Dags att gå från ord till handling och en lyckosam framfart med företagandet? Så här gör du för att, genom att låta affärsplanen vara närvarande i vardagen, öka möjligheten att nå dit du vill med företaget! 

Hösten är snart här och många företag samlas för att under en eller ett par dagars fokuserat arbete bestämma var fokus ska ligga framöver. Strategier, mål och aktiviteter tas fram och formuleras. Det hela landar ofta i ett dokument i form av en affärsplan, verksamhetsplan eller något annat och detta är alltså dokumentet som skall leda företaget i den riktning som önskas. 

Men sedan då? 

Planeringsdagarna är över och det operativa arbetet tar vid. Vardagen rusar på i ett snabbt tempo och det är väldigt lätt att hamna i samma hjulspår som tidigare och affärsplanen riskerar att hamna i skrivbordslådan. Det är nu den stora utmaningen börjar. Det är nu det är dags att gå från ord till handling och på ett strukturerat sätt dra nytta av affärsplanen för att nå önskat läge med företaget. 

Här kommer några handfasta tips på vägen att få företaget i önskad riktning – och det med hjälp av en närvarande affärsplan samt involverade och engagerade medarbetare.

Underskatta inte uppföljningen

Lägg ner lite tid på att skaffa en bra bild av nuläget. Frågor som är lämpliga att få svar på kan vara: Vilka mål har nåtts och vilka har inte nåtts? Varför? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Vad är effekten av olika aktiviteter? Vilka yttre faktorer har påverkat resultat och verksamhet?

Värdesätt enkelhet

Sätt upp enkla mål och mätetal som ej går att missuppfatta. Effekten av komplicerade mål och mätetal illustrerade i kryptiska grafer och bilder medför ofta att diskussionen ofta hamnar kring vad graferna egentligen betyder än själva innebörden av mätetalets storlek.

Håll det kort

Ägna inte timmar åt de perfekta formuleringarna i långa stycken. Det är inte dessa som får företaget att lyckas. Det som får företaget att lyckas är att alla engagerat arbetar åt samma håll med företagets vision i sikte.

Illustrera och kommunicera

Skapa förståelse och involvering genom att illustrera och förklara vägen från vision till handling. Alla i företaget bör känna till visionen, målen och företagets värderingar och förstå sitt eget sammanhang och bidrag till detta. Det finns många sätt att beskriva och förmedla – kanske kan en video passa?

Involvera

Ta med hela företaget i planeringen av kommande år. Involvering skapar motivering och ingen kan ju de olika områdena så väl som medarbetarna själva. Välkomna förslag och synpunkter i stort som smått. Ta vara på idéer och kreativitet! 

Dela upp ägarskapet

Låt ansvaret kring genomförande och uppföljning av mål och aktiviteter delas upp i hela organisationen.

Låt affärsplanen synas

Låt kreativiteten flöda! Illustrera i bilder, sätt upp lappar på anslagstavlor, rama in dem och sätt upp dem på väggen. Intervjua medarbetares bild av vägen framåt och lägg upp på interna webbplatsen. Prata om visionen och målen på varje gruppmöte.

Planera in strategiska stunder

Lägg in stående tider för att följa upp status. Och nöj er inte där. Vad ska ni göra om målen ej nås? Vilka åtgärder krävs? Det tar naturligtvis tid att göra denna typ av uppföljning ofta. För att effektivisera kan man välja att endast ta upp avvikelser.

Justera

Omvärlden förändras och så bör affärsplanen. Våga revidera mål och aktiviteter om de ej längre är relevanta.


Lycka till nu med att sätta planerna i verket – och att nå dit du vill med företaget!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.