företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion betyder att företaget får ett skydd mot konkurs och utmätning. Det är ett alternativ för det företag som har hamnat i ekonomiska svårigheter men som kan överleva på sikt. Rekonstruktion ger en möjlighet att bygga upp och ombilda företagsverksamheten. Tingsrätten utser en rekonstruktör.

Det finns en lag om rekonstruktion som näringsidkare måste följa. Det är vanligt att företaget själv lämnar in en ansökan om företagsrekonstruktion. Även den som företaget har skulder till kan lämna in en ansökan, men det är Tingsrätten som beslutar om detta ska ske eller inte. I det senare fallet behöver det berörda företaget gå med på rekonstruktionen. Det kan också vara en ideell förening som lämnar in en ansökan, det får dock inte vara statliga eller kommunala bolag, ej heller banker och försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det?

Om företaget själv ansöker om rekonstruktionen till Tingsrätten prövas ansökan på en gång. I annat fall ska företagets representant först yttra sig om den, av annan, inlämnade ansökan. Efter godkännande prövas ansökan av Tingsrätten, om företaget avböjer blir det ingen rekonstruktion.

Rekonstruktionen tar normalt tre månader, om denna tid inte räcker kan berört företag ansöka om förlängning med tre månader åt gången upp till som mest ett år. Ansökningsavgiften för en företagsrekonstruktion är för närvarande 2 800 kronor med en kungörandeavgift på 500 kronor.

Vilka krav ställs på företaget?

Tingsrätten ställer vissa krav för att en rekonstruktion ska genomföras. Grunden är att företaget idag, eller på kort sikt inte har möjlighet att betala skulder som förfallit. Det behöver dock finnas möjligheter och förutsättningar för att rekonstruktionen ska leda till att företaget klarar upp sina finansiella problem och att företaget kan bli lönsamt.


Man känner sig stressad över företagets ekonomiska situation och brist på likvida medel för att kunna betala räkningar.

Lös likviditetsproblemen - 10 tips hur du ökar likviditeten i företaget

Vad är likviditet?Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga av kortfristiga skulder. Dålig likviditet (brist på... Läs mer
Johan Olson | 10 minuter