0 st Följer 1 st Följs av

Susanna Ewerlöf

Advokat på Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå i Stockholm
INFO
Jag arbetar som advokat på Rutgersson & Arvenberg advokatbyrå. Vi är specialiserad på allmän affärsj Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: 8 st
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 1 st
 • Antal gilla: 3 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Jag arbetar som advokat på Rutgersson & Arvenberg advokatbyrå. Vi är specialiserad på allmän affärsjuridik samt tvistlösning inom olika områden. Advokatbyrån är verksam inom en rad rättsområden såsom kommersiell avtals- och bolagsrätt, IT rätt, offentlig upphandling, tvistlösning i domstol, GDPR, arbetsrätt samt compliance m.m.

Vi arbetar med offentlig upphandling (såsom granskande, upprättande av anbud, förfrågningsunderlag och överprövningar i LOU mål vid domstolen), upprätta och granska olika typer av avtal (kund- och leverantörsavtal, konsultavtal), bolagsrättsliga frågor ( t ex aktieägaravtal samt aktieöverlåtelseavtal), tvistlösning i domstol, IT rätt (bl.a. serviceavtal, licensavtal, drift- och underhållsavtal). arbetsrätt (frågor kring uppsägning, anställningsavtal m.m.) samt frågor avseende GDPR.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: 8 st
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 1 st
 • Antal gilla: 3 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen