Hos Lawline ökar antalet frågor och ärenden från både rättighetsinnehavare och användare där frågan ofta är vart gränsen går för upphovsrättsintrång och vad konsekvenserna kan bli. Det är inte heller ovanligt med tvister inom detta rättsområde, där rättegångskostnaderna kan bli dyra och risk finns för skadestånd. Som företagare gäller det därför att känna till den grundläggande juridiken kring upphovsrätt för att undvika att hamna snett. Denna artikel kommer att ge en allsidig upplysning om bildrättigheter och användandet utav dessa.

Vilka bilder är skyddade?

Förenklat kan bilden sägas falla in under tre kategorier; konstnärliga alster, fotografiska verk och bilder där upphovsmannen har släppt sitt upphovsrättsliga skydd.

1. Konstnärliga alster

För det första kan bilden vara ett konstnärligt alster enligt upphovsrättslagen (1960:729). Att en bild är ett konstnärligt alster innebär att den uppfyller kravet på verkshöjd. Kravet på verkshöjd brukar förklaras som att verket är ett resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, inte skulle kunna prestera exakt samma resultat.

1. Fotografiska verk

En bild kan vara ett s.k. fotografiskt verk enligt upphovsrättslagen. Ett fotografiskt verk är ett verk som inte uppfyller kravet på verkshöjd, men erhåller fortfarande upphovsrättslagens skydd, men oftast ett svagare sådant. För dessa två första kategorier gäller att man behöver ha upphovsmannens tillstånd för att publicera bilden på sin webbplats, trycka den på visitkort eller dylikt. Oftast vill även ägaren ha någon form av ekonomisk kompensation för att man använder bilden.

3. Upphovsmannen har släppt sitt upphovsrättsliga skydd

I den sista kategorin faller bilder där upphovsmannen har släppt sitt upphovsrättsliga skydd och bilderna får användas fritt av alla.

Hur vet man då vilken kategori bilden tillhör? Att en bild är upphovsrättsligt skyddad framkommer vanligast genom att ägaren till bilden angett att bilden är skyddad enligt upphovsrätt, vilket även kan skrivas som “Copyright Nils Nilsson 2014” eller genom användandet av tecknet “©”. Utgångspunkten är att de flesta bilder är upphovsrättsligt skyddade, antingen som ett konstnärligt alster eller som ett fotografiskt verk. Endast i undantagsfall har upphovsmannen släppt sina rättigheter enligt upphovsrättslagen.

Vad innebär upphovsrättsskyddet?

Skyddet för ett fotografiskt verk innebär att den som har framställt en fotografisk bild, t.ex. ett porträtt, har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden användas i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Gällande bilder som utgör ett konstnärligt verk innefattar upphovsrätt en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det, upphovsrättsinnehavaren har också den ensidiga rättigheten att överlåta detta.

Vad händer om man använder en bild utan godkännande?

Användande av en bild utan upphovsmannens godkännande innebär ett intrång i upphovsrätten. Om intrånget sker uppsåtligt/avsiktligt eller med grov oaktsamhet finns straffrättsliga sanktioner som kan leda till böter eller fängelsestraff i upp till två år. Ett exempel på uppsåt eller grov oaktsamhet kan vara att man använder bilder trots att det står “copyright” intill bilden. Utöver straffsanktionerna kan även skälig ersättning behöva betalas till upphovsmannen eller hans eller hennes rättighetsinnehavare.

Sker intrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet (här är det alltså inget krav på grov oaktsamhet) ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till:

  1. Utebliven vinst
  2. Vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort
  3. Skada på verkets anseende
  4. Ideell skada
  5. Upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Lagstiftningen kan ge sken av att stora skadestånd kan utgå, särskilt i kommersiell verksamhet där man kan anta stort vinstbortfall och intresse för att intrång inte sker. I praktiken är det emellertid en hel del luft i nuvarande lagstiftning. I domstolspraxis ställs det upp höga beviskrav och det finns många steg som krävs för att nå fram till fällande dom och skadestånd. Ofta faller kärandens talan i domstol på att skadan inte kan bevisas alls eller bara delvis.

