Det enda sättet att med absolut säkerhet ta reda på vad ett bolag faktiskt är värt är att aktivt marknadsföra alla positiva aspekter till den rätta kategorin av köpare.

Tre slutsatser är särskilt viktiga när vi ifrågasätter det traditionella synsättet för bolagsvärdering i denna artikelserie.

Läs förra delen: 3 vanliga misstag vid en företagsvärdering

1) Uppgifter om "orsakerna till förvärv"

Det främsta motivet för att köpa ett företag är kvaliteten på företags kundbas. Detta viktiga kriterium ingår över huvud taget inte i en traditionell bolagsvärdering och ett utelämnande leder därför oundvikligen till en undervärdering av företaget.

2) Högsta budet är 2,5 gånger högre

Efter flera hundratals sålda företag, kan vi konstatera att den genomsnittliga skillnaden mellan det första och det högsta budet är 2,5 gånger. D.v.s. det högsta budet är 2,5 gånger högre än första budet. Anledningen är inte att det lägsta budet är ett skambud, utan att det i regel är nära den traditionella företagsvärderingen.

Det är uppseendeveckande, men den genomsnittliga skillnaden mellan första och högsta bud har varit anmärkningsvärd stabil i över tjugo år. Om det korrekta värdet av ett företag skulle vara multiplar av tidigare vinst, skulle i så fall varje bud vara ungefär lika. Våra försäljningsdata bevisar att så inte är fallet. Ta en titt på några exempel nedan.

Fakta: Ett företag, specialiserat på hårdhetstestutrustning värderades av sin revisor till 70 Mkr och det första budet var just detta. Företaget såldes så småningom för 240 Mkr.

Fakta: Ett annat bolag, något mindre i storlek, fick ett första bud på 14 Mkr (En rimlig multipel) men såldes så småningom för 35 Mkr

Fakta: Ett reseföretag fick ett första bud på 38 Mkr, vilket var något över genomsnittet i branschen. Företaget såldes slutligen för 85 Mkr

3) 40 % mer betalt för säljaren!

Ett sista konstaterande som baserar sig på statistik från försäljningsdata är mycket slående.

När man marknadsfört det sålda företagets hela spektrum av positiva egenskaper har det genererat försäljningspriser som i genomsnitt ligger 40 % över den traditionella värderingen av företagen.

Försäljningsavslut som ligger 40 % över en traditionell bolagsvärdering innebär miljoner och ofta tiotals miljoner kronor i mervärde till ägarna som sålt dessa företag.

Den stora faran med en traditionell bolagsvärderingsmetod

När man säljer sin bil eller sitt hus, kan man ganska enkelt göra en korrekt värdering eftersom de är så lika andra bilar eller hus. Det är i huvudsak en försäljning av enkla varor. Ett företag är komplext och kan inte värderas på ett liknande sätt.

En företagsvärdering kan synas vara en idealisk lösning, men konsekvensen är att den bara skapar ett "begärt pris", dvs. en nivå som blir den punkten från vilken dina potentiella köpare börjar pruta ner på priset! Ett maximalt försäljningsvärde för företaget kommer då aldrig att kunna uppnås. Dessutom blir det också ett tak för högsta möjliga bud.

EXEMPEL
Kohlswa Gjuteri AB

Företaget har producerat järn och stål i olika former sedan 1548. Företaget har ett globalt rykte för att kunna tillverka komplicerade delar som andra gjuterier har svårt att leverera.

281 potentiella köpare identifierades varav 23 tecknade sekretessförbindelse. Av dessa gjordes en kortlista om 10 företag som säljarna betecknade som heta kandidater. Därefter följde 3 avancerade förhandlingsmöten. Försäljningspriset blev 33 % högre än det första budet. Därefter fick säljarna en andel av första årets goda resultat. Den slutgiltiga ersättningen blev därmed 43 % högre än det första budet.

Läs vidare: 3 nyckelfaktorer som påverkar företagsförsäljningen

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.