Psykologiprofessorn Albert Mehrabans studier från 1971 visar att ord, betoning, tonläge och ansiktsuttryck måste förmedla samma budskap för att det du säger till en annan person ska uppfattas som trovärdigt. Enligt Mehraban utgör orden endast 7 procent av den helheten.

Oavsett vad du tror om exaktheten i just den undersökningen ger den en tydlig fingervisning om att en stor del av det vi kommunicerar sker på annat sätt än bara genom ord. Det ger dig också möjligheten att förstå att om vi lyssnar aktivt på människor har vi större chans att förstå vad de egentligen menar.

Ytterligare en hjälp till detta är att vara medveten om de fyra lyssnarnivåerna:

Nivå 0 -  Du lyssnar inte alls.

Nivå 1 - Du relaterar till dig själv, din egna erfarenheter och värderingar istället för att lyssna på personen som pratar med dig. Du vill avbryta och ta över diskussionen.

Nivå 2 - Du lyssnar aktivt och fokuserat på vad som sägs. Du värderar inte och relaterar inte till dig själv.

Nivå 3 - Du lyssnar globalt -  det vill säga både på det som sägs med ord men också det som kommuniceras på annat sätt. Du är uppmärksam på till exempel kroppsspråk, röstläge och ansiktsuttryck.

Ett tips är att fundera på i vilka sammanhang du kan höja din lyssnarnivå och förstå till exempel dina kunder eller andra in din omgivning ännu bättre än idag. Pendla mellan nivå 2 och 3 för att nå bästa resultat!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
Daniel (översätt)
2013-01-21 00:37
Det är ju en välkänd faktor att kroppspråk är väldigt viktigt när man handskas med människor. Bra inlägg!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.