Företaget växer, du anställer medarbetare och plötsligt har du en ny roll – du är chef! Grattis till ett spännande och intressant jobb! Här kommer några funderingar kring din nya uppgift.

Till att börja med: att vara chef är ett servicejobb.

Det är inte du som ska vara bäst på jobbet. Din uppgift är att se till att dina medarbetare får utrymme och möjligheter att bli det. Du ska se till att hela företaget presterar.

Ledarskapet är inte demokratiskt. Det ska vara rättvist, lyhört, baserat på dialog, diskussioner och medarbetarinflytande men demokratiskt är det inte. Du är ensam ansvarig för de beslut som du fattar.

Det gäller också de beslut som du delegerat till en medarbetare. Delegering innebär alltid en risk att du får stå för något som du inte är nöjd med. Det är därför som rekrytering är något du ska vara noga med. Är du det minsta tveksam så tacka nej. En medarbetare som inte har ditt fulla stöd från början får en dålig start, jobbar i uppförsbacke, känner på sig att ditt odelade förtroende inte finns och får inte chansen att fullt ut använda sin förmåga. En ond cirkel både för medarbetaren och för dig.

Du kan inte vara kompis med dina medarbetare
. Det beror både på dem och på dig. De vet att du måste värdera och bedöma dem, de är, i vissa hänseenden, beroende av din välvilja och ditt omdöme och du vet att en del av dem inte har samma väsentliga betydelse för företaget som andra.

Dina medarbetare kommer, mer eller mindre medvetet, att ge dig svar som de tror att du vill höra. De raka rör som du kan ha med vänner kommer du inte att få med dem som du är chef för. Du kom-mer också att träffa på dem som ger dig motstånd bara för att visa att de inte är rädda för att tala sanning med en chef. Det är inte mycket bättre det när du vill ha en objektiv diskussion med för- och nackdelar. Du kan, av och till, ha behov av ett bollplank utanför företaget.

Ett sätt att sammanfatta ledarskapet är att svara på tre frågor:

1. Vad leder du?
2. Vilka leder du?
3. Vem är du som leder?

Den första frågan handlar om vad företaget ska åstadkomma och vad dina kunder eller mottagare förväntar sig av era varor eller tjänster. Ni ska åstadkomma kundnytta, vara produktiva, upprätthålla kompetens, kunna samverka och klara av förändringar i omvärlden.

Den andra frågan handlar om vilka dina medarbetare är: vad de kan och hur de kan och vill ut-vecklas. Den kräver en dialog som handlar om deras förmåga, intresse och beredskap att göra sitt jobb och att växa i ansvar och befogenheter. Den handlar också om hur du får ett bra arbetsklimat: välbefinnande, tillhörighet och medinflytande. En sak att fundera på är hur du ska följa upp det dina medarbetare gör. Följer du upp för detaljerat kommer du att kväva medarbetaren. Följer du upp för översiktligt kan det gå åt skogen innan du hinner upptäcka det. Här är en öppen och lyhörd dialog med varje medarbetare särskilt viktig.

Den tredje frågan handlar om dig. Självkännedom är en av dina viktigaste egenskaper som chef: att du känner din ledarstil och ditt sätt att tänka och varför din ledarstil och ditt tänkesätt fungerar bättre med en del av dina medarbetare än med andra.

Öppenhet och tydlighet skapar hög effektivitet. Dina medarbetare kommer att ta efter dig på många sätt. Tillåter du misstag kommer de att rapportera till dig även när det gått snett och så öppna möjligheter till förbättringar. Om du får dem att skämmas för sina misstag kommer de att dölja resultat, skylla ifrån sig och bromsa en bra utveckling. Håller du en hög etisk profil kommer de också att göra det. Känner du förtroende för dem kommer de att känna förtroende för dig.

En del av dina medarbetare kommer att göra tvärtom. De kommer att anstränga sig för att inte ta efter dina beteenden och värderingar och för att hitta fel hos dig. Du kan se dem som motståndare. Eller så kan du lyssna noga på dem, använda deras energi och kunskap och se hur du kan förbättra din argumentation eller din kunskap med deras hjälp.

En del medarbetare är som konstnärer. De påverkas varken för eller emot av ledarskapet utan finner sin identitet och självkänsla i sin kompetens och sin integritet. De är skickliga yrkesmän och står för sig själva. Respektera deras individualitet och de kommer att vara en stor tillgång.

Det var lite synpunkter kring ledarskap. Lycka till och välkommen med frågor eller om du vill resonera vidare!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.