Företagsvärdering är när man gör en uppskattning av värdet på ett företag, vanligtvis inför en försäljning av bolaget, för att ta in kapital från finansiärer eller för att visa banken vid ett företagslån. Det finns många olika sätt och metoder för att utföra en värdering, men här går Helge Ström Olsen först igenom några vanliga misstag.

Misstag nummer 1 - Vinstmultiplar

Traditionella tankegångar utgår ifrån att ett företags värde enbart baseras på tidigare års finansiella resultat. Om man vill sälja sitt företag för sitt maximala värde är en strategi som bygger på multiplar av tidigare vinst ett helt felaktigt angreppssätt.

En typisk finansiell värdering utgår från ett genomsnittligt rörelseresultat och baseras på företagets senaste årsbokslut, man justerar och gör ändringar för att få fram verksamhetens underliggande resultat. Vinsten multipliceras med en siffra som ger en företagsvärdering. Normalt är detta en multipel mellan fyra och sex. Denna värdering baseras på kortsiktiga räntabilitetskriterier. Till exempel; om en multipel fyra tillämpas, uppnår köparen en återbetalningstid på fyra år och med en multipel sex, är återbetalningen sex år.

Även om multiplarna varierar mellan olika branscher så innebär detta konkret att företagen värderas på genomsnittliga branschmultiplar trots att alla företag är helt olika varandra.

Värdet på ditt företag får därför aldrig enbart relaterade till tidigare resultat.

Läs även: Vad är ditt företag värt? En guide för företagsvärdering

Misstag nummer 2 - Att värdera ett företag baserat på tidigare resultat

En spekulant köper inte ett företag för dess historia. Han köper alltid företagets framtid eller, ännu viktigare, framtiden under deras eget ägande. Tittar du på ett typiskt försäljningsprospekt som beskriver ett företags verksamhet och som används i traditionella försäljningskanaler, har du svårt att finna information som berättar om företagets framtid. Trots att framtiden är den absolut mest kritiska frågan för köparen.

Låt oss illustrera vårt påstående med ett exempel. Ett IT-företag, specialiserat på mjukvara för byggnadsentreprenörer. 246 potentiella köpare identifierades.

Tre erbjudanden kom in, varav den första på 25 Mkr. Kunden sa: "Vi tar det.” Kunden uppmuntrades att förkasta budet. Nästa erbjudande kom in på 40 Mkr. Kunder ville acceptera budet, men uppmuntrades återigen att förkasta detta bud. Processen var inte helt utan nerver, men slutbudet gick upp till 60 Mkr.

Hur kan det vara så? Det enda skälet är helt enkelt så att köparen såg en framtida potential i bolaget. Köparen var inom samma bransch och köpet gav honom stora synergieffekter. Förvärvet öppnade en ny nationell marknad för deras egna produkter med höga marginaler och med en nationell försäljningsinfrastruktur redan på plats.

Sammanfattningsvis är vår erfarenhet att de mest rutinerade köparna alltid försöker att:

 • betala för företagets historia
 • ta hänsyn till dess nuvarande situation, men alltid
 • köpa företagets framtid

För att få maximalt betalt för sin verksamhet, bör ett företag aldrig säljas för hur det ser ut just nu med sin nuvarande ägare. Det skall alltid marknadsföras och säljas på hur det kan se ut om två-tre år, under nytt ägarskap, efter att den tänkta köparen genomfört sina aktiviteter för att öka intäkterna och uppnå synergieffekter. För att säkerställa högst möjliga pris för företaget krävs en ”Affärsplan för synergier”. En plan som bygger på säkra, men konservativa antaganden.

Affärsplanen för synergier sätter fokus på centrala frågor som:

 • Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren säljer det förvärvade företagets produkter och tjänster till sina egna kunder?
 • Hur kommer företagets försäljning att se ut efter att det egna sortimentet är kompletterat med köparens produkter.
 • Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren skjuter till friska pengar?
 • Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren tar med sig ny energi och entusiasm? 
 • Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren öppnar sina internationella marknader för det förvärvade bolagets produkter och tjänster?
 • Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren har satt igång aktiviteter för att uppnå synergieffekter av köpet?

I grunden besvarar affärsplanen frågan, "Hur kommer verksamheten att se ut under nytt ägarskap" snarare än "Hur ser verksamheten ut under sin nuvarande ägare?” Resultatet av affärsplanen utgör basen för ett maximalt försäljningspris.

Misstag nummer 3 - Att ignorera ytterligare områden av värde

Som vi redan har förklarat, så undervärderar traditionella värderingsmetoder företag genom att enbart fokusera på historiska vinstsiffror.

Dessa metoder förbiser även andra viktiga områden av stor betydelse och som är mycket värdefulla för de potentiella köparna.

Traditionella värderingar baseras på historiska resultat, men tar över huvud taget inte hänsyn till de många andra positiva områden utöver de ekonomiska nyckeltalen, till exempel:

 • Kvaliteten och storleken på kundbasen
 • Om företaget levererar till sällsynt attraktiva kunder
 • Företagets immateriella tillgångar
 • Personalens lojalitet, skicklighet och erfarenhet
 • Värdet av företagets varumärken på marknaden
 • Etablerade affärsförbindelser med leverantörer, kunder och andra intressenter
 • Om företaget är verksam i en marknad med en kraftig tillväxt
 • En förestående lansering av lönsamma produkter eller tjänster
 • Om det finns order eller avtal med kunder som säkrar framtida intäkter? 
 • Om säljaren har produkter eller levererar tjänster som få, om ens någon, kan matcha?
 • Möjligheter som en köpare har att uppnå ökade intäkter och synergieffekter med företaget?
 • Hur vanligt det är att ett företag som detta kommer ut till försäljning på marknaden? 
 • Hur attraktivt är företaget för en intresserad och välfinansierad utländsk köpare?

Hur företaget ligger till inom alla dessa områden har ett avgörande värde för verksamheten.

Traditionella värderingar tar inte någon av dessa faktorer i beaktande. Två företag inom samma sektor skulle kunna värderas mycket lika baserat på historiska vinster, men vara enormt olika om man tittar på andra faktorer som beskrivs ovan. Tydligt kan de ha ett helt annat värde i ögonen på en köpare som beaktar helheten vid ett förvärv.

Läs fortsättningen - Alternativt tillvägagångssätt för bolagsvärdering

1 kommentarer
Christoffer
2013-09-29 10:18
Mycket bra artikel, särskilt "betala för företagets historia, ta hänsyn till dess nuvarande situation, men alltid
köpa företagets framtid"!
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.