Många företag uppmuntrar nu sina medarbetare att återvända till kontoret. Nyligen meddelade företaget Amazon att man vill ha tillbaka sina anställda på kontoret igen. Att samarbeta och uppfinna är enklare då och det blir mer effektivt att ses i person, menar Vd:n Andu Jassy. Tidigare i år har också Metas grundare Mark Zuckerberg uppmuntrat sina medarbetare att återvända till arbetsplatsen eftersom data visar att utvecklare som arbetar fysiskt på plats presterar bättre.

Dock försöker anställda som förespråkar distansarbete hävda att det är kopplat till högre produktivitet. Argumenten kan också vara att det hjälper miljön när färre pendlar och att det ger större tillgång till kompetens när rekrytering kan genomföras i ett bredare geografiskt område. Nu kan de ha ytterligare ett argument: Högre intäktstillväxt.

Större gap än väntat

En ny rapport av Scoop, ett hybridföretag inom arbetsledning, visar att den ekonomiska tillväxten under de senaste tre åren ökat i snitt med 16 procent i företag där det är valfritt för anställda att jobba på kontoret, jämfört med företag som har mer restriktiv policy kring distansarbete.

- Det gapet var verkligen överraskande för oss - och större än väntat, säger Rob Sadow , VD och medgrundare av Scoop.

Få studier har tidigare undersökt sambandet mellan distansarbete och ekonomisk tillväxt. Det beror delvis på att de flesta studier fokuserar på människors erfarenheter av distansarbete, snarare än företagspolicy.

Det spelar mindre roll om det är ekonomisk tillväxt som får företag att tillämpa en flexibel policy för att kunna anställa snabbt, eller om det är tvärtom. Flexibel policy får medarbetare att trivas och arbeta mer effektivt. Oavsett visar detta att flexibla modeller kommer att vara en viktig faktor för tillväxt framöver.

Relaterad läsning: Hjärnans aktivitet skiljer vid videosamtal och personliga möten


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.