Som företagare har du tagit på dig ett stort ansvar. Du bör sköta verksamheten, dels så att företaget i sig och dels du själv och eventuella anställda hålls tillräckligt friska. Allt för att både verksamhetskapital och humankapital skall må bra i längden.

Hur står det då till med hälsotillståndet hos dig och ditt företag och hur vill du att det ska utveckla sig? Har du klart för dig hur stort betydelse detta har för dig och din verksamhet? Ju mer kunskap du skaffar dig om dessa faktorer, desto mer kommer du att förstå hur stor betydelse detta faktiskt har för att du långsiktigt ska orka klara av att upprätthålla en hälsosam nivå på ditt företagande. Samtidigt som du bör undvika att själv drabbas av ohälsa på grund av att du tar för lite hänsyn till och lär om vilka fallgropar som finns på vägen.

Människan bakom företaget

Har du väl valt att ta på dig rollen och ansvaret att leva och försörja dig som entreprenör, är det inte bara ett 9 till 5 jobb. Det blir i praktiken en livsstil där man inte släpper alla de tankar och frågor som har med verksamheten att göra, bara för att du lämnar den fysiska arbetsplatsen.

Då inställer sig en grundläggande frågeställning. På vilken nivå ska du belasta dig själv mentalt och fysiskt, så att både du och ditt företag ska få optimala förutsättningar att orka med och må bra. Inte bara den närmaste framtiden utan långsiktigt, även om tio eller tjugo år. Det är viktigt att vara i nuet, i både tanke och handling. Men det är också viktigt att göra det så att förutsättningarna finns kvar att driva ditt företagande på den nivå du vill, så länge du vill.

Det finns olika sätt att ta vägar till vad du borde lära dig för att klara ut det här. Ett sätt du kan tänka kring det, är att bildlikt jämföra med en idrottare som vill nå toppen och hålla sig kvar där. Vad gör idrottaren för att nå sina mål? Jo, sätter upp delmål på vägen till toppen. All erfarenhet visar att den som, utan eftertanke, försöker rusa direkt mot toppen, nästan alltid drabbas av bakslag på vägen. För att undvika onödiga besvär på framgångsvägen är det till bra hjälp att ta lärdom av andras tidigare erfarenheter om vilken intensitet som är lagom för att nå sina mål. Att ge sig på att försöka satsa för hårt eller ta någon genväg mot toppen ökar alltid skaderisken. Att bli tvungen att avsluta sin idrottskarriär eller sitt företagande i förtid på grund av skada eller sjukdom, orsakad av högre ambition än vad man klarar av, är det ingen som vill.

Speciellt känsligt om du är småföretagare. Arbetar du själv eller med få anställda, står och faller företaget med dig. Om du i din entusiasm då anstränger dig över det som är det optimala taket för din personliga kapacitetsförmåga, kommer det som hos idrottaren, förr eller senare att straffa sig i längden, i form av ohälsa.

Hur ska du då få klart för dig hur mycket ditt engagemang som företagare belastar dig? Jo, genom att bry dig om och vara lyhörd för de signaler som din kropp avger. Börjar något symtom framkomma, sopa det aldrig under mattan och tänk ”det går väl över”, oavsett om det är fysiskt eller mentalt. Det finns alltid en orsak till att ett symtom visar sig. Ju längre du går med ett symtom, desto mer rotar det sig, blir svårare och tar längre tid att bli av med. Ta i stället reda på vad som är orsaken till det och rätta till det. Ett exempel: Om du får huvudvärk så ta inte en värktablett för att få bort det, utan ta i stället reda på och gör det som behövs åt orsaken.

För att undvika att du drabbas av effekter som gör att du inte orkar hålla dig på topp och klara av ditt entreprenörskap på bästa sätt, är det till bra hjälp att du lär känna dig själv på en tillräckligt ingående nivå.

Vad är det då du behöver ta hänsyn till och uppmärksamma dig själv på? Jo, elementärt är att inte belasta dig med så mycket att det genererar någon känsla av stress i dig. Stanna upp ibland och ge dig erforderlig tid att gå igenom din vardagstillvaro. Tänk efter, på vilket sätt blir jag påverkad av det jag gör om dagarna? En sak som är viktig med detta, är att du är ärlig mot dig själv. Hoppa inte över något, utan ta med allt så som det faktiskt är. Ytterligare hjälp att få detta klart för dig är att du frågor personer omkring dig, som känner dig väl, om hur de uppfattar ditt vardagsagerande.

Långsiktigt lönsam eller kortsiktigt kostsam

Ju mer påfrestningar du utsätter dig för, både fysiskt och mentalt, desto mer kräver det att du tillgodoser de behov som det ger upphov till. När vi kör bil på vägarna så är hastighetsbegränsningar uppsatta för att minska risken för olyckor. Men för oss själva finns inga sådana hastighetsbegränsningar, vi får ha hur högt tempo vi vill i vardagen, trots att olycksrisken blir allt högre, ju högre vardagstempot är. Därför är det av stor betydelse att du inte har högre vardagstempo än du har kapacitet för, om du vill
undvika att drabbas av någon fysisk eller mental ohälsa.

Kör du bil så undviker säkert att köra på högt motorvarv, av den anledningen att du vet att det skulle utsätta motorn för extra stort slitage. Samma sak gäller dig själv. Går du på i högvarv i din vardag så blir slitaget på dig lika högt som det blir när bilmotorn körs på högvarv.

