Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag och bör då skriva ett handelsbolagsavtal , alltså ett kompanjonsavtal, som är en överenskommelse mellan bolagsmännen om hur ni ska starta och driva verksamheten. Ni reglerar även vad som ska hända vid speciella händelser som exempelvis dödsfall, långvarig sjukskrivning, konkurs, om utomstående vill köpa hela eller delar av bolaget, hur länge avtalet ska gälla, etc.

Ni måste vara minst två ägare till företaget, så kallade bolagsmän. Ni räknas inte som anställda men handelsbolaget kan ha anställd personal. Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket.

Vårt handelsbolagsavtal täcker alla nödvändiga områden i ett handelsbolag. Det kan dock finnas frågor som ni vill ha behandlade i just ert handelsbolag som inte framkommer i vårt avtal. Läs igenom det och kontrollera i så fall er bifogade bestämmelse med en jurist.

På engelska heter bolagsavtal partnership- eller company agreement.

Här kan du läsa mer om vad handelsbolag som bolagsform innebär. För att upprätta aktieägaravtal behöver ni denna mall. Vid uppstart av kommanditbolag används kommanditbolagsavtal.

Klausuler i mallen handelsbolagsavtal

 • Bolaget
 • Bolagsmännen
 • Förköpsrätt av andelar vid bolagsmans utträde
 • Dödsfall
 • Obestånd
 • Sjukdom
 • Bolagsmännens livförsäkringar
 • Avtalsbrott
 • Tvist
 • Konkurrensförbud
 • Avtalstid och uppsägning
 • Ändringar och tillägg
 • Fullständig reglering
 • Med flera.

Dessa kan ni ändra hur ni önskar och det är enkelt att fylla i då mycket redan är förifyllt.

Mallen handelsbolagsavtal är proffsig och av högsta kvalitet.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
 • Leverans direkt.
 • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.