Debatten uppkom på 70-talet, då beskattningen av eget företagande var extremt hög. Idag hade de då omtalade 102 % i skatt varit en omöjlighet, men problemställningen kvarstår fortfarande. Astrid Lindgren gav sig in i debatten med hjälp av sagofiguren Pomperipossa i landet Monismanien, där riksskattemästaren tog en stor del av de pengar som man tjänat ihop och använde till välfärdskakan. Man fick t o m i vissa fall betala mer i skatt än vad man faktiskt hade tjänat ihop. Detta var verklighet under 70-talet.

Men pomperipossakänslan finns kvar.

När man idag får man som egen företagare betala in preliminärskatt i förväg varje månad – ofta innan intäkterna har kommit in.

När man får betala sjuklön för sina anställda för de första två veckorna.

När man som egen företagare knappt får någon A-kassa efter att man försökt driva sitt företag under några år och inte lade ner företaget efter en mycket kort försöksperiod.

När man som egenföretagare har sju karensdagar innan man får ersättning av Försäkringskassan jämfört med en dag om man hade varit anställd.

Detta är några exempel på hur livet idag för den lilla företagaren kan gestalta sig. Pomperipossa tillhör 70-talet – låt förbättringar av företagarnas situation tillhöra 2010-talet – låt oss få en debatt om hur vi förbättrar småföretagarnas villkor istället!

Anne-Christine Carlberg, f d egenföretagare

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
Pong Lee
2012-12-05 20:02
Sveriges småföretagare står inte högt i kurs, de behandlas som brottslingar. Eller vad säges om att skattemyndigheten är både åklagare och domare vis en skatterevision, el. skönhetstaxering. Det räcker inte med att du visar att du är oskyldig, skattemyndigheten kan helt enkelt låta bli att titta på dina bevis och döma dig som skattebrottsling. En myndighet kallad FR. Företagarens Rätt vore på sin plats. Det finns konsumenträtt och andra rättigheter men inget för en liten företagare.
Jag startade firma i Bangkok Thailand för några år sedan och där behövde jag inte betala skatt alls på belopp under 50 tusen (minns inte denna siffran säkert) och så redovisade jag in och ut därefter fick jag betala skatt. En svensk företagare har inga riktiga rättigheter bara skyldigheter. Sverige är inte ett rättvist land.
Se mer...
Conny
2012-12-04 09:44
Varför säger fler företagare inte ifrån? 7 karensdagar t ex är ju helt sjukt. Det är väl typiskt svenskt att inte göra en sak av det utan att bita ihop och jobba på. Bra tycker jag! Men idag när allt fler offer piper till höger och vänster så funkar det kanske inte längre att bara titta på. Än mindre nu när allt fler ska ha en del av en allt mindre kaka. Om alla dessutom är överens om att småföretagaren sitter på lösningen... Dags att sätta ner foten? Se mer...
Imre Randin
2012-12-04 07:17
A-Ch Carlbergs beskrivning av småföretagarens situation
är korrekt och illustrerar tydligt hur de s.k. statsmakterna egentligen ser på småföretagande. Det finns som bekant regeringsledamöter som med emfas uttalar sig om att ”hela Sverige skall leva och att det är i småföretagen jobben kommer och ingen tillväxt om inte småförtagagen får blomstra”..Ett par av partierna är mer gapiga än andra i detta ärende..

Man skall döma och bedöma politiker efter deras gärningar. Deras
retorik i Almedalen är bara luftpastejer. Man har ingen småföre-
tagarpolitik. Och ingen jobbpolitik. När man valde att subventionera
restaurangerna blev det stolpskott i båda fallen; Inga fler jobb.
Inga fler företag.

Skattesubventionerad läxläsning för rika människors dumma barn
eller skatterabatterad drinkblandare på partyt, som vi hörde talas
om häromdagen, beskriver också på ett lysande sätt hur handfallna
ansvariga ministrar står inför jobb&skatte-problematiken.

Den s.k. förra regeringen var mera fatalistisk i sin inställning till
småföretagande. Småföretagare gör bara marginell nytta när det
kommer till sysselsättning och bidrar ytterst lite till välfärdskakan i pengar räknat. De är få. Det tjänar lite och betalar följdaktligen in lite pengar till statskassan.

Vad som behövdes ,ansågs det, var stora livskraftiga exportvaru-
producerande koncerner som bidrar till betalningsbalansen och
ger substansiella skatteinkomster till staten. Och däri har man
sannolikt rätt. Stora framgångsrika exporterande företag tar därtill
alltid hjälp av mindre underleverantörer, som visserligen lever farligt
under skuggan av de stora men slipper ofta marknadskostnader och annan overhead. De riktigt duktiga tycks också växa till sig efterhand.

Slopa skattesubventioner till tjänsteföretag vars bärande idé är att leva på privatpersoners redan skattade pengar och satsa istället miljarderna på starkt stöd till teknikbaserade entrepenörer och exportinriktade företagare av alla slag. Må det vara såväl IT-experter, spelutveklare eller musikproducenter . Gärna skattebefrielse de första nystartsåren.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.