Agera och parera! Ett uttryck som har använts inom Nokia i Sverige passar i sammanhanget - agera och parera! Tänk själv. När du gör en plan eller budget har du redan i tankarna bestämt nivån och på så sätt begränsat ditt ”tänk”. Det gäller i stället att parera när situationen uppstår och inte förutsätta sådant som kanske aldrig händer.

Jämför med de verksamheter som arbetar med prognoser i stället för budgetar. Prognoser är lättare att löpande ändra medan budgetar är mer styrande på längre sikt. Möjlighet och frihet att snabbt ändra ökar den dagliga affärsmässigheten.

En annan devis som jag använt i många år i min vardag och som har hjälpt mig att fokusera på nuet är: ”Det som har varit har farit.” Vi kan ju faktiskt bara påverka framtiden och inte det som redan hänt.

Fokusera på lösningarna! I mitt arbete som affärsutvecklare stöter jag på många organisationer som har fokus på själva problemen i stället för att tänka lösningar. Verksamheter som diskuterar problemen tappar lätt sin affärskraft. Ordet ”varför” finns ofta med i dessa diskussioner.

När ett problem eller en svårighet dyker upp, fokusera på lösningen i första hand. Fördjupa dig inte i problemet för mycket, utan ta reda på tillräckligt mycket för att kunna hitta lösningar. Fråga dig: Vad kan jag/vi göra åt detta? Hur kan jag/vi göra detta? När kan det vara klart? Vem har ansvaret?

Fokusera mera: Har du beslutat dig för vilka dina fokusområden är? Har du prioriterat bland dem? Fokuserar du på dem? Låt varje fokus du hittar få en veckas tid för att fokusera på. Ta därefter nästa fokus under vecka två. Gör en sådan tidsplan för till exempel 4–6 veckor och välj ett nytt fokus för varje vecka. Börja sedan om från början igen. När du har gjort detta totalt 21 gånger blir dessa fokus till slut vinnande vanor. Byt då till nytt fokus och starta en ny process med dem.

Gör du rätt eller fel saker – och gör du dem rätt eller fel?Gör du rätt eller fel saker – och gör du dem rätt eller fel? Ofta är det viktigt att reflektera över om du gör rätt eller fel saker. Det är ännu viktigare att tänka efter om du dessutom gör dem rätt eller fel. Det värsta är ju om du gör fel saker och gör dem fel. Figuren nedan visar på hur du kan sortera dessa tankar.

Skriv in allt du gör i de fyra rutorna. I RSR-rutan (rätt sak rätt) skriver du alla rätta saker du gör rätt, i RSF-rutan (rätt sak fel) skriver du alla rätta saker du gör fel, i FSR-rutan (fel sak rätt) skriver du alla fel saker du gör rätt, i FSF-rutan (fel sak fel) skriver du alla fel saker du gör fel.
Lista alla dina uppgifter, ärenden, uppdrag under en längre period enligt systemet ovan. Se dem ur din synvinkel vad gäller jobbet eller privat. Ta hjälp av omgivningen för att bedöma om rätt eller fel sak görs rätt eller fel. Behåll sedan de rätta sakerna och gör dem rätt. Delegera bort alla fel saker – och se också till att de görs rätt.

Skaffa ledstjärnor! Se till att verksamheten har ett antal ledstjärnor eller värderingar som alla känner till och ständigt jobbar med. När de blir levande i den dagliga verksamheten skapas en gemensam plattform och en kraftfull företagskultur – speciellt när det tar emot.

Här är ett par exempel på ledstjärnor i några företag:

Harley Davidson: Frihet – Tuffhet – Macho.

Pågen: Omtanke – Entusiasm – Stolthet = Livsglädje.

Plusenergi: Enkelhet – Närhet – Affärsmässighet.

Securitas: Ärlighet – Hjälpsamhet – Vaksamhet.

Best Western Hotels: Helhjärtat engagemang – Vänskapligt bemötande – Levande miljö – Ärlig omsorg.

Vad står du för? Vilka är dina ledstjärnor? Skriv ner en lista på det du värderar högt i vardagen. Lev med dem varje dag. Jobba i miljöer som stämmer för dig. Umgås med människor som har likadant ”tänk”.

Handlingsplaner. Handlingsplaner som upprättas för både individen och för verksamheten gör att det verkligen lyfter i vardagen. De skall innehålla vad som skall göras, hur det skall göras, när det skall vara klart och vem som ansvarar för att det blir gjort.

De flesta verksamheter jag arbetat med under årens lopp fokuserar mycket på ”vad” och ”hur”. Man brukar skämtsamt kalla sådana verksamheter för NATO-verksamheter (no action talk only). Det snackas mycket men lite blir gjort. Det är först när man lägger till ”när” och ”vem” som det verkligen sker något.

I handlingsplanen bör också de hinder finnas med som kan fördröja eller rentav helt stoppa handlingsplanen. Anteckna också hur du tänker belöna dig själv när dina aktiviteter är genomförda och klara. Skriv ner handlingsplanen i en loggbok med blyerts så kan du lättare ändra. Bär den ständigt med dig för att veta vad du skall göra.

Har du tänkt på detta? Vad inspirerar dig mest? Vad gör dig lycklig? Vad får dig att skratta? Vad kan du göra för att ha mer kul i livet? Vad kan du göra för att fira mera? Vad kan du göra för att ”släppa loss” mera? Vem skall du berömma och belöna i dag? Vem skall du ringa och boka trivselmöte med i dag?

"Lev väl och njut så mycket du kan av livet!"

10 BUDORD FÖR FRAMTIDEN

1. Du skall icke börja utanför dig själv. Ju snabbare förändringar desto viktigare att känna sig själv, sitt företag, sin organisation.

2. Du skall icke stå med lång näsa. Inse kraften i förändringar i nuet. Kill your darlings.

3. Du skall icke vara oaktsam mot dina vänner. Måna om ditt nätverk.

4. Du skall icke rynka på näsan åt tekniken. Var nyfiken. Lär dig nyttja de nya möjligheterna.

5. Du skall icke skylla på omständigheterna. Var den som förändrar, inte den som drabbas av förändringen.

6. Du skall icke rynka på näsan åt visioner. Dagens visioner skapar morgondagens verklighet.

7. Du skall icke nöja dig med mindre än det bästa. Sök alltid det särklassiga – vila inte för länge på lagrarna.

8. Du skall icke förakta dina misstag. Våga. Pröva. Och lär.

9. Du skall icke sprida misstro. Misstro är Tillits svarta syster.

10. Du skall icke förlora din pilgrimssjäl. När du slagit läger så länge att du börjar gruva dig för uppbrottet och känner irritation när alla talar om att dra vidare – då är det dags att bryta upp.

(Hämtade ur en skrift från Kairos Future)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.