I Sverige kan Svenska kraftnät redan idag som nödåtgärd beordra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling för att skydda kraftsystemet. Blir det en fortsatt kall vinter kan vi komma att ställas inför situationer där rullande strömavbrott kommer att inträffa och drabba såväl hushåll som företag under begränsade perioder.

Så vad bör du som organisation titta på för att se till att du minimerar konsekvenserna för din verksamhet och dina kunder?

1. Har du koll på vem som hyser dina digitala plattformar?

Kontrollera vem som hyser ditt SaaS CRM och andra affärsapplikationer. SaaS är generellt bättre (jämfört med on-premise-lösningar). Eftersom IT-drift är avgörande för affärskontinuitet har de flesta datecenter idag backup på plats i form av komponenter och infrastruktur som kan stå för strömförsörjningen om elnätet fallerar.

2. Ställ kontrollfrågor till din telekom-/internetleverantör

Vilken typ av upptid kan de erbjuda? Har du ett SLA med dem där det tydligt framgår hur deras infrastruktur är utformad för att klara av strömavbrott? Om inte kan du fråga dem. Även om det bara gäller under vintern är det också en bra idé att överväga att bygga upp redundans genom att skaffa två olika internetleverantörer som ger dig tillgång till internet för ytterligare säkerhet.

3. Skydda din nätverksutrustning på kontoret

Det är viktigt att kontrollera hur din internetleverantörs modem, hubbar, routrar och switchar får strömförsörjning i ditt kontorsutrymme, liksom ditt trådlösa nätverk om du inte använder Ethernet-anslutning. Enkla UPS-enheter (Uninterruptible Power Supplies) med tillräckligt stort batteri kan ge dig tillräckligt med drifttid för att du ska kunna fortsätta att vara uppkopplad när ljuset slocknar på kontoret.

4. Se till att dina anställda använder helt laddade bärbara datorer

Bärbara datorer har tillräcklig batterikapacitet för att klara av några timmars strömavbrott på ditt kontor. 

5. Använd smarta telefoner som en åtkomstpunkt

Om det skulle visa sig att din internetleverantör inte fungerar på grund av ett strömavbrott kan du fortfarande ha ytterligare redundans genom att använda smartphones som åtkomstpunkter. De flesta telefoner tillåter upp till fem samtidiga wifi-anslutningar för att dela på 4G/5G-nätverksanslutningen och därmed ge dig och dina kollegor tillgång till internet.

Även dagens mest sofistikerade system kan ibland fallera. Om du är företagare bör du att ha en handlingsplan för att veta vad som bör göras i händelse av strömavbrott. Det är väl värt den extra tiden det tar, särskilt för större företag.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.