Ett nytt år har börjat och målen är i mångas tankar just nu. Vi försöker göra drömmarna till verklighet genom att agera på dem. Målinställningsmetoder är redo att användas men ändå blir det få av dessa mål som uppnås. Vad kan detta beror på?

Det som händer är att målinställningar har tre perspektiv som oftast missas att tänka på:

Vilket resultat vi vill uppnå och njuta av?

Vilken ansträngning vi är villiga att göra för det?

Hur förberedda är vi på att hantera vårt mål när kaos uppstår?

Missa inte: Så sätter du mål

I relation med dessa, här kommer några tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig att förvandla fler mål (drömmar) till verklighet:

1. Vi har alla saker att göra men om vi inte prioriterar och organiserar vår dag, så blir det svårt att driva våra mål. Oavsett vilket målsättningsmodell man använder, tänk alltid på att svara följande frågor för att få klarhet och framför allt struktur: VAD? (är det jag vill åstadkomma), NÄR? (ska målet vara klart) , VART? (ska målet hända) och HUR? (ska den genomföras)

2. Ibland tar vi fram nya mål och gamla mål är kvar utan att man jobbar mot dem. Det är viktigt att reflektera över att fylla livet med mål som är värda att genomföra och att ta bort resten som bara är en ryggsäck. Att spendera tid i gamla och redan onödiga mål som tävlar om tid och uppmärksamhet, är oftast anledningen till att vi har oavslutade mål.

Öka produktivitet genom att plocka bort tidslösande aktiviteter som inte leder till där man planerar att hamna.

3. Våra mål behöver uppföljning och en rutin är därför oerhört viktigt för att kunna förverkliga det.

Rutiner ger kontinuitet och konsekvens, vilket är nyckel till att mål uppnås.

Våra mål säger vad vi vill få medan våra rutiner är den process som kommer att ge oss möjligt att följa upp, förbättra hur vi genomför våra mål och hjälper oss att åstadkomma målen.

4. Är det svårt att skapa en rutin för att följa upp ett mål, då är det lättare att koppla målets process till en befintlig rutin.

Till exempel: Om man pendlar varje dag 45 minuter från hem till jobbet. I samband med det, skulle man kunna kolla målets progress och fundera på taktik efter lägets utvärdering.

Ibland händer saker som hindrar oss från att följa målets rutin, då är det viktig att tänka på formulering ”Om jag inte har möjlighet att följa upp målet nu, då ska jag se till att göra det i samband med X rutin idag ändå”

5. Undvik antagande som ”kanske ingen kommer att tycka att mina produkter/tjänster är intressanta” eller ”tänk om folk säger….) under processen. Dessa tankar kommer bara att skapa en negativ och falsk verklighet som gör att förr eller senare, ger du upp en dröm som kunde ha blivit ett mål värd att kämpa för.

Sist, att fokusera på ett mål åt gången är en kraftfull strategi. När ett mål är genomfört, får man den bästa belöning av alla: Känslan av uppfyllelse som är svårt att motstå. Den ger oss precis den extra motivation och drivkraft vi behövde för att uppnå nästa mål.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.