Om du planerar att avstå från revision i framtiden eller har startat ett aktiebolag utan revisor är det viktigt att se till så att företaget uppfyller kraven på bokslut och årsredovisning.

Sverige införde revisionsplikt för samtliga aktiebolag under 1980-talet för att stärka kontrollen av företagare och beivra skattebrott. Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för drygt 70 procent av landets aktiebolag som ett led i arbetet att göra det enklare och mera lönsamt att driva företag. Under de första sex månaderna efter reformens genomförande har det startats cirka 20 000 aktiebolag utan revisor. Från och med i år kommer även 270 000 befintliga aktiebolag att kunna spara i genomsnitt 12 700 kronor om året genom att välja bort revision. Företag som avstår från revision måste dock fortfarande följa lagar och regler för upprättande av bland annat bokslut och årsredovisning. I de allra flesta fall är det lämpligt att anlita en extern konsult för åtminstone delar av arbetet. Så här gör fixar du redovisningen i ett aktiebolag utan revisor:

Anlita en redovisningskonsult. Det mest kostnadseffektiva alternativet för redovisningstjänster för ett litet aktiebolag är att anlita en kvalificerad redovisningskonsult. Kostnaden ligger oftast inom spannet 500–700 kronor per timme, vilket kan jämföras med 1 000–1 500 kronor per timme som en godkänd eller auktoriserad revisor vanligen debiterar. Exakt hur mycket du i slutändan får betala för ditt bokslut varierar beroende på hur komplett din egen grundbokföring är och om det finns några komplicerade förhållanden i bolaget. Ett mindre aktiebolag som drivs av  en eller två personer kan dock räkna med att det går åt 5–15 timmar för en redovisningskonsult som gör bokslut, årsredovisning och deklaration.

Behåll din revisor utan att fortsätta med revision. Att du avstår från revision behöver inte betyda att du bryter kontakten med din gamla revisor. De flesta etablerade revisionsbyråer håller på att bredda sin verksamhet till mera omfattande rådgivning inom redovisning, revision och skatt. Branschen är inställd på att många mindre företag kommer att avstå från revision och anpassar sitt tjänsteutbud därefter. Om du har en god relation med din nuvarande revisor kan du sannolikt fortsätta att anlita honom eller henne för löpande rådgivning och årsbokslut även om ditt bolag i framtiden avstår från revision.

Gör jobbet själv. Om du har tid och goda kunskaper inom redovisningsområdet kan du i och med att revisionsplikten avskaffats göra hela aktiebolagets bokslut på egen hand. Framförallt kan detta vara aktuellt i företag med ingen eller begränsad verksamhet. Det är dock viktigt att känna till exakt vad som behöver ingå i en årsredovisning om du ska göra den helt på egen hand. Ett bra hjälpmedel är att använda ett redovisningsprogram som innehåller utökad funktionalitet för att göra bokslut och årsredovisning.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.