Se även: Träna dig till högre inkomst och mer fritid - Om sambandet mellan motion och arbetsresultat

Om du vill väl ge dig fortsatt goda förutsättningar att hålla dig långsiktigt frisk och må bra så gäller att du hittar en vardagshastighet som gör att du orkar med det du vill uppnå utan att få besvär eller symtom av det.

Ytterligare en grundläggande faktor, för att lyckas, är att du förser dig med bränsle som passar dina behov. Alltså den blandning du valt att din sammantagna kosthållning ska bestå av.

För att återkomma till biljämförelsen. Oavsett om bilen behöver tankas med bensin, diesel eller el så vet du vad just din bil behöver och fyller alltid på med rätt sort. Skillnaden mellan den bränsleblandning du behöver för att fungera på bästa sätt och den du förser bilen med, är att bilens bränsle är färdigblandat och bara är att fylla på. Men den bränsleblandning du själv behöver finns inte färdigblandad, utan det du är i behov av ankommer på dig själv att få passande fördelning i.

Har du klart för vilken bränsleblandning som passar bäst för just dina behov? Även om du känner till det, är det faktiskt så att du också i praktiken tillämpar det? Eller är det så att du egentligen är osäker på om det innehåll du tillämpar i din kosthållning, passar just dina individuella behov på bästa sätt? Tankar du bilen med olämpligt bränsle så mår inte motorn bra av det. Precis på samma sätt är det med dig själv. Om du inte förser dig med bränsle som passar dina behov och förutsättningar, så ökar risken att din inre motor börjar hacka.

Verktyg för friskt företagande

Att bli framgångsrik som företagare innebär att, medvetet eller omedvetet, ställa höga krav på sig själv, ta ansvar och prestera för att må sina mål. Om du vill underlätta för dig, att vägen dit inte ska bli svårare än nödvändigt, bör du agera utifrån att det är bara du som själv har det hela och fulla ansvaret för att sker på sätt som är lämpligast för dig. Att såväl fysiskt som mentalt se till att du inte tar ut mer av dig själv, än du kan fylla på med.

Du är från födseln försedd med ett visst hälsokapital. Se till att det du gör dagligen inte resulterar i att det tär på ditt hälsokapital, utan att dina hälsoutgifter täcks av nivån på de hälsofrämjande intäkter du förser dig med.

Om du hanterar din ekonomi så att du gör av med mer pengar än du har tillgång till och därför behöver ytterligare kapital, så kan du låna. Men här finns en avgörande skillnad mellan det ekonomiska kapitalet och hälsokapitalet. Har du förbrukat ditt hälsokapital så kan du inte låna mer hälsokapital. Det som då i stället händer är att du får symtom på att du inte mår bra eller än värre, blir sjuk.

Att vara företagare och driva en verksamhet är långsiktigt åtagande som innebär att du inte får förivra dig i din ambition att bli framgångsrik. För att det inte ska bli onödigt krångligt eller minska risken för bakslag på vägen behöver du flera olika lämpliga
verktyg som underlättar för dig.

Missa inte: 3 anledningar att röra på dig mer som du troligtvis inte kände till

Vad det handlar om här är kunskapsverktyg som på olika sätt vägleder dig så att du kommer dit du vill och fortsatt har tillräcklig ork att klara det på den nivå du vill. Dessa verktyg hjälper dig att medvetandegöra sidor av dig själv som du kan behöva hjälp av i din verksamhetsutövning.

Vilka är då dessa verktyg? Ett som är av grundläggande betydelse är att du får klart för dig var du har din optimala nivå för ditt effektivitetsutnyttjande. Om du ger dig på att överskrida din nivå för detta så leder det alltid till att effektiviteten blir mer ineffektiv. Här gäller det att inte blanda ihop maximalt och optimalt. Att klara av att prestera maximalt, är att ta i allt vad man orkar. Något som är direkt skadligt att ge sig på att göra i längre perioder. Att prestera optimalt innebär att klara av att utföra det man vill, på en nivå, som inte överskrider det du klarar av i längden, utan att känna hets, överbelastning eller få någon form av skada av det.

Ta kontrollen över dig själv

Vill du utnyttja din kapacitet fullt ut, optimalt, behöver du förse dig med, förutom bra bränsleblandning, också behovsanpassad motionsaktivitet, tillräckligt med sömn och kompenserande avslappning.

Har du ambitionen att i längden kombinera framgångsrikt företagande med att må fortsatt bra och hålla dig så frisk som möjligt så behöver dessa behov tillgodoses, till både kropp och själ.

Läs om: Därför ska du börja med meditation

Det här är inte något som du kan fuska dig förbi. Utnyttjar du din effektivitet fullt ut så straffar det sig alltid, förr eller senare, om du inte nyttjar de verktyg som behövs för att täcka behoven.

Har du tillräckligt klart för dig på vilken nivå du utnyttjar dig själv för att lyckas upprätthålla de målsättningar du har med ditt företagande?

Om du vill ge dig själv de bästa förutsättningar att långsiktigt, vara både framgångsrik företagare och hålla dig frisk, behöver du se till att tillgodose dina behov så att du inte utsätter dig för onödig överbelastning.

Det är bara du själv som har hela ansvaret för detta och kan göra något åt det. Valet är ditt. Vad väljer du?

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.