Ofta när vi springer på en artikel, bok eller seminarium om ledarskap, försöker de flesta av oss instinktivt rymma ut genom närmsta dörr eller slå igen boken. Tyvärr fanns det en tid då jag skulle agerat på precis samma vis.

Jag kunde inte föreställa mig ett mer tråkigt ämne med minimal inverkan på mitt företags resultat än ledarskap. Det var inte första gången jag under min tid som företagare haft fel. Under årens lopp har jag lärt mig att ledarskap är en viktig faktor som påverkar ett företags tillväxt och lönsamhet och det gäller inte bara när man har anställda.

För er som behöver en snabb kurs i ledarskap, har jag brutit ner det i tre nyckelområden:

  • Företagets vision
  • Leda genom exempel
  • Förväntningar

Företagets vision

Som ägare eller huvudansvarig kommer du alltid att vara ledaren, oavsätt om du älskar din roll som ledare eller bara står ut med den. Den anställda kommer att se dig som en förebild på ett medvetet eller ett undermedvetet plan. Anställda kommer att ta efter ditt tros-system, din attityd mot era klienter. Om framgång är viktigt för dig kommer det även att bli viktigt för din personal.

För att kunna vara en bra ledare måste du ha ett mål, en vision.  Det första steget mot detta är att skapa företagets
verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen måste tydligt visa attityden, värderingarna och vart ni är på väg (företagets vision) så att alla inblandade, även anställda enkelt kan se och förstå detta. Ert verksamhetsbskrivning ska vara kort, enkelt och utan omskrivningar. Se det som ett telefonnummer eller ett företagsnamn - Är det för långt och komplicerat kommer ingen att minnas det.

Oavsett vilket budskap som din verksamhetsbeskrivning har så måste det vara något du verkligen tror på och står bakom till 100%. Om inte, kommer din personal bara se det hela som tomma ord och helt avfärda dina tankar och visioner. Helt säkert kommer detta att påverka hur dina kunder uppfattar ditt företag och därmed påverka dina affärer på ett negativt sätt.

Er verksamhetsbeskrivning ska skrivas ned och ramas in och sättas upp på väggen så att alla kan ta del av dokumentet. Du kan rynka på näsan åt tanken på att ha en verksamhetsbeskrivning men du som ledare måste se till att alla känner till företagets målsättningar, visioner och syfte.

Leda genom exempel

Vi glömmer ofta som ledare vilken påverkan vårt beteende har på vår personal.  Som förebild måste du vara alert och leda genom exempel. Du måste därför vara ständigt delaktig och synlig i din dagliga närvaro. Träffa dina anställda och visa att du bryr dig om dem genom att ställa frågor om deras eventuella problem. Genom det visar du att du har ett genuint intresse för din personal.
För att din personal ska acceptera dig som ledare är det kritiskt att de uppfattar det som om du har deras välbefinnande i åtanke när du fattar dina beslut. Är det så dom ser på dig är dem mycket mer benägna att följa dig och det du gör.

En annan betydelse som ”leda genom exempel” har är att visa vägen; hur man agerar i olika situtioner. En person gör inte det man säger utan det man gör. Kom i tid, var artig, visa respekt, lämna sist, lyssna mer än du pratar, etc. Alla dessa och 100-tals andra beteende är självklara saker som vi förväntar oss av ledare som vi vill följa.

Dina anställda förväntar sig inte (och vill förmodligen inte) att du ska göra uppgifter som att tömma papperskorgar och liknande, men att hugga i och ”smutsa ner händerna” ibland visar din personal att du inte anser dig vara förmer än andra och inte tvekar att göra det som är bäst för företaget. Med denna inställning vinner du din personals lojalitet och respekt.

Lev som du lär när det kommer till kundservice

Som den yttersta beslutsfattaren  måste du ständigt påminna din personal att era nöjda kunder är de som kommer att betala era räkningar.

Se till att optimera er kundservice och se alltid till att göra era kunder nöjda. Visa också att du menar det genom att ställa de resurser till förfogande som möjliggör just detta.    

Dela rikedomen

Dela rikedomen när tiderna är bra och ditt företag är välmående. Det är viktigt för dina anställda att få dela din framgång. De borde också få en liten bonus i goda tider såväl som i dåliga. Var bara försiktig och diskret och låt inte ekonomiska incitament få en för stor betydelse.

Dela med dig av din framgång

Även om du är den största anledningen till framgången i ett specifikt projekt får det en betydligt större effekt om du även uppmärksammar din personal för deras insats. Alla har ett ego som behöver lite uppmuntran då och då och att ge delar eller hela äran till din personal är viktigt för att bygga upp lagkänslan i er grupp och det är också en viktig nyckel för att öka trivseln på er arbetsplats. Detta kommer att betala sig mångfalt i framtida projekt och genom det säkra ditt företags framtid.

Förväntningar

Vi  som ledare tror ofta att våra avdelningschefer och medarbetare vet exakt vad som förväntas av dem. Detta är tyvärr långt ifrån sanningen. Tro det eller ej, men dina anställda vill att du skriver ner vad du förväntar dig av dem samt deras mål. Dom vill ha ett system så att dom kan mäta sin egen utveckling och framgång och dom vill även att du, som deras ledare ska kunna göra detsamma.

Det bästa sättet att låta dina anställda veta vad som förväntas av dem är att använda sig av (Ledning genom målsättning); ett antal skriftliga mål som utvecklas gemensamt mellan den anställde och dennes chef i början av varje år. För att få ut så mycket som möjligt av denna aktivitet, se till att målsättningen är utmanande men ändå nåbar. Är målen för högt satta och orimliga att nå blir dom helt oanvändbara som ett verktyg för dig som ledare.
Gå igenom målsättningarna muntligt varje månad och skriftligen varje kvartal. Att skriva ner en målsättning är otroligt viktigt för att en person ska anamma den och det kommer att göra en stor skillnad på resultatet. Detta är lätt att missa eller hoppa över men ta tiden, det betyder så mycket för resultatet och framför allt att du bryr dig om dina medarbetare och deras utveckling.

Listan kan göras lång över vad som kännetecknar gott ledarskap men i grund och botten handlar det om att utan omsvep göra det man lär andra och hålla en positiv inställning till allt du gör. Kom ihåg att det är du som sätter ribban i ditt företag och allt som sker beror på dig. Ingen annan än du är ansvarig!

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.