Bara 10 procent av nystartade företag överlever på lång sikt och av dem som överlever är det bara några få som växer sig stora. Tele2 släppte nyligen rapporten "Power 2 Stay Ahead" som sammanfattar förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande.

I Sverige finns drygt en miljon företag registrerade idag. Men nio av tio företag överlever inte den första tiden, och de som gör det växer sig sällan stora.

Det höga skattetrycket samt krångliga regler som ofta kräver många timmar för att sätta sig in i, är så klart anledningar till att så få företag överlever, men rapporten pekar också på områden där företagaren kan bättra på chanserna att klara sig.

Här är några resultat och insikter från rapporten

  • 70 % av medarbetare mellan 18 och 29 år skulle vara mer nöjda med sitt jobb om de hade goda möjligheter att jobba på distans. Trots detta erbjuder endast fyra av tio svenska företag möjlighet för anställda att obehindrat jobba på distans.
  • 71 % värdesätter tillgång till ett tyst område på jobbet. I öppna kontorslandskap blir man i snitt avbruten var 11:e minut och det tar cirka 23 minuter att återfå koncentrationen.
  • Företag som har stor mångfald bland medarbetarna presterar bättre än konkurrenterna. I företag där könsfördelningen är jämn är det 15 % högre sannolikhet att man presterar bättre än sina konkurrenter, och i organisationer med hög etnisk mångfald är sannolikheten 35 % högre. Trots detta visar Tele2:s undersökning av svenska företag att knappt en tredjedel har en jämn könsfördelning och inte ens hälften uppger att de har en blandning av olika etniska och kulturella bakgrunder.
  • Genom att se över ljussättning, naturinslag och temperatur kan företag vinna mycket i både ökad produktivitet och välmående. Till exempel så är 80 % missnöjda med temperaturen på arbetsplatsen. Den ultimata temperaturen ligger runt 22°C.
  • Medarbetare som har fönster med naturligt ljusinsläpp sover i snitt 46 minuter mer per natt jämfört med de som inte har det.
  • 25 % är villiga att pendla 30 minuter extra för att arbeta på det perfekta kontoret.

Rapporten är baserad på en studie genomförd av United Minds. Insikterna om vad som utmärker framgångsrika företag kommer från svensk och internationell forskning och analyser, intervjuer med forskare och experter samt intervjuer med Tele2:s ledande företagskunder. För att kartlägga hur svenska företag presterar idag har en kvantitativ undersökning genomförts med 500 vd:ar för företag med fler än 50 anställda. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer under hösten 2017.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.