Patent, varumärken, designskydd och upphovsrätt – immateriella rättigheter som nu blir mer lättbegripliga. Patent- och registreringsverket har tagit fram en pedagogisk självstudie – PRV-skolan - om vad immaterialrätt är och hur det kan leda till ökad lönsamhet.

Materialet omfattar 2-3 timmars självstudier och ger en grundläggande förståelse för de centrala delarna av immaterialrätten. PRV-skolan innehåller film, kapitel inom varje område med en avslutande quiz, söktjänster för patent, varumärke, designskydd samt annat studiematerial för lärare och studerande.

PRV-skolans ingångar:

 • Om PRV-skolan: pedagogiskt upplägg och disposition
 • Patent
 • Varumärke
 • Design
 • Upphovsrätt
 • Möjligheter och sanktioner
 • Andra immaterialrätter
 • Kompletterande skydd i andra lagar
 • Grundskolan: immaterialrätt på en lätt nivå, Uppfinnare från Sverige
 • Lära mer

I PRV-skolan får du bland annat svar på:

 • Vad kan man få ensamrätt på?
 • Vad krävs för att ha/få en ensamrätt?
 • Vem kan få ensamrätten?
 • Hur länge gäller en ensamrätt?
 • Vad kan ensamrättsinnehavaren förbjuda?
 • Hur stort är skyddsomfånget?
 • Finns några inskränkningar i ensamrätten?
 • Vilka möjligheter har innehavaren när intrång i ensamrätten sker?
 • Hur ser reglerna ut internationellt?

PRV-skolan är särskilt framtagen för studenter på exempelvis entreprenörskapsprogram, studerande på eftergymnasiala utbildningar som exempelvis yrkeshögskolor, konsthögskolor och universitetsutbildningar där kunskap inom immaterialrätt kan behövas som ett komplement till de övriga studierna. Även grundskolans lärare har uttryckt behov av ett tillgängligt studiematerial för sina elever liksom företagare som ligger i startgroparna.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.