En växande marknad för de privata företagen

Det blir allt vanligare att kommuner och landsting köper tjänster av privata företag i stället för att utföra arbetet i egen regi. Det kan gälla allt från skötsel av kommunens parker och hus, till att driva skola eller ta omsorg om de gamla.

Fortfarande är verksamheten finansierad med skattemedel och politiska beslut reglerar innehållet och vem som ska ges tillgång till servicen. Det säger sig självt att det måste finnas regler för hur man ska hushålla med våra skattemedel, och hur upphandlingar ska gå till för att bidra till sund konkurrens.

Upphandlingar för miljarder varje år

Statliga myndigheter, kommuner och landsting köper varor och tjänster och gör investeringar för många miljarder varje år. Inköp som sker i konkurrens mellan företagen. Det ska vara en tävlan på lika villkor och ge nya företag möjlighet att komma in på marknaden. För att säkerställa att konkurrensen utnyttjas på ett korrekt och rättvist sätt finns det lagregler som ska följas för offentliga upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling – LOU

Reglerna för offentlig upphandling har som huvudsyfte att hushålla med de offentliga resurserna. Om du vill vara med och lämna anbud i en upphandling måste du känna till spelreglerna. Lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger på EU-direktiv och har ett komplicerat regelverk som styr reglerna för all offentligt finansierad verksamhet. Det finns olika typer av upphandlingar beroende på omfattningen av verksamheten. Det kan du läsa om på Konkurrensverket.

Att träna på offentlig upphandling

Det är ett omfattande arbete som sätter igång i kommunen eller landstinget inför en upphandling, kravspecifikation, framtagning av underlag, val av upphandlingsform, annonsering etc. I ett förfrågningsunderlag får du som anbudsgivare all den information som du behöver för att presentera ett anbud. Det är ett omfattande material som kan verka svårtillgängligt.

Bra användarkunskap skaffar du genom att studera upphandlingar som är gjorda tidigare inom ditt verksamhetsområde. Förfrågningsunderlaget med sina krav och villkor annonseras offentligt när det är dags att handla upp. Beställ underlaget och bekanta dig med hur det är uppbyggt. När väl upphandlingen är klar kan du också ta del av inkomna anbud och slutgiltigt avtal, efter beslut blir nämligen allt material offentligt.

På webben hittar du materialet hos den som är beställare. Kommun, Landsting, Länsarbetsnämnd och Försäkringskassa är stora beställare. Det finns också möjlighet att söka i olika databaser. Det finns både gratistjänster och möjligheter att abonnera på information om upphandlingar i din bransch.

Här följer adresser till olika aktörer:

Konkurrensverket - www.kkv.se

Företag som erbjuder bevakning av upphandlingar - www.opic.com

Ett verktyg på Internet för upphandlande kommuner m.fl. - www.e-avrop.com

Arbetsmarknadsverkets upphandlingar. - www.ams.se

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.