Vad kostar en bild?

Enligt Svenska Fotografers Förbund (SFF) prisguide för 2014 avseende bilder där arbete lagts ner för fotografering, redigering, bildhantering m.m. motsvarar skälig ersättning det nedlagda arbetet med ett grundarvode om 1100 kr/tim. En bild där ca 4 timmars arbete har lagts ned skulle kostnaden uppgå till ca 4400 kr exkl. moms. Avseende arkivbilder ligger ersättningsnivåerna lägre: ca 2000 kr per bild för publicering på webben under en månad.

Som en avslutande råd kan sägas att man alltid ska höra av sig till innehavaren av bilden innan man använder sig utav den för att undvika att kränka upphovsrättslagen. Man kan också använda sig av flertalet tjänster med samlingar av bilder där upphovsmännen godkänt att användning får ske av vem som helst.

6 kommentarer
Stefan Helander
2014-09-04 11:14
När det gäller artister och produktbilder så ligger det ju ofta i deras intresse att bilderna sprids men det går inte att svara generellt. Du måste ta reda på om du får använda bilden i varje enskilt fall. Jag har en kund som på sin webbsida publicerade produktbilder som de fått från en leverantör som i sin tur hade köpt in bakgrunden till produktbilden från en bildbyrå. Efter en tid hade licensen för bakgrundsbildens användning gått ut. Min kund fick en räkning på 5000 kr för otillåten bildanvändning från bildbyrån eftersom leverantören missat att informera om att bilden inte längre fick användas. Att en bild eller konstverk är allmänt känt gör inte att man automatiskt får använda den. Möjligen då upphovsrättsinnehavaren varit avliden i mer än 70 år då upphovsrätten upphör. Se mer...
0
Cathrine
2014-09-04 10:16
Hur är de med varumärkens och artisters offoclella hemside bilder.Kan man använda dem så länge man anger källa? Vissa saker är ju omöjliga att fota själv. Om jag tex skulle skriva om Rolling Stones ,kan jag ta en bild från deras hemsida då, eller en produkt för den delen? Hur är det med kända konstverk, har man rätt att sätta in en Carl Larssonbild som en illustration till en text? Se mer...
0
Olle
2014-09-03 04:50
Vad gäller vid fotografering av andras tex skyltar på stan, att man tagit bilder på stan för att kunna visa andra kunder hur man kan göra. Utan att skriva att man gjort den specifika produkten själv. Hur ser lagen på detta?
Spelar det in om det är många skyltar på samma bild kontra om det bara är ett företags skylt på bilden?
(Skylt är bara ett exempel såklart)
Se mer...
0
Victor
2014-09-02 14:54
Kan vara värt att nämna att arkivbilder idag är betydligt billigare än det som nämns i artikeln. Bilder för några 10-talskronor per styck är inget ovanligt på flera sajter så som iStock.com, Shutterstock och Fotolia. Även våra bilder ligger i den prisklassen på Mostphotos.se. Dessa har heller sällan någon tidsbegränsning utan kan ofta användas "för evigt". Se mer...
0
Stefan Helander
2014-09-02 07:28
En bild behöver inte vara märkt med copyright för att ändå omfattas av upphovsrätt. Märkningen med copyright är bara ett förtydligande från den som innehar upphovsrätten. En bra tumregel är att om man inte specifikt vet att man får använda en bild så bör man utgå från att man inte får det. Branschpraxis vid otillåten bildanvändning är debitering 10% av prisbasbelopp plus ordinarie pris för bildens användning. Det gäller även om bilden tas bort från t ex hemsidan där den är använd utan tillstånd. Tyvärr är det många som är okunninga kring detta och "lånar" bilder från nätet, något som kan bli en dyrbar erfarenhet. Se mer...
0
Torbjörn Lingöy
2014-09-02 06:11
Vill man undvika bekymmer med upphovsrätt kan sökning efter bilder med beteckningen cc göras. Det står för "creativ commons" och möjliggör "lån" av bilder för publicering utan kostnad men med exempelvis erkännande.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.