I en pressrelease på Svenska kraftnät går att läsa att elstöd kommer att betalas till näringsidkare och juridiska personer, men med ett tak på 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Detta bestäms av EU:s statsstödsregler. Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Hur skiljer sig den här modellen från det förra ni presenterades i höstas?

– Vår tidigare ansökan var baserad på en generell modell för elstöd till alla elkunder med syfte att inte omfattas av EU:s stadsstödregler. Detta för att möjliggöra en så snabb utbetalning som möjligt till alla som har drabbats av höga elpriser. Nuvarande modell är utformad med hänsyn till Ei:s beslut den 16 november avseende den modell vi då presenterade och de tillägg till modellen Ei då gjorde samt till gällande statsstödsregler.

När kommer stödet att betalas ut?

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna.

Läs mer på SVK.

Läs mer om hur du kan söka ekonomiskt stöd till företaget för elkostnader

1 kommentarer
2023-01-05 13:30
Förvånansvärt att man inte tar hänsyn till den exploatering av miljövänliga företag som nu sker i Norrland, tex H2 GS i Boden, Nordvolt i Skellefteå och Hybrit i Luleå som har stora behov av elektrisk kraft. Genom att inte ge stöd till Norrland äventyrar man den fina satsningen på miljön. Inte heller tycks man förstå att det är betydligt kallare i Norr- och Västerbotten än det är i Skåne och att man därmed förbrukar mycket mer elektricitet i de nordligaste länen än i Skåne. Gör om och gör rätt, ge stöd till hela landet Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.