Med dina tankar kan du styra din framtid. Genom att njuta mer, skratta mer och fira mer finns motivationen till att tänka positivt. Fokusera på framgångarna, både stora och små - även i sämre tider. Då leder framgång till ytterligare framgång, i stället för till stagnation.

Det är dina tankar som styr dig, din var dag och därmed ditt liv. Därför gäller det att använda denna kraft till att tänka rätt saker. Att utveckla tankekraften i en verksamhet kan skapa situationer som man aldrig räknat med kunde uppstå.

Varje dag blir en underbar dag om man laddar in det ”tänket” redan kvällen innan. Med sina tankar kan man också styra drömmar och problemlösningar. Motivation i vardagen skaffar man sig genom att njuta mer, skratta mer och fira mer. Tänk om man tog till vara alla möjligheter som finns att ha roligt. Lite små bus förljuvar den stressade tillvaron.

Fokus på framgångar

"Om du tror att du är besegrad är det så, om du tror att du inte törs, törs du inte, om du skulle vilja segra, men tror att du inte kan, kan du säkert inte heller."

Men se också till att uppmärksamma både stora och små framgångar - i stället för att hela tiden leta efter det som inte är bra.

Jobba som om det inte finns någon kris. Vid nedgången under 90-talet undersökte man i USA vad som gjorde att vissa företag var framgångsrika i nedgångstider. Det visade sig då att medarbetarna i dessa verksamheter inte ”insåg” att det var dåliga tider. De jobbade på som om krisen inte fanns. De vägrade ge upp eller deppa. De såg hellre framåt än bakåt. De hade mod att satsa och gripa tag i varje chans som kunde vara en möjlighet till att utveckla verksamheten.

Verksamheten fokuserade bara på vilka framgångar som skulle komma och de som redan kommit. Och medarbetarna funderade på hur dessa kunde bli ännu större. På amerikanskt manér skulle man kunna säga att man måste lära sig att tänka som en vinnare för att bli en.

Företagskulturen är viktig för motivationen. En företagskultur som har många positiva inslag blir grunden till ett arbetssätt att alltid göra sitt bästa. Belöningssystem, vilja att förändra, vilja att lära, kompetensplaner, servicekänsla, hög moral/etik, ödmjukhet, engagemang, entusiasm är några sådana faktorer som ska par en plattform för en stark företagskultur.

Att dessutom sätta spelregler för möten, bemötande av kunder, telefonkultur, arbetssätt i teamen och så vidare gör det mycket lättare att veta vad som gäller. Och då undviks många konflikter.

Det är inte alltid den starkare eller snabbare som går segrande ur livets strider; men förr eller senare vinner den som tror att segern är möjlig.

Ledarskapet bör vara coachande. I motgångstider handlar det om ett positivt ledarskap. När det tar emot får man inte strama åt tyglarna. Då gäller det verkligen att utnyttja medarbetarnas kraft och förmåga att ta hand om svårigheter. Individer som får möjlighet att ta risker och göra misstag eller får möjlighet att utnyttja sin problemlösningsförmåga utvecklas snabbt till problemlösare med eget ansvar.

Egentligen är det bästa ledarskapet att skapa en vision om vartåt det bär och sedan bara se till att stödja alla processer och krafter, som gör att visionen uppfylls. Utnyttja organisationens och individernas egen kraft utan att tygla den.

Beröm, erkänsla och uppskattning är ord som vi ofta tar för lätt på. Och när detta används i vardagen skapar det en helt fantastisk effekt.

Alla vill ha uppskattning för ett bra jobb eller för en god idé. Alla vill ha ett tack för sin hjälpsamhet. Sätt på din ”berömradar” och ”tackmaskin” som ledare. Kom ihåg att ge omgivningen beröm och tack – varje dag. Du får tusenfalt igen.

Sätt samman framgångsrika team. Teamets sammansättning påverkar starkt framgång och utveckling i en organisation. Om teamet har för många ifrågasättare och bakåtsträvare, händer det lite. Finns det i stället pådrivare och individer med kreativt tänkande skapas möjligheter att utveckla verksamheten – när det tar emot.

Mod och att våga göra saker man egentligen inte skulle våga göra är det som gäller i dåliga tider. Den som väntar på att det skall bli bättre blir i regel snabbt omsprungen. Så i nedgång får man inte ligga still utan man måste våga satsa på sådant som från början ter sig nästan omöjligt.

Attityden eller RMI (rätt mental inställning) är grunden till det mesta.
Egentligen är allt en fråga om RMI. Man måste tro på det man gör och ständigt vara modig. Och hela tiden mata hjärnan med annorlunda och positivt tänkande. Att fira mer, att skratta mer och att ha mer kul är de enklare sätten att grunda för RMI i en verksamhet.

Läs fortsättningen: 11 saker du kan göra ”mer” för att få ökad framgång

Taggar:

2 kommentarer
2008-11-28 11:52
Jag hörde på radio imorse om företag som har som inställning att de ska hitta på konstruktiva sätt att förebygga varsel genom exempelvis att vidareutbilda sin personal, uppmuntra fler att ta förälderledigt (med 100% ersättning), fokusera på produktutveckling och FOU aktiviteter mm. Det var trevligt att höra att dessa företag ser möjligheterna med dalgången i deras produktion som ett sätt att öka deras framtida konkurrens. Det ser verkligen på möjligheterna och säger att den kompetens som de har idag kommer att behövas när ekonomin tar fart igen - och då kommer de att vara positionerade att erovra nya marknader och erbjuda nya tjänster. Se mer...
0
Helén Alseby
2008-11-26 19:59
Positivt budskap när antalet pessimistiska tidningsartiklar om finansläget duggar tätt. Att bara spara sig ur en kris gör ingen företagsverksamhet.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.