Den svagare konjunkturen och en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad gör att företag tvingas lägga stora resurser på att hitta och behålla kompetens. Jonas Rutström, Nordisk Partnerchef på OutSystems, har tagit fram fem strategier om hur tekniken kan hjälpa till att finna men även få kompetent personal att stanna kvar.

Beräkningar från Svenskt Näringsliv visar att det år 2035 kommer att saknas hela 300 000 yrkesutbildade i Sverige, och företag har därför en stor utmaning framför sig i att inte bara finna, utan även lyckas behålla kompetens inom företaget.

I ett alltmer digitalt arbetsliv spelar tekniken en större roll för medarbetarupplevelsen. Trots användning av olika HR-plattformar görs fortfarande mycket arbete manuellt och i silos, vilket gör att den enhetliga upplevelsen går förlorad.

Genom att exempelvis använda sig av no-code eller low code, som kombinerar ett visuellt gränssnitt med dra- och släpp-funktioner och kod, kan utvecklare ta fram affärslösningar upp till tio gånger snabbare, enligt analysföretaget Forrester. Det ger företag möjlighet att digitalisera och automatisera sin verksamhet via skräddarsydda HR-plattformar för rekrytering och behålla sin personal - här ger Jonas Rutström sina bästa tips på hur.

 1. Standardiserad rekryterings- och urvalsprocess med rekryteringsportal
  Rekrytering och anställningsintervjuer sker i allt större utsträckning online, därför är det viktigt att tänka på hur företaget presenterar sig online. En rekryteringsportal som säkerställer att alla avdelningar använder samma ansökningsprocess, kommunicerar snabbt och korrekt samt har samma grafiska identitet genom hela processen förbättrar intrycket.

 2. Ta bort silos mellan avdelningar
  Efter rekryteringen är det många formaliteter som måste hanteras – oftast manuellt och ibland av olika avdelningar. Den nyanställde behöver en ny dator och telefon, tillgång till olika applikationer som används och ett passerkort. HR har koll på formerna för anställningen men behöver hjälp av IT-avdelningen för att utrusta den nyanställda. Genom att automatisera detta kan nyanställda snabbt ges tillgång till allt de behöver, utan risk för att missar sker när olika avdelningar ska sköta olika delar av.

 3. Optimerad onboarding
  Onboarding-applikationer kan underlätta välkomnandet av nya medarbetare och minska risken att intrycken på första arbetsdagen gör att informationen inte fastnar. En applikation utformad som en personlig manual med namn och bilder på kollegor och processbeskrivningar, inklusive manualer för använda applikationer gör det möjligt för nyanställda att ta in all information i sin takt. Nya medarbetare kan ges en länk till applikationen via ett välkomstmejl veckan innan anställningen börjar för en optimerad HR-process.

 4. Förbättrad medarbetarupplevelse
  Medarbetarupplevelse (EX, employee experience) är avgörande för att behålla kompetens, men har blivit utmanande för många företag vid övergången till hybridarbete. Personal behöver hållas engagerade även när de arbetar hemifrån. Personlig uppmärksamhet, som blommor vid sjukdom eller speciella prestationer, är viktigt oavsett varifrån man arbetar. Även detta kan, nästan helt, automatiseras utan att ta allt för mycket tid för HR-avdelning eller närmsta chef. Avgörande för bra EX är att regelbundet mäta och utvärdera nöjdheten. Gör exempelvis regelbundet en kort onlineundersökning om vissa aspekter av medarbetarnöjdhet i stället för en stor undersökning en gång vart tredje år.

 5. Erbjud skräddarsydda utvecklingsmöjligheter
  Det är viktigt att medarbetare känner att de har möjlighet till karriärutveckling utan att byta arbetsplats. Här kan tekniken hjälpa till genom att upptäcka vita fläckar i företaget: finns det avdelningar som saknar kompetens och/eller personer som är överkvalificerade för sin nuvarande roll? Genom detta kan företag anpassa sin rekryterings- och befordranspolicy. Ta även med personer som byter roller: vilka nuvarande kollegor är berättigade till avancemang, vilka kurser kan medarbetare ta nu för att inom kort avancera? Vilka går i pension de kommande åren?

Om OutSystems

OutSystems grundades 2001 med uppdraget att ge varje organisation kraft att förnya sig genom mjukvara. OutSystems applikationsplattform med låg kod, hög produktivitet, anslutna och AI-assisterade verktyg hjälper utvecklare att snabbt bygga och distribuera ett heltäckande utbud av applikationer varhelst organisationen kräver det. Med över 584 000 communitymedlemmar, cirka 1 600 anställda, mer än 400 partners och aktiva kunder i 87 länder och inom 22 branscher är OutSystems globalt erkänt för att hjälpa organisationer att förändra sättet att utveckla applikationer. Besök oss på www.outsystems.com eller följ oss på Twitter @OutSystems eller LinkedIn på https://www.linkedin.com/company/outsystems.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.