Sverige bevittnar en historisk ökning i antalet gymnasieelever som driver Ung Företagsamhet (UF) företag, enligt den senaste statistiken från organisationen. Under läsåret 2023/2024 har antalet elever som engagerar sig i UF-företagande nått en ny höjd på 38 824, en ökning med 1 770 elever jämfört med föregående år. Denna markanta tillväxt representerar den största ökningen under de senaste fyra åren.

UF-företagande har visat en imponerande expansion inom både yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Särskilt noterbar är tillväxten inom yrkesprogram som bygg- och anläggning, VVS- och fastighet, samt el- och energiprogrammen. Även samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen på högskolenivå visar en stark ökning.

Tove Jarl, vd för Ung Företagsamhet Sverige, betonar UF-företagandets betydelse: "Att ge unga möjligheten att utveckla sin företagsamhet är avgörande för samhället. Genom UF får ungdomar utveckla viktiga färdigheter som självledarskap, självförtroende och egenmakt, vilket gynnar både dem själva och samhället i stort."

Studier pekar på att tidigare UF-företagare har färre arbetslöshetsdagar och startar oftare egna företag. Kvinnor som har drivit UF-företag är 80 procent mer benägna att starta aktiebolag.

Ung Företagsamhet har nyligen utnämnts till Årets samhällsaktör i kategorin ledarskap, vilket understryker dess påverkan i samhället. Tove Jarl framhäver vikten av fortsatt stöd från politik och näringsliv för att stärka ungas entreprenörskap och företagsamhet genom hela skolgången, som en väg att bekämpa ungdomars utanförskap och öka deras sysselsättningschanser efter examen.

– Entreprenörskap och företagsamhet är kompetenser som stärker ungas livschanser och bidrar till ett bättre samhälle och vi står redo att stötta fler elever och lärare. Därför är det viktigt att politiken och näringslivet fortsätter att prioritera frågan och skapar ännu bättre förutsättningar för entreprenörskap genom hela skolgången, säger Tove Jarl.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Målet med organisationen är att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap - för en positiv samhällsutveckling. Det finns 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 150 anställda i hela landet som stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat över 560 000 gymnasieelever i Sverige i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande och var tredje elev som idag går ut gymnasiet har drivit ett UF-företag. Forskning visar att elever som drivit UF-företag har bättre möjligheter efter skoltiden; de får oftare jobb, har färre arbetslöshetsdagar och startar oftare eget företag.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.