Startbudget eller investeringsbudget

Innan du bestämmer dig för att starta ett företag eller precis när det är nystartat kan det vara bra att göra en startbudget så att du enkelt kan se vilka investeringar som krävs för att verksamheten ska kunna komma igång. Startbudgeten ska därmed visa vilka kostnader du har på mycket kort sikt och vilka möjligheter du har att finansiera dessa samt ta med de fakturor du måste betala i starten av ditt företag.

Så gör du en företagsbudget vid uppstart

Här får du en överblick över hur mycket du måste investera i utrustning, material m.m. innan du överhuvudtaget kan börja arbeta. Att göra en startbudget eller investeringsbudget är relativt enkelt. Du kan göra den så enkel att du bara skriver upp vad du behöver i en kolumn och vad de olika sakerna kostar.

För att sedan förbereda inför en kommande likviditets- och resultatbudget gör du en extra kolumn där du skriver när de olika sakerna ska betalas tillsammans med en kolumn för hur de olika sakerna ska kostnadsföras i resultatbudgeten. Det kan även vara bra att ta reda på vad den planerade kostnaden blir per månad genom att dela utgifterna med antalet månader som man tror att livslängden kommer vara på.

På så sätt får du en så bra överblick som möjligt och kan förhindra att pengarna tar slut vilket är den vanligaste orsaken till att man som företagare får ekonomiska problem och måste lägga ner verksamheten.

Resultatbudget

Resultatbudgeten är en sammanställning av företagets förväntade intäkter, kostnader och resultat för en viss period, till exempel ett år. Resultatbudgeten visar vad företagets förväntade resultat bli när man tagit intäkter minus kostnader. Den är den viktigaste budgeten som du kan göra och den behöver du göra innan du kan göra likviditetsbudgeten.

Till att början med kan det vara bra att göra en resultatbudget för ditt första år eller nästkommande år för att se om verksamheten kan tänkas vara lönsam. För dig som har ett nystartat företag är det bra att budgetera både startåret och andra årets verksamhet för att se hur det kan tänkas gå. Visst är det en osäker budget men den är ändå bra att göra.

Tänk på att det är bra att även göra en resultatbudget månad för månad och inte bara en för nästkommande år. Du ska då ta ställning till vilka kostnader som kan härledas till vilken månad och det är extra viktigt när det kommer till de kostnader som är direkt knutna till intäkterna, exempelvis varukostnader.

När du ska göra en resultatbudget är det bra om du ha en uppfattning om:

  • Ditt sortiment
  • Hur mycket dina varor/tjänster kostar
  • Vilka intäkter du kan förvänta dig
  • Vilka är dina kunder
  • Hur stora är dina fast kostnader
  • Hur stora är dina rörliga kostnader

Det är enkelt att strukturera upp en resultatbudget då du överst skriver in intäkter sedan drar du av kostnaderna och får ett resultat. När du väl fått fram resultatet av budgeten kan du se om du kan förvänta dig vinst eller förlust. Blir resultatet negativt så kan det redan nu vara bra att se över vilka lösningar som du kan finna för att få ut ett positivt resultat.

Likviditetsbudget

Trots att en resultatbudget är viktig så är det även viktigt att göra en likviditetsbudget som visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga så att man kan få en klar bild över hur betalningsströmmarna in och ut från företaget kommer att se ut. Likviditetsbudgeten visar om pengarna kommer att räcka för att täcka månadens utgifter eller inte. Dessa stämmer nämligen inte överens med intäkter och kostnader.

Resultatbudgeten görs ibland årsvis men likviditetsbudgeten bör man göra månad för månad ett år framåt för att försäkra sig om att pengarna inte kommer ta slut en viss månad. Det kan vara så att ett företag säljer varor för 100 000 kr en viss månad men man kanske bara får in 30 000 kr eftersom företaget har lämnat en kredittid till sina kunder. När man vet att en sådan månad kommer så kan man se till att det finns en buffert så att man klarar av eventuella kostnader just den månaden.

Likviditetsbudgeten struktureras upp så här:
IB (Ingående Balans eller ingående likvida medel)
+ Inbetalningar
- Utbetalningar
UB (Utgående Balans eller utgående likvida medel)

Likvida medel handlar enbart om pengar och räknas som pengar som finns som kontanter, i företagets kassa, på företagets checkkonto eller på företagets bankkonto.

Något som är bra att tänka på är att man i en likviditetsbudget räknar med momsen i de olika beloppen med undantag är försäkringar, amorteringar, räntor, viss hyra, skatter, arbetsgivaravgifter mm.

Marknadsföringsbudget

Har ditt företag en marknadsplan och stora kostnader för marknadsföring så kan det vara bra att göra en särskild marknadsföringsbudget. Denna kan du enkelt göra genom att dela upp marknadsföringen i olika poster med vardera posts kostnader såsom annonser, reklamtrycksaker, telemarketing, sökordsannonsering på Internet och annat.

Det kan även vara bra att gå igenom kopplingar mellan de olika posterna och dess kostnader med mätbara mål i marknadsplanen så att man vet att de olika marknadsföringsmetoderna är till nytta för företaget.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.