Alla mål börjar med en dröm och genom att sätta mål så tar du kontroll över din framtid då det handlar om att göra en handlingsplan som tar dig från nuläge till ett önskat läge. När du arbetar med mål är det viktigt att arbeta målstyrt vilket innebär att du först sätter upp dina mål och sedan hittar du vägarna och metoderna att nå dem.

Gör inte det klassiska misstaget att först försöka hitta vägarna, dvs. pengar, tid, personal, utbildning mm för då är chansen stor att du får vänta mycket länge innan du når ditt mål.

Missa inte: Framgångsrika barn har föräldrar som lär dem denna 4-stegsprocess

Alla framgångsrika människor sätter mål och mål är det som driver oss framåt. När målet är definierat, vet alla vad som gäller och per automatik gör människor en bättre arbetsinsats vilket i sin tur skapar bättre resultat. När man är klar över målen så blir man också mindre låst vid en väg.  

När man sätter mål är det viktigt att sätta långsiktiga mål på 5, 2 och 1 år som sedan bryts ned till kortsiktiga delmål, t ex kvartalsvis, månadsvis, veckovis och dagliga mål. Det är också centralt att man binder ihop sina mål med en övergripande vision. Har du en vision och hur ser den i så fall ut?

Ett bra mål ger energi, inspiration och glädje vilket också blir en drivkraft att nå målet. Under resans gång gäller det att vara flexibel så att du kan justera och ändra väg, målet ska man däremot undvika att ändra.

Att aktivt arbeta med att nå det du vill ha förutsätter förändringar och därför är det viktigt att kontinuerligt stämma av vad denna förändring innebär för ditt företag, för dig, för din personal och för din familj. Är du beredd att avsätta tid, kraft och pengar för att nå ditt mål?

Ett bra mål ska ha följande egenskaper:

Målet ska väljas av dig själv
Målet ska vara positivt (det ska säga vad du vill)
Målet ska vara djärvt men ändå möjligt att nå (attraktivt)
Målet ska vara konkret
Målet ska vara mätbart
Målet ska vara tidsbestämt.

Mål ska alltid skrivas ned i detalj och när du har klar med ovanstående så är det dags att titta på följande tre saker:

Resursinventering – vad kan jag, vad behöver jag
Hinder – vad kan stå i vägen för mig
Handlingsplan – vad gör jag, när gör jag det och på vilket sätt gör jag det.

Läs högt varje morgon och varje kväll din skrivna målsättning samt vad du ska göra för att uppnå den. Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet och därför är det så kraftfullt att visualisera, dvs. att i förväg uppleva sin framtid innan den har hänt.

Visualisera ditt mål med alla dina sinnen. Se dig själv lyckas redan nu, upplev att du har nått ditt mål. Vad känner du? Vad ser du? Vad hör du?

Ta med dig en övergripande målbild in i sömnen. Skapa påminnare och placera dem i din arbetsmiljö.

Slutligen, fira varje gång du når ett delmål och var stolt över dina egna och dina medarbetares framgångar!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.