketing och telefonförsäljning förändrats på ett effektivt sätt.

God telefonteknik är inget medfött. Tvärtom! Det är något alla måste lära sig som vill lyckas.

Sverige är världens telefontätaste land. Här finns goda förutsättningar att bedriva lönsam telefonförsäljning.

Ta tillbaka en förlorad kund
Många som arbetar med försäljning och marknadsföring tycker att det är svårt att ta tillbaka en förlorad kund. Många undviker helst en kund som är missnöjd och irriterad. I den rollen kan det vara effektivt att ha någon som arbetar med telemarketing som ringer upp kunden. Många gånger kan ett positivt telefonsamtal återuppta och vända den negative kunden till det goda förhållande man tidigare haft.

Läs även: Vassa råd hur du lyckas bättre med din telefonförsäljning

Gör själv ett experiment
Jag föreslår att du ska ringa upp fem olika företag eller organisationer som annonserar i dagens tidning, be om närmare upplysning om något som de erbjuder. Troligtvis kommer du att tala med minst femton personer. Fem i växeln, fem som säger att du kopplats fel och fem som kanske kan hjälpa dig med information och upplysning. Jag tror knappast att jag har fel. Försök får du se!

Det intressanta är att dessa företag ofta lever i tron att de har god telefonservice och arbetar efter principen ”kunden i centrum”.

Du kanske kommer att få uppleva ännu fler omkopplingar. Du kommer att få uppleva ”ett ögonblick” åtskilliga gånger. Ju större företag du ringer till desto svårare blir det troligtvis att få rätt information.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.