1. Rekrytering

Du måste veta vem du ska anställa i vilken fas av företaget. T ex. Befinner sig ditt företag i första tillväxt fasen, så bör du kompetensmässigt, underligt nog, INTE anställa personen som kan göra jobbet, utan kan växa in i det, och även förbi det.

2. Marknadsföring

Med alla dessa förändringar som sker ute på marknaden, så kommer det krävas extraordinära marknadsföringsmetoder. Som företagare har man alltid fördel av att använda sig av direktrespons marknadsföring, och för att kunna göra det bör man kunna copywriting. Det är det bästa sättet att skapa handling, med sitt meddelande.

3. Vinst

En av världens mest framgångsrika företag i nyhetsbrevsbranschen är lyriska över att deras kampanjer för att värva nya kunder har en retur på investering av 103 %. Dvs för varje 100 000 dollar de riskerar så får de 103 000 dollar tillbaka. Som du förstår, så baserar sig deras affärsverksamhet inte på första försäljningen.

En majoritet av din omsättning och vinst bör komma från försäljningen till återkommande kunder. Om det inte gör det, så säljer du inte nog med produkter eller tjänster till dina kunder, och lämnar otroliga mängder pengar på bordet. Inte ens begravningsentreprenörer kan exkluderas från denna regel.

4. Tillväxt

Du måste som företagare kunna identifiera vilken av de fyra faserna du är i för att du ska kunna närmare bestämma din roll och arbetsuppgifter. Dessa är uppstartsfasen, första tillväxtfasen, den snabba tillväxtfasen eller den kontinuerliga tillväxtfasen, Du måste även kunna förutse att när en förändring sker, så att du kan anpassa din ledarskapstil.

Detta är viktigt…

De flesta företagare fastnar i en fas då de inte ser och förstår att deras roll måste förändras. Det är förståeligt, för att det är en kontraintuitiv handling att ändra på det som fungerar. Men för att ta sig till nästa nivå så behöver man ändra sin roll, man kan inte bara jobba mer.

5. Utförande

Jim Collins, författare till bland annat boken Good to Great, sade på följande vis: Den största framgångsbarriären för många företag är ineffektivt ledarskap. Den ledarskapstil du väljer, sätter tonen för hela företaget. Den har en multiplicerande effekt - till det bättre eller sämre - tonen du sätter på toppen har en inverkan på allas beteendemönster igenom hela företaget. Detta är speciellt sant hos småföretag.

Kan du inte leda, kan ingen annan följa.

6. Systematisering

Ditt företag är ett affärssystem som innehåller flera olika system. Alla system kan delas upp i processer. Om du inte kan beskriva det du gör i en process, så vet du inte vad du gör. Allt är en process.

Systematisering av återkommande arbetsuppgifter i processer och kompletta system är bland det viktigaste du kan göra. Om inte du kan beskriva åt andra hur arbetet ska utföras, hur ska du någonsin kunna delegera uppgiften och byta din roll i företaget, och bryta din länk mellan tid och inkomst? McDonalds är ett klassiskt exempel på systematisering.

Om inte du systematiserar, så är det du som är affärssystemet. Det är inte att föredra. Ditt företag, din framtid, dina anställdas arbetsplatser och deras familjers inkomst är bara en olycka ifrån att tas bort - och det finns ingen försäkring som täcker mot detta.

Bara när du har system på plats, kan du utvärdera och optimera dessa.

7. Projektledning

Det som inte är återkommande uppgifter är projekt. Allting är egentligen projekt. Att skapa system är ett projekt, och i egenskap som företagsledare bör du kunna leda projekt.

Syftet med projektledning är att kunna leverera ett resultat med begränsade resurser inom specifika ramar. Detta överensstämmer sällan med verkligheten.

I verkliga livet, så har man ofta så mycket på sitt skrivbord att man inte ens kan organisera allting. Det heter på fackspråk att man har en reaktiv ledarskapstil. Man släcker bara bränder, istället för att utveckla företaget.

8. Teknologi

Till skillnad vad många tror, så har inte teknologi någon särskild betydelse för företagets framgång. Det är viktigare att kunna begränsa nyhetens behag och istället fokusera på det som fungerar.

Underskatta inte kraften av low-tech. Färre knappar och färre möjligheter betyder mindre distraktion och mer produktivitet.

Sammanfattningsvis

Det finns två vitala områden inom din affärsverksamhet du måste kunna kombinera och leverera utmärkta prestationer inom, det externa mot kunden och det interna inom företaget.

Lyckas du bara inom det externa området mot kunden, så kommer du ha en verksamhet, men en liten en. Denna lilla verksamhet kommer inte att kunna växa, inte säljas, för att det är du som företagare som är systemet.

Om du däremot, endast kan leverera på det interna området, så saknar man förståelse för vad kunderna värderar och är villig att betala för. Till slut kommer kunderna förstå att kvalitén inte håller i längden, och kommer inte att handla igen. Dessa, ofta illa beryktade företag lever på att skaffa nya kunder, ofta genom aggressiva försäljningsmetoder och sedan inte riktigt kan leverera det dem säger.

När du lyckas kombinera både en utmärkt produkt eller tjänst, med en utomordentlig intern ledarskap, så kan du tjäna mer samtidigt som du har mer fritid.

Kan du inte se hur det kan vara möjligt i din bransch, i din verksamhet, så sitter begränsningen hos dig. Det är du som inte ser möjligheterna. Det kan man ändra på. 

Denna artikel är i bästa fall en meny av ämnesområden som behöver utforskas närmare. Forumet erbjuder mig inte att gå in på närmare detaljer hur gärna jag än skulle vilja. Dock hoppas jag att du fått insikt i några områden där du kan fokusera för att nå en hälsosam tillväxt.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.