Emma och Admir är två ungdomar som avslutar sina studier. De har hyfsade betyg och de har besökt SYO-konsulenten på skolan. Hon har rekommenderat Emma att söka sig till textilutbildning, då Emma är mycket duktig på att sy och att skapa kläder. Hon brukar rita, sy upp kreationer och har klätt många klasskamrater med sina verk.  Admir är en ”fena” på dataspel. Han skulle vilja jobba med att kanske skapa nya dataspel och utveckla befintliga sådana i framtiden och han har fått rådet att söka sig till en IT-utbildning eller söka jobb kanske i någon affär som säljer dataspel. Båda får rådet att direkt första skolfria dagen skriva in sig på arbetsförmedlingen.

Inte någon de pratar med om sina framtidsplaner nämner den tredje möjligheten. Nämligen den att kanske bli egen företagare!

Entreprenörskap är det ingen som pratar med dessa två duktiga ungdomar som är ivriga att komma ut i arbetslivet och skapa sig ett liv. Varför nämner t ex inte SYO-konsulenten möjligheten att starta eget företag som en väg för dessa ungdomar att utvecklas och skapa sig egna arbeten. Vad kan vi göra för att öka medvetandet hos ungdomar och skolpersonal att vilja bidra till att fler vill bli företagare?

Att vilja starta företag skall vara ett lika självklart alternativ som att söka arbete eller studera vidare. Detta är ett led i att ändra attityderna mot företagande och entreprenörskap i Sverige. Låt företagare komma ut på skolorna och berätta hur de har startat sina företag och berätta om det som är positivt med att starta och driva ett företag.

Finns det inga företag kommer det inte heller att att finnas några arbeten att söka!

Admir skulle här istället starta upp en egen firma under sommaren och försöka sälja sina produktutvecklade spel. Emma kan också starta ett eget företag och börja sy upp kläder och kanske börja sälja in till olika boutiqer. Kanske de tillsammans skulle kunna hyra en liten lokal som de delar där de kan driva sina verksamheter i. Eftersom de fortfarande bor hemma hos sina föräldrar har de inte så stora kostnader och har inte de stora krav på inkomster som man har skaffat sig då man arbetat i  flera år och skaffat sig hus, lån, bil med mera. Det är när man som Emma och Admir inte ännu har några vidlyftiga vanor som det är lättare att kanske starta igång ett företag och kanske kunna leva på det.

Men varför väljer då så få ungdomar att starta företag?

Dels är det informationen som saknas i skolor och hos personal som arbetar mot ungdomar. Dels är det överhuvudtaget attityden i samhället mot företagarna. De ses knappast som de ”Vardagshjältar” som de i många fall är. Och så som det ser ut i näringslivet idag så är det företagen som skapar arbeten ute i samhället. Ungdomsarbetslösheten är stor idag. Om företagandet fanns som ett naturligt alternativ skulle arbetslösheten kanske vara mindre.

Tillsammans kan vi påverka attityder och förändra och förenkala företagarklimatet i Sverige. Vi skapar då också jobb. Vi behöver få fler ungdomar i arbete och genom att fler ungdomar väljer företagande som ett alternativ kan vi få ett produktivt och rikt Sverige som skapar jobb och välfärd.

Därför är det viktigt att också unga engagerar sig i företagarfrågor, för precis som det sjungs i studentsången, ”Låt om oss sjunga om den framtida vår”, så har den ”våren” också kanske företagandet som ett alternativ!

Finns det inga företag, finns det inga arbeten!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
John Barksenius
2013-05-28 04:44
Hej!

Texten är inte "sjung om studentens..." Utan "SJUNGOM studentens...", dvs ett ord som visar att dagen så att säga är lycklig och sjunger. Annars håller jag med dig 🙂
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.