Ett sätt att skapa förändring är via femstegsmodellen. En modell som kan komma till användning i förändringar både på arbetet och i privata sammanhang. Det är fem steg som ska bearbetas.

Steg 1
Fundera lite kring nuet, eller nuläget. Hur är det just nu på jobbet? Här kan du använda fria tankar genom att du skriver ned vilka ord du kommer att tänka på eller bara skriva ned några meningar som beskriver dina känslor kring hur det är just nu på jobbet. Det handlar om att sätta ord på alla känslor som du känner just nu. Uppskatta också den samlade känslan kring hur du känner inför arbetet just nu, där siffran ett är mycket dåligt och siffran tio är helt fantastiskt.

Steg 2
Nu ska du få drömma lite. Hur skulle du vilja ha det om du fick drömma fritt? Jag vet att detta steg kan uppfattas som lite larvigt och meningslöst, men det har en betydelse för förändringar att våga tillåta sig att drömma lite. Skriv ned några tankar kring dina drömmar avseende arbetet. Om du fick drömma helt fritt - hur skulle du då agera? En annan variant kan vara att du gör ”lotto-testet”: Om du fick 20 miljoner kronor, hur skulle du då agera avseende arbetet?

Steg 3
Något som är viktigt är betydelsen av ordet mening. Varför vill du nå din dröm? Vilka motiv har du för att uppnå din dröm eller dina drömmar? Skriv ned de skäl du kommer på.

Steg 4
Fundera på det som kallas närmandemål, eller minimål. Vilka beteenden behöver du använda för att ta ett första steg att nå din dröm? Vilka val behöver du göra redan idag? Vilka val kan du göra redan idag? Fundera också på vad du i så fall behöver välja bort. Här kan det vara bra att göra en ”not to do-list”, det vill säga skriva ner det du inte ska göra.

Hur du målsätter dig och ditt företag

Vi gör tyvärr många saker som stjäl mycket kraft och energi utan att vi egentligen reflekterar över det. Det kan vara lite av varje som vi gör på jobbet och vips har det gått en halvtimme eller en timme vilket innebär veckovis med arbete utan att det genererat någonting av värde. Gör en tidsstudie av dina arbetsdagar en vecka och du kommer att bli förbluffad. Tänk på att du inte behöver välja bort allting utan att det ibland kan det hjälpa med en reducering av tiden med cirka 50 procent.

Detta brukar kallas Parkinsons lag. Det innebär att vi faktiskt hinner med mer om vi har mindre tid eftersom vårt fokus och medvetande är mer skärpt, vilket effektiviserar vår arbetsdag och våra arbetsprocesser väsentligt. Låt säga att du alltid brukar avsätta en timme till en viss typ av möten. Prova nu att istället avsätta 30 minuter till dessa möten. Du kommer att märka av en skillnad och jag tror till det bättre. Längre möten kan lätt göra saker och ting mer komplicerade än vad de faktiskt är. Korta möten gör att vi måste förenkla och skapa enklare lösningar, vilket jag tycker är att föredra.

Tänk också på ”expertens förbannelse” som innebär att allting tar längre tid än du tror i början. Räkna med tre gånger så lång tid i början jämfört med när du övat upp förmågan att utföra dina nya beteenden. En bra övning kopplat till detta är att träna på att göra en uppgift i 30 minuter med maximal koncentration. Börja med 10 minuter de första gångerna för att därefter träna upp din förmåga vartefter.

Steg 5
Sista steget kallas slutstationen. Hur vet du att du är framme? Detta är viktigare än du tror eftersom vi människor behöver ett avslut. Saker som hänger i luften stjäl energi. Fundera ut svaret redan innan du startar förändringen och fira små segrar vartefter du framskrider i din förändring och utveckling.

Thomas kom nyligen ut med boken Lätt att leda som är uppföljaren till boken Bli en bättre ledare och chef, som blev nominerad till Årets HR-bok 2013 och har lästs av nästan 10 000 ledare.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.