Citat är användbara i mängd olika situationer. De lyfter texter och tal och kan skapa mening, vara peppande, uppmuntra och ge styrka i olika sammanhang.

Vad är ett citat?

Citat är ett exakt återgivande av vad annan har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande av ett annat verks innehåll med egna formuleringar. Citat förekommer inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.

Källa: Wikipedia

Men först.

Vad är, betyder ordet ledarskap? Finns det en bra definition?

Vad betyder ordet ledarskap och hur definierar man det? Det finns många citat och definitioner men eftersom området är så stort och omfattande finns det inga klara svar att utgå ifrån. Vi har i vilket fall samlat några av de definitioner vi tycker sammanfattar ordet bäst:

Peter Drucker som är managementkonsulten som lagt grunden för hur vi idag ser på företagsledning, uttryckte det så här:

"Den enda definitionen av en ledare är någon som har följare."

Organisationen Ledarna definierar det så här:

"Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare."

Ledarskapsgurun Brian Tracys definition lyder så här:

"Ett av de djupaste begären vi människor har är att kännas oss behövda; att ha en känsla av mening och syfte i livet och inom jobbet. Ledaren är en person som kan komma in på och förstå andra människor och få dem att höja sig och prestera mer än vad de har gjort tidigare."

Steven R Covey, författare till boken Att leva och verka till 100% - De 7 goda vanorna, hans definition av ledarskap är följande:

"Ledarskap är att kommunicera människors värde och potential, så klart och tydligt, att de ser det i dem själva."

Citat om chef- och ledarskap från kända, ökända och okända ledare

"En ledares främsta uppgift är att hålla hoppet vid liv". – John W. Gardner

"Ledaren är den våg som driver skeppet framåt". – Leo Tolstoj

"Ledarskap är handling, inte en position". – Donald H. McGannon

"Att leda är att lyckas genom andra". – Knud Overö

"Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det". – Andrew Carnegie

"Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan." – Ralph Waldo Emerson

"En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar." – Jan Carlzon

"Att fråga vem som ska vara chef är som att fråga vem som ska vara tenor i kvartetten. Naturligtvis är det den som kan sjunga tenor." – Henry Ford

"Efter 35 års oavbruten framgång kan jag kosta på mig att vara ödmjuk." – Bert Karlsson

"Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation." – Helge Brattgård

"Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan." – Harry Emerson Fosdick

"Den store ledaren har inget behov av att gå i täten - för honom räcker det med att visa färdriktningen." – Henry Miller

"Det finns inga krigiska folk - bara krigiska ledare." – Ralph Bunche

"En ledare är bäst när folk knappast vet att han finns, inte lika god när folk lyder och hyllar honom, dålig när de avskyr honom." – Lao-Tse

"En ledare är en människa som har förmågan att få andra att göra vad de inte vill och tycka om det." – Harry S. Truman

"Massorna följer en ledare som marscherar tjugo steg framför, men om han är tusen steg framför ser de honom inte och följer honom inte." – Georg Brandes

"Om en blind leder en blind faller båda i gropen." – Matteus 15:14

"Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana." – Aristoteles

"Jag vet inget mer uppmuntrande faktum än människans otvivelaktiga förmåga att upphöja sitt liv genom medveten strävan." – Henry David Thoreau

"Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är obetydligt i jämförelse med det som ligger inom oss." - Oliver Wendell Holmes

"Jag vet inte nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka göra alla nöjda." – Bill Cosby

"Vänskap kan inte finnas utan förtroende och förtroende inte utan integritet." - Samuel Johnson

"Vi har lagt den gyllene regeln på minnet, låt oss nu lägga den på livet." - Edwin Markham

"Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner till." - Pascal

"Som rättesnöre tar jag helgonets förhoppning: enighet i avgörande frågor - meningsskiljaktighet i viktiga frågor - generositet i alla frågor." - George Bush

"Ibland när jag tänker på vilka oerhörda konsekvenser det blir av småsaker... känner jag mig frestad att tänka att det inte finns några småsaker." - Bruce Barton

"Han är ju inte dum egentligen, han har bara otur när han tänker." - Bert Karlsson

"Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för ditt land." - John F. Kennedy

"Problemet i Sverige är inte att det växer så det knakar, utan att det knakar utan att växa." - Carl Bildt

"Livet blir hårdare ju mer man närmar sig toppen – kölden ökar, ansvaret ökar." - Friedrich Nietzsche

"Skickligt ledarskap är att hålla de fem som hatar dig åtskilda från de fem som ännu ej bestämt sig." - Stacey Stengel

"Ledarskap är en persons förmåga att hantera andras osäkerhet så att den förvandlas till målinriktad energi." - Björn Nilsson

"Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium." – Ingvar Kamprad

"Självdisciplin är förmågan är att få sig själv att göra det man borde göra när man borde göra det vare sig man känner för att göra det eller ej." - Brian Tracy

"Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort. Men ledaren vet att det är så det fungerar. När en ledare börjar göra för mycket, är det dags att gå tillbaka till sitt centrum och inre tystnad, för det ger balans. Balans skapar ordning. Där det finns ordning är det lite att göra." - Lao Tzu

"All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå attdetta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att tjäna." - Søren Kirkegaard

"En vis ledare ingriper inte i onödan. Gruppen känner ledaren, men ofta sköter den sig själv…Ledarens personliga medvetande skapar ett öppet klimat…Ledare som vet när de ska lyssna, när deska handla och när de ska dra sig undan, arbetar bra med nästan alla…Att veta hur andra människorbeter sig kräver intelligens, men att känna sig själv kräver vishet…Till att börja med blir människorförbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare egentligen gör och hur mycket som ändå blir gjort…sträva efter en uppriktig, öppen grupp…Det är viktigare att säga sanningen rent ut än att säga någotsom låter bra." - Tao Te Ching

"Försök att utbilda arbetsledare till att följa en enda ledarskapsstil frambringar ett sämre resultat än attuppmuntra dem till att skapa erforderliga förhållanden på deras villkor och med hänsyn till deras egnaspeciella förutsättningar." - Douglas McGregor

"Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det." - Will Schutz

"Ledarskap har i många sammanhang blivit synonymt med att chefen skall lyckas med konststycket attfå människor att må bra, trivas, utvecklas och samtidigt få dem att engagera sig i organisationens måloch därvid tänka, känna och handla rätt. I praktiken visar sig denna beskrivning av ledarskapet leda tillorimliga och orealistiska krav som knappast ens mycket duktiga officerare kan uppfylla. Litteraturenhar skapat en fantombild av vad som krävs av en chef som inte återspeglar vad en vanlig människarealistiskt kan klara av. En utbildning som utgår från sådana myter skapar orimliga förväntningar." - Utbildningsreglemente för försvarsmakten, 1998

"En stor person måste ha ett långt hjärta." - Etiopiskt ordspråk

"Du kan inte leka med djuret inom dig utan att bli helt djurisk, leka med falskhet utan att förverka din rätt till sanning, leka med grymhet utan att förlora din mentala känslighet. Den som vill hålla ordning i sin trädgård lämnar ingen plats för ogräs." - Dag Hammarsköld

"Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom." - Sören Kirkegaard, Dansk Filosof 1813-1855

"Effektivt ledarskap handlar inte om att hålla tal eller om att bli omtyckt; ledarskap definieras av resultaten, inte karaktärsdragen." - Peter F. Drucker, Författare och Management expert 

"Tala inte om för folk hur de ska göra saker, berätta för dem vad de ska göra och låta dem överraska dig med deras resultat." - George S. Patton, US Army General 

"Bra idéer antas inte automatiskt. De måste ständigt framhävas med stort tålamod." - Hyman Rickover

"Kunskap är makt, men entusiasmen sätter farten." - Ivern Ball, Poet

"Ett bra mål för ett gott ledarskap är att hjälpa dem som presterar dåligt till att göra bra och att hjälpa dem som presterar bra att göra ännu bättre" - Jim Rohn, Motivationstalare

"Jag har aldrig försökt sluta, och jag har aldrig slutat försöka." - Dolly Parton 

"Det är dags att gå tillbaka till grunden: där råder självdisciplin och respekt för lagen, att visa hänsyn till andra, att ta ansvar för dig själv och din familj, och att inte lägga skulden på regeringen." - John Major, före detta brittisk premiärminister 

"Ledare måste lära sig att med disciplin behärska sig i stunder av besvikelse. Det är inte vad som händer med oss, utan hur vi väljer att agera och vad vi väljer att göra med vad som händer, som gör skillnaden i hur våra liv visar sig." - Jim Rohn, Motivationstalare

"Dessa är inte mörka dagar, dessa är stora dagar - de största dagarna vårt land har någonsin upplevt." - Winston Churchill

"Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv." - Leo Tolstoy 

"Om ni går igenom helvetet, fortsätt att gå." - Winston Churchill

"En sann ledare har självförtroendet att stå ensam, modet att ta svåra beslut, och medkänsla att lyssna på behoven hos andra. Han har inte som mål att bli en ledare, utan blir en ledare genom hans utmärkta insatser och integritet i sitt uppsåt. " - Anonym

"Ingen kan få dig att känna dig mindervärdig utan ditt eget samtycke." - Eleanor Roosevelt

 

Sakar du något citat eller någon person? Lämna gärna en kommentar nedan.

2 kommentarer
Ulla Karlsson
2015-02-10 08:20
Bra citat, men lite fantasilöst med bara män i höga positioner som citeras och som tydligen äger begreppet ledarskap. Det finns många som utövar ledarskap och som har sagt kloka saker, kvinnor också faktiskt. Men Dolly Parton fanns ju med förstås...
0
2015-02-10 08:19
"Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom." - Sören Kirkegaard, Dansk Filosof 1813-1855

Bättre blir det inte!
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.