Ekonomisk nedgång skapar förvisso problem. Men i problem finns också möjligheter, brukar man ju säga. Vilka då, då? För mindre företag, för nyföretagare?

I ekonomisk kris bantar (stor)företag på personalen. Så därmed skapas nya möjligheter för andra arbetsgivare att rekrytera duktiga medarbetare som kanske inte ville flytta på sig tidigare, eller var för dyra. Experter, innovationsmakare, tekniker. Som ”blivit över” fast de har mycket krut kvar.

Klassiskt svångremsrecept är att skära på reklam och på teknisk utveckling samt att undvika att ta några risker. Om storföretag normalt har ett försteg i jakten på framgång med innovation genom överlägsna resurser så lämnar många av dem nu spelplanen öppen. Det blir lättare för små och nya företag att skapa sig nischer. Dessutom kanske storföretag i efterhand inser sitt misstag och blir intresserade av att förvärva färdigutvecklad teknik från mindre företag. Som genom sin litenhet har fördelar i korta kontaktvägar och mindre av kreativitetshämmande byråkrati.

Tillväxt och svångrem kräver olika typer av chefer. Under ekonomisk knapphet tar ett storföretags styrelse sitt ”ansvar” genom att utse någon sparsam gnetig person till VD (naturligtvis är alla mina beskrivningar schablonartade; jag tänker inte på några konkreta personer idag men det är lätt att gå tillbaka i historien). Det innebär att när det börjar gå uppåt igen har bantar-VD:n tillräcklig prestige för att sitta kvar ett slag – och små- och nyföretagare får ytterligare ett tidsfönster för nyskapande kraft.

Belöningssystemen ändras, återigen så att besparing och inte risktagande premieras. Duktiga personer som i och för sig inte alls ser sina jobb hotade finner det tråkigare att jobba kvar och ser sig gärna om efter mer kreativa miljöer.

Revirbevakande, hierarki och ständiga sparkampanjer minskar möjligheter och incitament till internt samarbete, t ex över organisatoriska gränser. Storföretaget riskerar en återgång till det klassiska ”kasta idén/prototypen över väggen” där ingen tar helhetsansvar och alla skyller på andra. Det finns förvisso stordriftsfördelar i många sammanhang men det finns också smådriftsfördelar, inte minst när det gäller samarbete, överblickbarhet, kundkontakter och kreativitet.

Även samverkan externt torkar ut. I stället för att anlita konsulter och designföretag gäller det att spara genom att göra allt med interna resurser. Småföretaget kan helt enkelt aldrig anställa alla typer av experter eftersom de inte har behov och efterfrågan nog för heltidsjobb. En nackdel? Säkert ibland – men när storföretag skär av sig från impulser utifrån kan småföretag välja än friare bland de bästa och få tillgång till de senaste impulserna.

Fyll gärna på med fler smådriftsfördelar i ekonomisk nedgång!

1 kommentarer
Krister Hedenborg
2008-05-01 13:22
Om en blogg inte får så många kommentarer, är det då en dålig blogg?
Ja inte i Bengt-Arne Vedins fall, i alla fall!
Bengt-Arnes betraktelser är så på pricken att kommentarer närmast känns överflödiga och lätt skulle bli ett självändamål.
Tack för dina betraktelser och jag ser fram emot fler.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.