”Ett nytt år, med nya möjligheter” hart du hört eller sagt detta förut? Det är någonting magiskt över årsskiftet, det fungera som ett mentalt bokslut, vi trycker liksom på reset knappen, borstar av oss vårt dåliga samvete för allt vi skulle förändrat under förra året, men som med hjälp av en mängd ursäkter inte fullföljdes.

Även om nyårsafton inte skiljer sig nämnvärt från andra dagar mer än att vi har valt att etikettera denna, och därmed väljer att fira densamma, är det sunt att vi människor får en milstolpe, ett skäl till att spotta i nävarna och göra någonting annorlunda.
Det ena löftet efter det andra ges om att göra de förändringar som behövs för att du ska kunna skapa dig en hälsa, ett liv som du känner dig stolt över och som göra att dina dagar känns betydelsefulla, för att sedan några veckor senare leva ett liv, som är identiskt med det du hade året innan. 

Varför är det då så svårt att göra en förändring, att bryta invanda mönster? Vi vet ju, att förändringen kan tillföra en ny nivå av kvalitet i våra liv, vi vet också att nya rutiner och ett nytt agerande kan komma att skapa nya resultat. Varför hindrar vi oss själva från ge oss en tillvaro vi förtjänar?

Det är en stor fråga med många svar, men som jag kan se det, finns det ett antal nyckelfaktorer, och kan vi ta makten över dessa har vi möjligheten att skapa precis vad vi vill.

1. Vi styrs utifrån associationer.

Vi har en bild av vad ett förändrat beteende kan komma leda till. Dessa associationer är så pass starka att vi tror på dem. Vi ser dessa som en kristallkula, och tror oss veta vad som kommer att hända. Associationer är inget annat en fantasibild, ett hopkok av tidigare erfarenheter.  Dessa skapar en övertygelse om att det inte finns någon anledning till att försöka eftersom att vi redan vet att det inte kommer att fungera.

Nyckeln ligger i att bli medveten om dessa associationer, och att kritiskt våga granska dem. Att samtidigt VETA historiska resultat inte är detsamma som framtida.

2. Tillfredställelse eller smärta.

Precis som associationer gör vi det vi gör för att vi kopplat har ett emotionellt utfall från våra handlingar. Vi gör det vi gör för att få känna tillfredställelse, eller för att undvika smärta (obehag).  Det blir alltid den association med den starkaste känslan kopplad till sig, som också blir den vi väljer att agera på.

Låt oss ta ett exempel. Du vet att du skulle må mycket bättre om du började träna regelbundet, du skulle orka mer. Vad är det då som hindrar dig? Jo, den känsla du associerar till att börja träna. Det kan handla om att du går miste om skön och avslappnande tid i soffan, rädslan för reaktioner i familjen om du ska vara borta ännu fler timmar eller hur jobbigt det är att ge sig ut när det är mörkt och grått ute.

De känslor som känns starkast, kommer fungera som underlag för dina beslut och handlingar. För att bryta ett sådant tankemönster, behöver du disciplinerat mata dig själv med nya känsloassociationer. Du behöver träna dig till att förstärka känslan av den tillfredställelse du får genom ett förändrat beteende. Alternativt koppla ett oförändrat beteende till starkare smärta/obehag. Du behöver alltså tänka på de negativa emotionella konsekvenser detta innebär.

3. Tankekontroll.

Våra tankar tillåts härja fritt i vårt huvud. Studier visar att vi till 80 % tänker samma tankar dag ut och dag in. Eftersom att våra tankar ligger till grund för våra handlingar och slutligen våra resultat, krävs förändrade tankar om du vill ha andra resultat. Detta är dock något som de flesta anser sig vara en näst intill övermäktig uppgift. Bland annat använder vi talesätt såsom – att det går inte att lära gamla hundar att sitta – som ett skäl till att få befinna sig kvar i ett gammalt och invant tankesystem.

Detta är något som leder till en stark begränsning när det gäller din utveckling och dina möjligheter att förändra. Visst, du kanske använder den typen av talesätt mycket på skämt, men det är viktigt att du förstår vilken inverkan det har på dina möjligheter att göra skillnader i ditt liv. Genom att ta kontroll över hur dina tankar far iväg, och samtidigt hindra dem ifrån att utvecklas åt ett håll som inte stödjer dig till de förändringar du vill uppnå, kan du snabbt göra stora skillnader i ditt liv.

4. En tydlig vision.

Det går inte nog betona vikten av att fylla livet med en meningsfyll bild av hur du skulle vilja ha det för att komma loss. Avsaknaden av en destination gör skälet till att förflytta sig, meningslös och innebär istället bara slöseri med energi. Ge dig själv den gåvan att fylla ditt liv och allt du gör med en mening.

Att utveckla en vision är inte så komplicerat som många tycks tro, det handlar helt enkelt om att fånga de drömmar du bär på, men som du väljer att förkasta, eftersom att du inte direkt kan se hur du ska bära dig åt för att komma dit. Du har precis som alla andra människor någonting du längtar efter, ingredienser i ditt liv som du saknar, miljöer du vill befinna dig i, etc.

Fånga dessa när det kommer till dig, skriv sedan ner dem (gärna i en inspirerande anteckningsbok som du har införskaffat dig).  För att sedan ge ännu mera näring till dina drömmar, letar du upp bilder (fotografier, urklipp från tidningar etc.) som förstärker det du drömmer om. Klistra in dessa och skapa en visionstavla. En tavla som du sedan hänger så att du dagligen kan mata dig med din egen strävan. Ditt undermedvetna kommer nu att fånga situationer, människor m.m. som ligger i linje med det du vill uppnå.

Det finns mängder av perspektiv, och nyanser för vad som krävs för att en förändring ska ske, det går inte heller säga att en rekommendation ensamt är lösning. Det finns alltid individuella motsägelser och en massa men… som gör att ett budskap känns svårt att ta emot. Kärnfrågan som också påverkar din mottaglighet, handlar om i vilken utsträckning du vill ha förändring eller inte. Vill du genuint ha andra resultat, kommer du också titta på budskap med en öppenhet och fråga dig själv – hur kan jag göra någonting nytt eller annorlunda av det här?

Ett varmt lycka till, och med hopp om ett extraordinärt år.

Hälsningar
John Rosenkranz

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.