För mig som entreprenör förvånas jag över att inte många fler väljer att titta på internet som en plats att starta sitt företag. Jag skulle verkligen vilja ha sällskap av många fler entrepenörer som arbetar med digitala koncept. Kanske finns det en osäkerhet för internet är svårt att "ta" på, kanske är det tekniskt svårförståeligt.

I denna artikel tar jag upp några anledningar som jag hoppas övertyga dig om varför du borde satsa din tid och din energi just på att starta ett företag vars processer är digitala. 

Just nu pågår den största sociala revolutionen i mänskligheten historia – Internet! Många människor spenderar mycket tid på nätet idag. Man umgås, söker information, köper produkter, skriver i bloggar, ringer och mycket annat.. Ja faktum är att folk gör i mångt och mycket samma saker på nätet som i verkligheten med en stor skillnad, det finns inget rum som skiljer oss åt. Vi kan interagera med väldigt mycket fler människor oavsett vad de på jorden befinner sig. Idag är nätet inget marginellt fenomen. Enligt SCB var nästan 70% av alla män uppkopplade dagligen under första kvartalet 2007. Detta är fortfarande en stor oexploaterad marknad som du som blivande företagare eller befintlig företagare borde engagera er i! Det bästa av allt, den är snabbt växande och de flesta segment är ännu orörda. Skulle inte detta räcka finns det goda möjligheter att komma på helt nya innovativa tjänster och produkter som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Visst det finns redan en hel del människor som försöker ta marknad men marknaden är fortfarande i sin linda. Det finns gott om plats och du borde också ta tillfället i akt och erövra en bit av denna marknad. Nu är tillfället att göra det för att:

Teknik

Innan millennieskiftet var man oftast tvungen att göra dyra investeringar i både hårdvara och mjukvara. Investeringar i storleksordningen på några hundra tusen upp till flera miljoner kronor var inte ovanliga. Numera användar man på mjukvarusidan open source produkter såsom Linux, MySQL och PHP, som inte kostar en krona. Hårdvaran är idag mycket billigare och likaså hosting och bandbredd. I vissa fall kan man köpa all hårdvarukapacitet och hosting helt virtuellt vi tex Amazon som sedan en tid tillbaka erbjuder virtuell hosting. Fördelen med dessa tjänster är att man snabbt kan skala upp vid behov samt slipper ha egen drift.

Kunskap

Det finns väldigt mycket kunskap tillgängligt gratis på nätet. Inom alla ämnen, alltifrån avel av husdjur till projektledning, kan du idag hitta väldigt mycket kunskap. Det finns gratis eböcker, duktiga och framgångsrika människor delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Specialiserade forum med viktiga människor inom nästan varje bransch. Genom Amazon får du lätt tillgång till en stor mängd skriven litteratur inom alla ämnen. Deras sortiment är mycket större än vad du kan få genom en svensk e-handlare och du kan ha böckerna i din brevlåda inom ett par dagar till ett väldigt rimligt pris.

Marknadsföring

Det finns välutvecklade distributionskanaler på nätet. Genom Google eller andra nätverk kan du kostnadseffektivt nå dina användare. För de med små marknadsbudgetar men innovativt kommunikationstänk kan användare nå dig genom Google, Facebook eller andra sociala nätverk. Strukturerna för att skapa buzz kring sin tjänst utan att gå genom den traditionella mediamarknaden är välutvecklade idag.

Lätt att hitta en nisch

Trots att nätet funnits ett tag är det fortfarande inte så utvecklat. De flesta nischer är inte upptagna. Det är dessutom mycket lättare att vara nischad för du kan nå hela din nisch globalt. Du har också stora möjligheter att komma på din egna nisch. Kontinuerligt uppkommer nya behov hos användarna. Vem kunde tex tänka sig nätverk för marknadsföring för bloggar för fem år sedan. Idag är de en realitet.

På internet hittar du "hockeyklubbor"

Hockeyklubbor är finansslang för grafer över vinst i ditt bolag. Hockeyklubban visar hävstången med fler användare. Marginalkostnaden för varje extra användare är avtagande vilket gör att värdet på ditt företag ökar explosionsartat. Detta är den typen av företag riskkapitalisterna letar efter. På internet är möjligheterna större att hitta sådana företag större än annars.

Nu förstår ni varför Peter och jag är intresserade av digitala medier. Det är inte bara det ekonomiska incitamentet utan även möjligheten att kanske förbättra livet för miljoner människor så varför inte försöka göra något storartat, när möjligheten finns.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.