En undersökning från Svea Bank visar att allt fler svenska företag är positivt inställda till artificiell intelligens. Var tredje företag överväger att integrera AI-tekniken i verksamheten, vilket är en kraftig ökning från 2019 då motsvarande siffra var 18 procent. Samtidigt uttrycker en tredjedel fortfarande oro över säkerhetsrisker.

De företag som redan implementerat och använder AI är främst inom branscher som marknadsföring, datahantering och kundtjänst. Av dessa uppger var tionde företag att verksamhetens lönsamhet ökat.

– Det framgår tydligt i vår undersökning att fler företag nu börjat inse vikten av att integrera AI-teknik i verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga. Det kan i sin tur vara en viktig insikt för de företag som anser sig sakna rätt kompetens inom området. Att utbilda sig och utforska mer av vad den nya tekniken har att erbjuda kan vara en viktig och direkt nödvändig investering för många bolag, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank.

Positiv inställning men oro kvarstår

Många företag uppger dock fortfarande oro med att implementera Artificiell Intelligens i verksamheten. Främsta orosmomenten är säkerhetsrisker och kostnader. Utöver det finns också en oro kring om det kommer att bli för opersonligt med större utrymme för AI-teknik.


Läs även: https://foretagande.se/bra-ai-verktyg-som-lyfter-ditt-foretag


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.