Ett slutgiltigt beslut om obligatorium kommer att tas av riksdagen. Om Bolagsverkets rekommendation blir verklighet så innebär det att digital inlämning av årsredovisning kommer vara ett lagkrav från 1 juli 2021. Det i sin tur innebär att årsredovisningar för  räkenskapsår som börjar efter 30 juni 2021 kommer omfattas av de nya reglerna.

Sedan möjligheten att lämna in digitalt introducerades 2018 så har andelen digitalt inlämnade årsredovisningar växt stadigt. Det är tydligt att de tjänster som finns på marknaden fyller företagens behov och att det är något som fungerar väl. Under 2020 så lämnades det in över 100 000 årsredovisningar digitalt. Bolagsverket uppskattar att denna siffra kommer att fördubblas under 2021.

Även om detta mål skulle nås så finns det fortfarande en hel del företag, ca 300 000 företag, som under 2022 kommer att behöva hitta en ny lösning för framtagande och inlämning av årsredovisning.

“Den digitala vägen är det säkraste och enklaste sättet för företagen att lämna in årsredovisningen på. När finansiell information digitaliseras och struktureras kan den skapa stort värde för samhället genom att information återanvänds och skapar nytta i större utsträckning. Vi har arbetat med detta under tre års tid och är glada över att nu kunna lämna in slutrapporten för uppdraget som bidrar till den höga målsättningen att Sverige ska bli världsledande att nyttja digitaliseringens möjligheter.” säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket.

Vad innebär detta för mig som företagare?

Oavsett om du gör din egen årsredovisning idag via t.ex. en Word- eller Excelmall eller tar hjälp av en redovisningsbyrå så kommer den som upprättar företagets årsredovisning behöva använda en programvara som stödjer digital inlämning till Bolagsverket.

Vill du testa Årsredovisning Online helt kostnadsfritt redan idag, kan du göra det här.

Du betalar endast för vår tjänst om du i slutändan vill skicka in din årsredovisning.

Se även: Hur du gör årsredovisning och deklaration i ditt aktiebolag4 kommentarer
2023-06-07 08:14
Bolagsverkets alla programvaror länkas nedan.
Exempel är Årsredovisning Online, Redovisio, Edeklarera. Men många av de andra vanliga stora såsom Visma, Fortnox har extratjänster som kostar
https://bolagsverket.se/sjalvservice/etjanster/lamnainarsredovisningendigitalt/programvaraochleverantorerforlamnainarsredovisningendigitalt.1669.html
https://www.redovisio.se
https://www.arsredovisning-online.se
Se mer...
0
2023-06-06 23:26
Kan varmt rekommendera [Redovisio][https://www.redovisio.se? utm_campaign=foretagande] för årsredovisning online.
1
2021-06-23 00:22
Det är värt att nämna att det finns ett antal tjänster som erbjuder digitala årsredovisningar om man kikar på Bolagsverkets hemsida 👍
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.