”Det går att förlänga livet och må bra ända tills slutet” säger en artikel i forskning.se

Och jag instämmer!

MEN, för att må bra tills du dör, behöver du också göra livsstilsval som bidrar till god hälsa ända fram till slutet. Beroende på dina val idag, så har du också valt hur du ska må i din framtid, i dina sista år i livet. För varje val du gör varje dag, påverkar din hälsa nu och på lång sikt.

Du kan välja att göra val så att du går mot en frisk ålderdom (grön pil) och du kan göra val som bidrar till att du lever dina sista 10 år med sjukdom (blå pil).

Gör du sämre val varje dag, riskerar du förtida död (röd pil).

Vad väljer du?

Genernas påverkan

Generna är en avgörande faktor, men enligt Olle Melander, professor i internmedicin och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kan man påverka sina gener.

Titta på vilka problem din släkt har eller har haft med sin hälsa. Vill du ha samma problem eller vill du undvika dem?

Du kan ändra dina livsstilsvanor för en frisk framtid. Har du demens i släkten, tänk lite extra på dina motionsvanor.

Har hjärt- och kärlsjukdomar hittat in i din familj? Kost och motion har stor inverkan!

Har du cancer i släkten, då är det bra om de ser över flera vanor; vad du äter, hur du sover, hur du motionerar och din stressnivå.

Faktorer som påverkar

Vilka faktorer det är som bidrar till hälsa eller ohälsa är inget nytt. Sorry, det är fortfarande samma saker som är starkt bidragande till hur du kommer att må dina sista år i livet (och även ditt nuvarande mående);

  • Maten påverkar din hälsa; vad du stoppar i dig, hur ofta, hur mycket, hur sent. Det kanske är tråkigt att räkna kalorier, men det är ändå viktigt att förstå att antalet påverkar din hälsa – oavsett om det är för få eller för många kalorier.
  • Ditt midjemått säger vilka sjukdomar du riskerar att få; du är en riskgrupp om ditt midjemått är över 94cm som man och över 80cm som kvinna.
  • Din motionsnivå påverkar bla din livslängd, din energi, din mentalitet.
  • God sömn är den bästa återhämtningen för kroppen; både antalet timmar och kvalitén på sömnen är avgörande för hälsan
  • Rökning kan förkorta livet med upp till fem år.
  • Råden kring alkohol varierar. Den nya Nordiska näringsrekommendationen säger total avhållsamhet från alkohol. Andra studier visar att måttliga intag, motsvarande 1 glas rött vin om dagen, har positiv inverkan på hjärt- och kärl. Här finns variationer av råd – både dåligt för hälsan och bra för hälsan.
  • Sociala sammanhang och meningsfullhet i livet; att tillhöra, att göra något med andra, att göra det som är roligt.

Ge dina organ regelbunden massage

Det som gör att vi åldras är att våra organ blir svaga och sjuka. Alltså är det sådant vi inte ser som bidrar till hur snabbt vi åldras.

Om du börjar motionera, så ger du dina inre organ vad vi skulle kunna kalla en motsvarighet till en massage. Hur mår din kropp efter en skön omgång massage? Dina organ behöver också stimulans för att må bra.

Fysisk aktivitet bidrar till föryngring av dina celler eftersom du producerar nya friska celler som byter ut de ”gamla och sjuka”.

Vill du se ung ut länge, då ska du hålla i gång kroppen på en högre nivå av fysisk aktivitet.

När är det för sent att börja?

Det är aldrig för sent att börja tänka på bättre hälsa, men ju tidigare desto bättre!

God hälsa är ett ständigt arbete. Om du gör paus i goda livsstilsvanor, då riskerar du din hälsa.

Har du svårt för att göra förändringar? Det finns många som kan hjälpa dig i rätt riktning för en bättre hälsa. Det viktiga är att du tar ett medvetet val. Gör arbetet själv, gör det med din partner, med en kollega eller ta extern hjälp.

Vill du få en översikt över ditt nuläge? Fyll i den här behovsanalysen och få hjälp med att ta ett första steg mot bättre hälsa.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.