Ofta kastas begrepp som ”cybersäkerhet”, "molntjänster", "SEO" och "användarupplevelse" runt i styrelserummet, medan ledningsgruppen desperat försöker hänga med i svängarna. Men det räcker inte med att bara köpa den senaste tekniken eller anlita den mest populära digitala byrån. Ett verkligt framgångsrikt digitalt initiativ kräver en djup förståelse för den underliggande tekniken, hur den integreras med befintliga system, och inte minst, hur den möter kundens behov och förväntningar. Ett misstag kan vara kostsamt, både i termer av förlorad investering och skadat varumärke.

Detta tar oss till kärnfrågan - Hur säkerställer du som företagsledare eller beslutsfattare att dina digitala tjänster verkligen håller måttet? Det handlar inte bara om att ha en fungerande hemsida eller en närvaro på sociala medier. Det handlar om att skapa en fullt integrerad digital strategi som reflekterar ditt företags värderingar, möter dina kunders behov och ger en avkastning på din investering.

Har ni sett över er IT-säkerhet på sistone?

Med cyberattacker som blir alltmer sofistikerade, är robusta säkerhetsåtgärder avgörande. Det handlar inte bara om att ha en brandvägg. Finns uppdaterade säkerhetslösningar, så som tvåfaktorsinloggning, riktiga antimalware-skydd tillsammans med säkerhetskopiering av data och datakryptering? Görs regelbundna säkerhetsgenomgångar med kontinuerliga fort- och utbildningar för att identifiera och förebygga potentiella hot? Dataintrång är vanligare än man kan tro och kostsamt i tid, pengar och sömnlösa nätter.

Är er hosting och support tillräcklig egentligen?

Ditt företags närvaro online är beroende av pålitliga leverantörer och bra support. Hur ser er upptid och skalbarhet ut för att hantera eventuella trafiktoppar och omedelbar support? Finns en ”plan B-lösning” och akutåterställning som en del i ert digitala ekosystem? Förutom den interna IT-miljön, som mailklienter, delningsfunktioner och dokumenthantering så bör man alltså även se över den externa. Den ena utesluter inte det andra

Fungerar webbplatsen som era besökare förväntar sig?

En vacker webbplats utan funktion är som ett hus utan fundament. Har ni en lättnavigerad snabbladdad webbplats, fullt responsiv för olika enheter? Erbjuder den en bra och effektiv kundresa, integrerad med eventuellt CRM eller e-handelsplattform? Vet ni vilka mät- och spårningsverktyg som är uppsatta och är spårningen korrekt? Analysverktyg ska vara rätt implementerade för att fungera, spåra och mäta prestanda. Felaktig data kan vara ödesdiger och är ibland svår att upptäcka.

Har ni intern kunskap i marknadsföring online?

Marknadsföringslandskapet är omfattande. Utöver SEO (sökmotoroptimering), SEM (sökmotormarknadsföring) och annonser i sociala medier bör ni även överväga e-postmarknadsföring, innehållsstrategier, affiliatemarknadsföring och influencersamarbeten. 

Är ni insatta i nyckeltal som kundanskaffningskostnad (CAC), livstidsvärde (LTV) och avkastning på marknadsföringsinvestering (ROMI)? Mäts det ens och i så fall, förstår ni rapporterna? Kan ni avgöra att de marknadsstrategier som körs är de rätta och i så fall, är de rätt utförda och optimerade? Det är många frågor att besvara men väsentliga.

Företag har ofta även ett hum om sin målgrupp, men blir ganska förvånade när det inte helt sällan visar annan data än förväntad. Trender, teknik och konkurrens kan skapa snabba skiften i beteenden online.

Några råd för att maximera din digitala investering:

  • Var väl förberedd - Ha en tydlig och detaljerad kravställning, budget inkluderad.
  • Utbilda ditt team - Även om du anlitar externa tjänsteleverantörer, bör internt team ha grundläggande förståelse för de tjänster de hanterar.
  • Tydlig kommunikation - Var specifik med dina behov, syften, målsättningar och förväntningar när du diskuterar med leverantörer.
  • Utvärdera kontinuerligt - Teknik och digitala strategier förändras. Regelbundna granskningar hjälper till att identifiera områden för förbättring eller förnyelse.
  • Använd tredjepartstjänster - Olika verktyg och plattformar kan ge insikter om webbplatsens prestanda eller marknadsföringseffektivitet.
  • Målinriktad feedbackOm något inte verkar rätt, var inte rädd för att ställa frågor eller begära ändringar.

Vill du slippa känna dig okunnig och utlämnad i den digitala världen, veta vad du betalar för och skaffa dig mer kunskap?

Ligg inte sömnlös för att du funderar på om du verkligen får vad du betalar för eller att det verkligen fungerar. Låt oss granska och säkerställa dina digitala tjänster åt dig.

Vi hjälper dig även med rådgivning, utbildningar och agerar beställarstöd inför beställningar av onlinemarknadsföring, IT- och webbtjänster.

Hör av dig till oss på Omni Revida för en översyn av hela eller delar av ditt digitala landskap men självklart även för enbart rådgivning eller helt enkelt en första kontakt. Vill du hellre hoppa in på vår webbplats och kika runt lite innan så är du mycket välkommen!

[email protected]

Besök omnirevida.se

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.