Utdelningar och extra utdelningar samt utbetalningar

0
Hej! lite fundersam över hur allt hänger i hop. Om man vid bolagstämman beslutar säg om en utdelning på 1milj till MB(moderbolag) och i MB beslutas inget vid den åliga stämman då utbetalning inte skall göras direkt. Utdelningen till MB anmäls till bolgsverket. Men när några månader gått vill ägarna gärna ha ut pengar. hur gör man då? Extra stämma i MB med beslut om utdelning till aktieägarna och anmälan till bolagsverket. Hur många extra stämmor kan man ha på ett år? För visst är det så att om man beslutar om en utdelning till akttieägrana om 1 milj så beskattas dom för denna utdelning oavsett om pengar blivit utbetalda?
Är det något annat som måste göras vid extra utdelning? än extra bolagstämma samt anmäla till bolagsverket? Om någon har en bra sida att peka till där jag kan läsa mer om detta så är det ett bra svar också... Tack
8
Hej Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma (så kallad efterutdelning) ska du genast anmäla till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se. Vid efterutdelning får aktiebolaget endast dela ut högst det som återstår av det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen. En del av vinsten kan dock redan ha delats ut vid en tidigare stämma. Det är inte tillåtet att dela ut överskott som har upparbetats efter det att resultaträkningen och balansräkningen för föregående räkenskapsår fastställdes. Detta gäller även om det upparbetade överskottet eller vinsten finns i en balansräkning i en delårsrapport. Till grund för ett beslut om efterutdelning måste det alltid finnas en fastställd balansräkning för det senast avslutade räkenskapsåret. Innehåll i förslag till vinstutdelning -utdelningsbelopp för varje aktie och det sammanlagda beloppet -tidpunkt då vinstutdelningen ska betalas -hur mycket av det fria egna kapital i den senast fastställda balansräkningen som fortfarande står till bolagsstämmans förfogande -uppgift om vilken typ av egendom som ska delas ut, om vinstutdelningen ska avse annat än likvida medel -avstämningsdag om företaget är ett avstämningsbolag (styrelsen kan få ett bemyndigande att fastställa avstämningsdagen). En aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier kan begära att styrelsen kallar till en extrastämma. Förfarandet förutsätter skritftlighet och att ett angivet ärende anges. Vad jag vet finns det inget hinder att kalla till flera extrastämmor under ett år om man följer de regler som gäller för att kalla till extrastämma. Mvh Susanna Ewerlöf Advokat, Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå
Med vänlig hälsning,
Susanna Ewerlöf, Advokat Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.