Besluta dig för att inte vara med i nedgången

Viktigt när det börjar blåsa hårt är att ha styrka, mod, tydlighet och handlingskraft. Det gäller att kunna "gasa och bromsa" samtidigt. Att ta fram den rätta kulturen när det tar emot. Att finna det rätta ledarskapet.

Att skaffa den rätta kompetensen. Att hålla i pengarna på rätt sätt.

Se till att prata och diskutera framgång. Leta efter alla möjligheter som finns och som dyker upp. Härma hur de framgångsrika gör. Fokusera på utveckling och inte tillbakagång. Fokusera på att öka trycket på marknaden.

Optimister överträffar pessimister med mellan 20-40%. Framgångstro är därför oerhört viktigt. Tro på att ta marknadsandelar. Tro på att satsa offensivt. Tro på att springa ifrån konkurrenterna. Om verksamheten får en prägel av lågkonjunkturtro kommer den att totalt underprestera. Om verksamheten däremot har en prägel av högkonjunkturtro kommer den istället att överprestera.

Framgång har därför som grund vilken attityd och inställning varje medarbetare och ledare har. Ytterligare grund till framgång är också hur individerna tar motgångar. Tar man dem personligt istället för att bara gå vidare och ta lärdom av det som inträffat?

Undersökningar av företag med säljare visar på att just de säljstyrkor som går vidare och lär i stället för att ta motgångar personligen, blir mycket mer framgångsrika – speciellt när det är lågkonjunktur.

Kulturen är oerhört viktig i nedgångstider

När Body Shop startades 1976 valde Anita Roddick instinktivt att ”sälja företagets värderingar” som i de allra flesta fall var kosmetikaindustrins raka motsats. Hon hävdar bestämt att det går att förena social medvetenhet med en strävan efter vinst. Från början skulle man ärligt tala om vad en produkt kunde åstadkomma, förpackningen ansåg man vara ovidkommande och produkterna skulle aldrig testas på djur.

Att verksamheten har klara ledstjärnor, värderingar och spelregler spelar en stor roll i nedgångstider. Ledstjärnor skapar en gemenskap och värderingsramar som ger en stor kraft när det börjar blåsa.

 • Vilka ledstjärnor finns hos dig/din verksamhet?
 • Vilka värderingar genomsyrar organisationen?
 • Vilka viktiga riter och ritualer finns i verksamheten?
 • Vilka symboler finns som visar vad man står för?
 • Hur kan du bidra till kulturen - för att få en kul-tur?

Arbeta med dina mål på ett banbrytande sätt!

De framgångsrika människorna skriver ner allt de tänkt göra - antingen på s.k. mållappar eller i en personlig handlingsplan. Sedan matar de hjärnan med dessa mål flera gånger varje dag. De omvandlar sina mål till pådrivande bilder/foton. De sätter dem på kylskåpet. De sätter dem i taket i sovrummet för att se dem direkt när de vaknar. De har dem som skärmsläckare på datorn. De har dem i kalendern för daglig påminnelse.

De formulerar utmaningar som s.k. BanBrytande mål - mål som de verkligen måste anstränga sig ordentligt för att nå. De berättar för sin omgivning om sina mål för att ständigt känna pressen. De ger sig själva belöningar när de nått delmål och slutmål. De firar sina framgångar för att känna att de gjort något enastående.

Gör på följande sätt

Om du inte formulerat dina mål kan du göra följande:

 • Sätt dig ner och låt tankarna flöda
 • Vad vill du åstadkomma för familjen, jobbet, fritiden, hälsan, kompetensutvecklingen, vännerna, andligheten osv.
 • Bestäm om de skall vara klara om 1 år, 3 år, 5 år eller 10 år
 • Välj ut de 5 viktigaste målen för dig
 • Skriv mållappar för dessa 5 med: VAD skall du göra? VARFÖR skall du göra det? HUR skall du göra? NÄR skall de vara klara?
 • Skriv också in dem i din personliga Handlingsplan
 • Jobba med dem varje dag, varje vecka, varje månad, varje år tills de är klara.

Det är viktigt att göra saker man planerat och ha en åtgärdslista att bocka av. Det är lika väsentligt att njuta av de saker man gjort för att få kraft till nya åtgärder. Det är därför av stor vikt att du skaffar dig en personlig Handlingsplan - så att du vet vad du skall göra, varför du skall göra det och när det skall vara klart.

