Lisa behöver få en brudklänning uppsydd. Hennes väninna Paula är utbildad skräddare och jätteduktig. Men Paula är inte företagare och vet inte riktigt hur hon skall kunna ta betalt av Lisa.

Vill man erbjuda en tjänst idag till någon är man idag tvungen att starta ett företag.

Att i Sverige starta ett företag är idag inte särskilt svårt men är ändå en tröskel för tjänsteutbyte. Vill man idag erbjuda en tjänst till någon är man tvungen att starta ett företag eller vara anställd.

För många människor är själva tanken och pappersarbetet att starta ett företag ett hinder. Det har länge funnits tankar på att man skulle kunna erbjuda en tjänst som privatperson utan att varken ha ett eget företag eller vara anställd.

Tack vare möjligheten till RUT- och ROT-avdrag har åtskilliga företag startats senaste åren. Branschen har exploderat av alla företag som startats i dessa branscher. Men vad kan vi göra för att göra det lättare för alla som vill sälja tjänster och ta sig över den idag ganska höga tröskel till att bli egen företagare?

Man skulle kunna börja med att slopa kravet på F-skattsedel för denna typ av verksamhet, d v s när man säljer sina egenproducerade tjänster. Alla över 18 år borde per automatik kunna få en motsvarande FA-skattsedel för att kunna ta betalt för en tjänst som han/hon erbjuder på och sedan tar upp intäkten på sin självdeklaration. Samtidigt skulle beställaren av tjänsten kunna redovisa köpet av tjänsten oavsett om denne får ett avdrag eller ej. På det sättet blir det lätt att kontrollera deklarerade uppgifter. Om man lyckas bra med att sälja sina tjänster och vill anställa, så kan man öppna ett ”riktigt” företag. Man har då redan byggt upp en kundkrets och kan ev. anställa andra.

Idag finns det dock privata företag som gör det möjligt att utan eget företag fakturera för en tjänst. Denna tjänst är dock ganska kostsam och utgör ytterligare en tröskel att ta sig över. Varför finns inte denna möjlighet inom Skatteverkets egna utbud? Med denna metod så skulle man med lätthet kunna erbjuda tjänster som privatperson. På så sätt är kravet på eget företag slopat när man erbjuder tjänster mer sällan. Man kan däremot ha en högre beloppsgräns för omsättning eller varaktighet där krav sätts på att starta upp ett ”riktigt företag” med sedvanlig hantering. Om man fakturerar via Skatteverket har myndigheten redan alla uppgifter som ligger till grund för beskattning.

Vi vill därmed sänka trösklar ytterligare och föreslår att näringsdepartementet arbetar aktivt med att alla per automatik ska få en F-skattsedel och deklarera intäkten i sin självdeklaration.

Vi vill också att möjlighet skall finnas för samtliga människor bosatta i Sverige att på detta sätt kunna ta betalt för tjänster utan krav på att man ska vara tvungen att ha ett företag.

Detta är ett sätt att få fler företag i Sverige, en slags ”mjukstart” till att bli företagare. Detta är också en viktig del i att stävja utanförskapet. Många invandrare som vill starta upp företag idag, men pga. de regler man upplever som krångliga och hinder som idag föreligger, inte gör detta. Vill man arbeta för en lyckad integration i Sverige måste reglerna förenklas väsentligt.

Och det vi föreslår är en liten del i något som kan bli av stor betydelse för att öka företagandet i Sverige. Kom ihåg – finns det inga företag så finns det inga arbeten.

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna

Anne-Christine Carlberg
Styrelseledamot Moderata Företagarrådet

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
2019-01-16 20:21
Många bra synpunkter. företagande och att göra rätt för sig ska vara enkelt.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.