”Du kan hitta personer som vill arbeta för dig men du måste fånga deras hjärta för att de ska jobba med dig.”

De orden har följt med mig ända sen min farfar sa dem till mig för många år sen innan han gick bort. Egentligen vet vi alla att inga företag kan växa och bli framgångsrika om entreprenören är ensam. Visst kan han/hon försöka men det är nästan omöjligt att lyckas.

Varenda framgångsrik entreprenör som jag har träffat eller läst om har byggt sina företag med hjälp av anställda som har funnits vid hans/hennes sida. En entreprenör kan starta upp ett företag ensam och marknadsföra det som ett ”en-mans-företag”. Men förr eller senare kommer arbetsuppgifterna att bli för många så entreprenören blir tvungen att hitta samarbetspartners och/eller anställa medarbetare som kan bidra till uppfyllandet av visionen med företaget.

Missa inte: Mall för samarbetsavtal

Kostnaden för personal är hög

I dagens företagsmarknad är det ännu mer kritiskt att hitta de bästa medarbetarna. Företagsledarna har inte råd att förlora tid, pengar och vinster på grund av felaktiga anställningar. Själva kostnaden för att annonsera, hitta, intervjua och utbilda nya medarbetare är väldigt hög. Den nya medarbetaren behöver dessutom minst ett skrivord, dator och telefon och för att inte nämna de största kostnaderna, det vill säga lön, förmåner och skatter. Företagsledare betraktar den nyanställde som en investering och förväntar sig en god finansiell avkastning med tiden. Därför är det viktigt att den nya medarbetaren är en lagspelare som vill bidra till företagets framfart och välstånd.

Under mina yrkesår har jag anställt en hel del människor. Några av mina val var exceptionella som bidrog stort till företagets framgång. Men det var även några av mina val som visade sig vara felaktiga. De behövde avsluta sin anställning och jag började tänka ifall det var jag som var problemet. Det här var trots allt personer som hade rätt kompetens men det hade ändå inte fungerat.

Vad gjorde jag för fel?

Först och främst insåg jag att jag bara hade tittat efter tre kriterier när jag skulle välja ut rätt kandidat:

1) Rätt kompetens
2) Rätt erfarenhet
3) Hur väl personen matchade arbetsbeskrivningen

Dessa tre kriterier hjälpte mig en bit på vägen i jakten på rätt kandidat men jag behövde ta fram några fler faktorer som skulle särskilja goda kandidater från de utmärkta.

Nedan har jag identifierat tio kriterier eller egenskaper som gör just detta. Du kan använda detta som verktyg för att ställa rätt frågor under din intervju med dina kandidater.

Oavsett vilken bransch du arbetar inom så behöver din kandidat ha nedanstående egenskaper för att samarbetet ska bli lyckat.

1) Kompetens. Det här är fortfarande den första faktor som du bör beakta. Har din kandidat de nödvändiga kunskaper och erfarenheter samt den utbildning som krävs för att kunna slutföra de arbetsuppgifter som arbetet kräver?

2) Skicklighet. För mig betyder skicklighet att medarbetaren har potential för att växa i arbetsrollen och har ett stort intresse för att ta större ansvar. Kommer din kandidat att kunna utföra de enklaste arbetsuppgifterna och dessutom andra uppgifter som kräver mer ansträngning och kreativitet?

3) Punktlighet. Är din kandidat en person som kommer i tid? Har de rätt arbetsredskap med sig? Punktlighet säger en del om din kandidat. Det visar bland annat hur mycket hon/han bryr sig om arbetet, hur väl han/hon lyssnar och hur mycket du kan räkna med henne/honom.

4) Lagspelare. Sänder personen rätt vibbar? Kan din kandidat komma överens med kollegorna, och ännu viktigare, kan hon/han komma överens med företagets befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners? Kom ihåg att det är kritiskt för ditt företags framgång att den nya samarbetspartnern eller kompanjonen är harmonisk med dig och de andra i personalen.

5) Ansvarstagande. Den rätta kandidaten fokuserar på att slutföra den uppgift som hon/han har tilldelats eller som ni kommit överens om. När din kandidat gör ett misstag så står denne för det istället för att skylla på andra.

6) Ödmjukhet. En bra kompanjon och medarbetare vet hur man lyssnar, erkänner när han/hon har fel, ber om hjälp vid behov och sätter gruppens mål före sina egna.

7) Engagemang. Hur engagerad är kandidaten? Är han/hon en person som vill arbeta en längre period i ditt företag? Eller kan det vara så att personen vill arbeta i ditt företag tills något bättre dyker upp? Hur länge har kandidaten varit på sina senaste arbetsplatser? Om det finns anställningar under ett år kan du fråga varför han/hon bytte jobb. Det kan finnas goda anledningar och du lär känna kandidaten ännu mer.

8) Värderingar. Varje företag har en kultur eller en viss stil som personalen är med och bidrar till. Kultur bygger på vissa värderingar, förväntningar, riktlinjer och rutiner som påverkar beteendet hos alla i företaget. Har kandidaten värderingar som ligger i linje med dina och företagets? Har du något att anmärka? Är hon/han ärlig? Håller personen vad den lovar? Är kandidaten en lagspelare? Om din kandidat inte återspeglar företagets kultur kan arbetsmiljön störas.

9) Hjälpsamhet. Din kandidat behöver vara en person som är genuint intresserad av att hjälpa andra. Sådana medarbetare anmäler sig ofta frivilligt till olika projekt och hjälper många gånger sina medarbetare att förbättra sina arbetsrutiner. De har inga problem att "kavla upp armarna".

10) Snabblärd. Din kandidat behöver vara en person som kan göra flera saker. Samarbetspartnern ska enkelt kunna lära sig nya arbetsrutiner och denne ska vara en tillgång som kommer väl till nytta i nya projekt. Det hjälper företaget framåt och att ta nya marknadsandelar.

Bonustips: Som arbetsgivare behöver du vara säker på att dina medarbetare har en marknadsmässig lön och är nöjda med sin ersättning. Annars kan dina medarbetare känna sig ouppskattade och underprestera. Du bör vara vaksam på människor som bara söker efter ekonomisk ersättning. Väljer de ett arbete pga. lön är det stor risk att de framöver byter så fort de får ett erbjudande med ännu bättre ersättning.

Personlighetstester och referenser

Du kan hitta din rätta kandidat utifrån dessa kriterier. Dina arbetssökanden kommer att ge dig sina svar. Vissa kommer att vara blygsamma medan andra kan överdriva sina färdigheter och ditt jobb är att ta reda på sanningen. Det finns en del personlighetstester som kan hjälpa dig att förstå kandidaten ännu mer. Personligen föredrar jag intrycket från intervjun men det finns arbetsgivare som använder främst personlighetstester i sina val. Du kan även prata med din kandidats referenser, det vill säga tidigare arbetsgivare. Här rekommenderar jag att du är lite mer försiktig eftersom din kandidat kan ha misstrivts på sin gamla arbetsplats men kan älska att arbeta för ditt företag.

Avslutningsvis tänker jag även på något annat som min farfar brukade säga till mig: “Mazi, se dig själv som en egenföretagare oavsett vem som ger dig betalt”. Det var först för sju år sen som jag förstod vad han menade. Genom att jag såg mig som en egenföretagare tog jag bland annat större ansvar på min arbetsplats vilket ledde till mycket bättre resultat för mitt företag. Jag uppfyllde egentligen de tio kriterier som jag nämner ovan och det ledde till större framgång och glädje i mitt arbete.

Nu är det din tur att hitta rätt kandidat som hjälper ditt företag att växa till nya nivåer.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.