Läs i den varje dag. Kolla hur du ligger till med dina fokus. Behöver du ändra något? Behöver du lägga till något? Kolla hur du ligger till med tider för dina planerade åtgärder (var specifik med datum + tid). Snabba upp något? Flytta om i planen?

Disciplin krävs än mer när det blåser hårt!

Disciplin är en framgångsfaktor många slarvar med. Detta påverkar både den egna vardagen och organisationens framgångar. Bli därför mer disciplinerad!

Många verksamheter går faktiskt inte för fullt. Och vid en analys visar det sig mycket ofta bero på avsaknad av disciplin. Att man inte gör det som sagts. Att man inte håller sig till de regler som satts upp. Att man inte använder systemen som är gjorda för verksamheten.

Exempel:
Det slarvas med inmatning av fakta i ett kundstödssystem. Då kan inte den fulla potentialen i kundstödssystemet utnyttjas. Eller att medarbetarna slarvar med att använda verksamhetens admin-system. Då kommer inte beslutsunderlagen att vara fullödiga. Eller när det interna informationsflödet saknar inskickade idéer och fakta. Då får inte medarbetarna reda på all väsentlig information.

Tänk därför på detta:

 • Lovar du något, skriv ner för att komma ihåg
 • Gör enkla kom-ihåg listor (om du har lätt för att glömma)
 • Skaffa dig olika system/strukturer för allt
 • Kolla ofta din att-göra-lista och bocka av
 • Be omgivningen om hjälp
 • Lär dig hur andra disciplinerade människor gör
 • Skaffa dig en Disciplin-bok

Hur är disciplinen hos dig? Vilka sätt/system har du för att ha en hög disciplin? Vad kan du göra för att förbättra din disciplin?

Ta fram dina olika fokus och arbeta med dem hela tiden. Påminn dig själv om dem varje dag genom t ex nedskrivna lappar/notiser.

Vinnande vanor gör dig framgångsrik när det tar emot!

Att skaffa sig vinnande vanor är enkelt, lätt och roligt. Vanor som gör dig framgångsrik. Vanor som ger dig energi. Vanor som bibehåller dina fokus. Och de ger grunden till ett framgångsrikt agerande. Gå gärna utanför ”boxen”. Utmana dig själv.

En vinnande vana kan exempelvis vara att du alltid har med dig penna och papper för att kunna anteckna tankar och idéer när de uppkommer. Skriv ner dem direkt, då finns de kvar.

Gör exempelvis så här:

 • Se till att sova gott varje natt
 • Skapa ny upplyftande energi varje dag
 • Hitta njutningar att må bra av
 • Den som frågar får svar. Fråga mycket om det du inte vet.
 • Vilket har du som dagens fokus? Vilket har du som veckans fokus?
 • Sätt dig alltid bredvid någon du aldrig sett förut (t ex på en utbildning)
 • Utbyt tankar och idéer med andra någon stund varje dag
 • Läs en bok i veckan
 • Lyssna på något nytt på t ex i din Ipod eller mp3-spelare

Reflektera ofta i motgångtider!

Ytterligare en viktig faktor spelar roll - reflektion. Gör ett bokslut över dagen, veckan, månaden och året. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad behöver ändras? Vad behöver utvecklas? Och lägg in tid för det i din personliga Handlingsplan.

Ta för vana att personligen alltid göra dessa reflektioner:

 • 4 min på morgonen: Vad skall jag göra himla bra idag?
 • 4 min vid lunchen: Vad har varit himla bra hittills?
 • 4 min innan du lämnar jobbet: Vad har varit himla bra idag? Vad behöver jag ändra?
 • 4 min innan du somnar: Vad är jag tacksam för idag? Vad är jag stolt över idag? Vad är jag glad över idag? Vad är det absolut bästa som hänt idag?

Skapa hela tiden ett inkommande positivt energiflöde!

Fira allt som är möjligt att fira. Fira att någon fyller år. Fira varje affär som blir gjord. Fira varje försäljning som kommer till stånd. Fira helt enkelt allt som skapar positivt energiflöde.

Njut av alla fikastunder ihop. Njut av de goda luncherna. Njut av de underbara ledigheterna. Njut av solen. Njut av snön. Njut av de små avkopplande stunderna. Njut! Njut! Njut!

Skratta mycket. Lyssna på människor som är roliga. Lär dig många roliga anekdoter att berätta. Se på filmer som lockar till skratt. Besök events som får dig att skratta. Hitta på rackartyg och bus i vardagen. Allt för ett positivt energiflöde.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.